Loading...

7. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΤ)

 

7. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΤ)

Αυτοπαρουσίαση του ΕΤ

Η καταγωγή του ΕΤ

Η νεώτερη ιστορία του ΕΤ

Μαρτυρία από τον ΕΤ

 

Η αντίληψη που έχει ο κάθε άνθρωπος για τον Θεό πρέπει να ποικίλει ανάλογα με την ωριμότητα και τις πνευματικές δυνάμεις του. Ο τέκτονας δεν περιμένει να έχει δογματική βεβαιότητα ούτε φαντάζεται ότι είναι δυνατή η βεβαιότητα (σε ζητήματα πίστης).

Από το ανάγνωσμα για το 14ο βαθμό ΕΤ

Γιατί θα πρέπει να προσπαθούμε να περιορίσουμε την έννοια του Ύψιστου Πνεύματος με αυθαίρετα φράγματα ή ν’ αποκλείσουμε οποιαδήποτε άλλη αντίληψη της θεότητας;

Από το ανάγνωσμα για το 28ο βαθμό ΕΤ

Αμέτρητες γνωστές προσωπικότητες ήταν ελευθεροτέκτονες, μ.α. αυτοκράτορες, βασιλείς κι άλλοι ευγενείς, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, καλλιτέχνες και διανοούμενοι. Αξίζει να εξετάσουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που ο ΕΤ ασκούσε και ασκεί τέτοια έλξη.

Αυτοπαρουσίαση του ΕΤ

«Ο ΕΤ είναι μια διεθνής ένωση, η οποία, με σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εργάζεται για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την αδελφοσύνη και τη γενική φιλαλληλία. Ο ΕΤ πιστεύει ότι είναι δυνατόν να λύνονται ειρηνικά χωρίς καταστροφικές συνέπειες οι διαμάχες μεταξύ των ανθρώπων. Η προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η οικοδόμηση μίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων με διαφορετικές πεποιθήσεις».

«Ο ΕΤ εργάζεται για το καλό της ανθρωπότητας, γιατί οι ΕΤ προσπαθούν να εξευγενίσουν τον εαυτό τους και τους άλλους πνευματικά και ηθικά. Στόχος τους είναι να οδηγήσουν σε ένα γενικό σύνδεσμο όλων των ανθρώπων, τον οποίο ήδη αποτελούν οι ίδιοι σε μικρογραφία. Ο απώτερος σκοπός είναι να λυτρωθεί η ανθρωπότητα από φόβους, έγνοιες και έριδες και να επιστρέψει στην παραδείσια κατάσταση προ της πτώσης» (Πηγή: H. Miers)

Η προσχώρηση στον ΕΤ πραγματοποιείται με μία τελετουργική μύηση. Κατ’ αυτήν πεθαίνει ο μέχρι τότε άνθρωπος της καθημερινότητας και αναγεννιέται ένας νέος. Αυτό το κατορθώνει η Στοά αξιοποιώντας την επίδραση των συμβόλων με τα οποία εργάζεται. Ως εκ τούτου η εργασία του τέκτονα δεν συναρτάται με μία γνώση ή την κατανόησή της. Όταν ο τέκτονας ακούει και δέχεται με την απαιτούμενη αφοσίωση να επιδράσουν πάνω του τα σύμβολα, επηρεάζεται καταρχάς το υποσυνείδητό του κι έτσι μεταμορφώνεται σταδιακά και ο ίδιος.

Ταυτόχρονα το καθήκον της φιλανθρωπίας τού θυμίζει συνεχώς την πραγματική ζωή στον κόσμο, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει ν’ απογειωθεί σε σφαίρες ενός ενθουσιαστικού μυστικισμού. Η γενναιοδωρία, η ανιδιοτέλεια και οι πράξεις φιλανθρωπίας παρέχουν ένα κριτήριο για το κατά πόσον το κάθε μέλος έχει ξεπεράσει τον υλισμό του κι άρα έχει πλησιάσει πιο κοντά στο στόχο. Με αυτήν την έννοια η φιλανθρωπία δεν σημαίνει ότι δίνει από το περίσσευμά του, αλλά ότι εργάζεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα για την ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου τα μέλη του ΕΤ οφείλουν (ή θα όφειλα) να βελτιώνονται συνεχώς μέσω της αυθυπέρβασης / αυτοθυσίας.

Στην πραγματικότητα βέβαια πολλές οργανώσεις του ΕΤ και μέλη τους δίνουν ένα εντελώς διαφορετικό νόημα στον ΕΤ. Άλλωστε αν καλοσκεφτεί κάποιος τις αρχές του ΕΤ, αναδύεται το ερώτημα αν δεν θα ήταν καλύτερο να επιτύχει κανείς τους προβαλλόμενους ως επιδιωκόμενους στόχους (π.χ. τη φιλανθρωπία) με εντελώς απλά, κοινά μέσα.

Για παράδειγμα ένας εσωτεριστής ηγέτης του ΕΤ, ο Μ. Erler, έγραφε το 1964: «Ασφαλώς πρέπει κάποιος να έχει πολύ παιδικό πνεύμα για να μπορεί να τον γελάσει κανείς ότι χρειάζεται μία καλοοργανωμένη Αδελφότητα και εντυπωσιακά τελετουργικά τυπικά, και μάλιστα με τη σφραγίδα ότι πρόκειται για αυστηρά φυλασσόμενα μυστικά, για να διδαχτεί τις 10 εντολές ή μία εκδοχή τους, τις οποίες έχει μάθει ο καθένας από την α’ τάξη του δημοτικού» (Πηγή: Miers)

Οργανωτικά ο ΕΤ απαρτίζεται από Στοές και Μεγάλες Στοές. Τα μέλη ανήκουν σε μία Στοά και οι Στοές σε μία Μεγάλη Στοά, ένα είδος διοικητικής ένωσης. Για ιστορικούς λόγους και εξαιτίας των διαφορετικών μεθόδων εργασίας, υπάρχουν πολλά συστήματα εντός του ΕΤ.

Η καταγωγή του ΕΤ

Ο ΕΤ κατάγεται από το Τάγμα των Εσσαίων, όπως είναι γνωστό από το «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» (ΜΕΙ) του Γ. Λόρμπερ (τόμοι ΙΙ 150 και V 137). Την εποχή του Ιησού ηγέτης τους ήταν ένας Έλληνας της Ιουδαίας, ο Ρόκλος και εμπνευστής τους ο Επίκουρος (341-270 π.Χ.). Η διδασκαλία τους ήταν αρχικά διαμετρικά αντίθετη μ’ εκείνη του Ναζωραίου (ΜΕΙ Ι 223,5 κ.εξ.) Όμως ο Ιησούς τους προσηλύτισε αρκετά εύκολα, ιδίως χάρη στη συνεργασία με τον ευφυέστατο Ρόκλο.

Άρα δεν προσηλύτισαν οι Εσσαίοι τον Ιησού, όπως υποστηρίζουν μερικοί σήμερα, αλλά αντίθετα (ΜΕΙ IV 248). Πράγματι οι Εσσαίοι έμειναν για μεγάλο διάστημα πιστοί στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και συνιστούσαν τις πιο ανόθευτες κοινότητες στην πρωτοχριστιανική εποχή.

Τα σχετικά λεπτομερή κεφάλαια θα τα βρει ο αναγνώστης στο «Μ.Ε.Ι.» και στα «Δώρα του Ουρανού», εκδ. Πύρινος Κόσμος ή στην ιστοσελίδα The Book of Life και Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.gr.

Η νεώτερη ιστορία του ΕΤ

Στη νεώτερη ιστορία η επίσημη αρχή του ΕΤ έγινε το 1717 με την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς στο Λονδίνο. Οπωσδήποτε τεκτονικές δραστηριότητες υπήρχαν και πριν το 1717, αλλά οι σχετικές πληροφορίες δεν συμφωνούν μεταξύ τους.

Οι χριστιανικές εκκλησίες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν η καθεμία διαφορετικά τον ΕΤ. Ιδιαίτερα στην Μ. Βρετανία ο βασιλικός οίκος, πολυάριθμοι επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι της αγγλικανικής εκκλησίας ανήκαν σε μία Στοά, υπήρξαν μάλιστα και συνιδρυτές της. Στη Μ. Βρετανία, στην Πρωσία και σε άλλες χώρες οι επικεφαλής των ευαγγελικών εκκλησιών πολλές φορές ήταν συγχρόνως επικεφαλής των ΕΤ. Άλλοι πάλι προτεστάντες υπήρξαν σφοδροί πολέμιοι του ΕΤ. Στο παλιότερο εκκλησιαστικό δίκαιο της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας η συμμετοχή σε μία Στοά τιμωριόταν μ’ αφορισμό. Αυτός όμως ο νόμος καταργήθηκε κι έτσι άνοιξε ο δρόμος για πολυάριθμους καρδινάλιους να ενταχθούν επίσημα σε μία Στοά. Ειδικά το τάγμα των Ιησουιτών θεωρείται προσκείμενο στον ΕΤ.

Πάντως η Αγία Γραφή παίζει μόνο ένα ρόλο σύμβολου στον ΕΤ και όχι ως διδασκαλία. Σύμφωνα με τον λεξικογράφο H. Miers η μεγαλύτερη μερίδα των ΕΤ είναι αθεϊστική, πράγμα που φαίνεται λογικό, από τη στιγμή που δεν δίνεται βαρύτητα στο θείο λόγο. Κατά βάση ο ΕΤ θεωρεί μεν ότι ένας θεός δημιούργησε τον κόσμο, όμως ότι τον έχει αφήσει στη μοίρα του. Οι τέκτονες δεν αντιλαμβάνονται τον θεό ως οντότητα, αλλά ως αρχιτέκτονα του κόσμου και ανώτερη Δύναμη. Ομοίως η προσευχή στις Στοές απευθύνεται μεν στον θεό (και βέβαια όχι στον Ιησού Χριστό), αν και το μέτρο όλων των πραγμάτων είναι σαφώς ο άνθρωπος κι όχι ο θεός.

Ως αποτέλεσμα ο ΕΤ χαρακτηρίζεται από σχετικοκρατία. Σε τελευταία ανάλυση αυτό σημαίνει ότι όταν δεν αναγνωρίζεται ο θεός ως ο εκφραστής της μοναδικής απόλυτης αλήθειας, αλλ’ αντίθετα ο λόγος του θεωρείται ισότιμος με πολλές άλλες αλήθειες (ή θεούς), τότε ο λόγος του διαψεύδεται. Αυτό βέβαια δεν λέγεται ανοικτά, αλλά είναι η λογική συνέπεια της σχετικοκρατίας, πράγμα που την κάνει να υπονομεύει την αλήθεια.

Μαρτυρία από τον ΕΤ

Στο βιβλίο του Occult Invasion (Harvest House, 1998) ο Dave Hunt μεταφέρει τα λόγια του Albert Pike (1809-1891), του πιο σημαντικού υψηλόβαθμου ΕΤ και δημιουργό των τυπικών του AASR (Σκωτικού Τύπου) κι «επίτιμο μέλος σχεδόν κάθε Ανώτατου Συμβουλίου ΕΤ στον κόσμο».

Ο Pike, ο οποίος πολύ πριν από την Μπλαβάτσκι συνέλαβε και αξιοποίησε τις συνάφειες μεταξύ των πιο διαφορετικών συστημάτων λατρείας (Miers), μεταξύ άλλων συνέγραψε το Morals and Dogma για το Ανώτατο Συμβούλιο του 33ου Βαθμού. Αυτό το εγχειρίδιο επίσημης παράδοσης του ΕΤ συνδέει την προέλευσή του με τον ινδουισμό, το βουδισμό, το ζωροαστρισμό και άλλες ανατολικές λατρείες. Γράφει λοιπόν εκεί ο Pike:

Όπως όλα τα μυστηριακά και τα ερμητικά συστήματα και η αλχημεία, έτσι και ο ΕΤ κρύβει τα μυστικά του από όλους, εκτός από τους σπουδαστές και τους σοφούς ή τους εκλεκτούς. Γι’ αυτό χρησιμοποιεί ψευδείς εξηγήσεις και λανθασμένες ερμηνείες των συμβόλων του με σκοπό να παραπλανήσει εκείνους που αξίζουν να παραπλανηθούν…

Ένα μέρος των συμβόλων παρουσιάζεται στο μυημένο, μ’ εσκεμμένα λανθασμένες εντούτοις ερμηνείες ώστε να καθοδηγείται σε λάθος κατεύθυνση. Πρόθεση δεν είναι να τα καταλάβει, αλλά να νομίζει ότι τα καταλαβαίνει».

Και συνεχίζει ο Dave Hunt:

«Γιατί η μυστικοπάθεια και η κρυπτογραφία και η αποκρυφολογία; Στον ενδότατο πυρήνα του ΕΤ βρίσκεται μία κρυφή εωσφορική διδασκαλία, την οποία ο τέκτονας καταλαβαίνει μόνον όταν έχει φτάσει στους ανώτερους βαθμούς. Έτσι γράφει ο Manley Palmer Hall, άλλη μία κορυφαία προσωπικότητα στον ΕΤ: «Όταν ο τέκτονας μάθει το μυστικό της ικανότητάς του, τότε έχει στο χέρι του τις ζέουσες, τις καυτές ενέργειες του Εωσφόρου».

Παρ’ όλα αυτά οι ΕΤ χαίρουν εκτίμησης σε όλον τον κόσμο και συνιστούν ένα μεγάλο ποσοστό σε ηγετικά πόστα, σε κοσμικά και εκκλησιαστικά αξιώματα. Ωστόσο αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο μοναδικός Χριστός και ότι έγινε αληθινός άνθρωπος, δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, αλλά του αντίχριστου (Α΄Ιωάννη 4, 1-3). Αυτό όμως που διδάσκουν τόσο ο μυστικισμός της Ανατολής όσο και οι ψυχαναγκαστικές οργανώσεις, ότι δηλαδή ο Ιησούς είχε κατακτήσει απλώς τη «χριστική συνείδηση», που είναι εφικτή για τον καθένα, το ίδιο υποστηρίζει κι ο ΕΤ:

«Ο Ιησούς της Ναζαρέτ είχε κατακτήσει ένα συνειδησιακό επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίστηκε με διάφορα ονόματα, όπως: κοσμική συνείδηση, μετενσωμάτωση της ψυχής, φιλοσοφική μύηση, φωτισμός, βραχμανική λάμψη, χριστική συνείδηση».

[Lynn Perkins, The Meanings of Masonry]

Εδώ συμπεραίνει ο D. Hunt: «Σε τελευταία ανάλυση ο ΕΤ έχει ένα δικό του ευαγγέλιο που αποκλίνει στα βασικά σημεία από το χριστικό. Γιατί βεβαιώνει τα μέλη του ότι με τα καλά έργα και την πειθαρχία στις διδασκαλίες του ΕΤ θα κατακτήσουν τη Θεία Στοά στους Ουρανούς, όπου κυβερνά ο Παντοδύναμος Αρχι-τέκτων όλων των κόσμων ή ο «θεός τής εκάστοτε προσωπικής αντίληψης». Ένα ηγετικό στέλεχος τού ΕΤ, ο Carl Claudy, γράφει: «Ο ΕΤ απαιτεί μόνον από σένα να πιστεύεις σε οποιονδήποτε θεό και να τον ονομάζεις όπως θέλεις. Αυτό μπορεί να γίνει με τον κάθε θεό, γιατί είναι ο δικός σου θεός».

Αντίστοιχα μεθερμηνεύονται οι χριστιανικές έννοιες. Για παράδειγμα κατά τη μύηση στον πρώτο βαθμό χρησιμοποιείται μία προβιά από αρνί, «η οποία συμβολίζει την αγνότητα ζωής κι αγωγής, που είναι απαραίτητη για την είσοδο στην Ουράνια Στοά». Επιπλέον στον μυούμενο στο 19ο βαθμό του Σκωτικού Τύπου λέγεται ότι η τήρηση των κανόνων του ΕΤ θα του εξασφαλίσει «την είσοδο στην Ουράνια Ιερουσαλήμ». Κατά την 28η μύηση μαθαίνει ότι «ο αληθινός τέκτων ανυψώνει τον εαυτό του ανεβαίνοντας τον ένα βαθμό μετά τον άλλον, ώσπου να φτάσει στους Ουρανούς» και ότι ένα καθήκον του είναι «ν’ απαλλάξει τον εαυτό του από το προπατορικό αμάρτημα».

Ο ΕΤ είναι η οικουμενική θρησκεία;

Συνέχεια από τον D. Hunt:

«Ο Albert Pike λέει: “Ο ΕΤ είναι η οικουμενική, αιώνια, αμετάβλητη θρησκεία. Θεωρεί εξίσου μεγάλους διδασκάλους της ηθικής το Μωυσή, τον Κομφούκιο και το Ζαρατούστρα, τον Ιησού και τον Άραβα εικονοκλάστη (το Μωάμεθ). Γι’ αυτό επιτρέπει στον κάθε αδελφό ν’ αφιερωθεί σ’ οποιονδήποτε απ’ αυτούς, ανάλογα με το τι ζητάει η δική του ομολογία και η δική του αλήθεια”.

Ο δε Manly Hall γράφει από τη δική του οπτική:

Ο αληθινός ακόλουθος του αρχαίου τεκτονισμού έχει απορρίψει οριστικά τη λατρεία προσωποποιημένων όντων… Η θρησκεία του πρέπει να είναι οικουμενική: Χριστός, Βούδας ή Μωάμεθ, τα ονόματα έχουν μικρή σημασία, γιατί αυτός προσέχει μόνο το Φως κι όχι το φορέα του».

Εδώ κλείνει το απόσπασμα απ’ τον Hunt. Το αξιοσημείωτο είναι ότι αν και ο ΕΤ απορρίπτει κάθε δογματισμό, στην πραγματικότητα τον ασκεί στην πράξη. Γιατί ενώ για τους άλλους κηρύττει την ανεκτικότητα, την ανεξιθρησκεία, απαιτεί απόλυτη υπακοή στους δικούς του κανόνες. Αν και οι τέκτονες ισχυρίζονται ότι σ’ αυτούς χωράει κάθε μορφή πίστης, αποσιωπούν ότι στην πραγματικότητα ο καθένας τους οφείλει ν’ αφήσει εκτός Στοάς τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Παλιότερα μάλιστα πολεμώντας τη μισαλλοδοξία των αντιπάλων τους, τους χαρακτήριζαν φρενοβλαβείς… (R. Woelfl)

Άρα από τις διδασκαλίες των τεκτόνων δεν μπορεί να πάρει κάποιος καμία σοβαρά, αφενός λόγω της σχετικοκρατικής αντίληψης απέναντι στην αλήθεια, και αφετέρου γιατί και τους ίδιους τους χαμηλόβαθμους τους παραπλανούν εσκεμμένα με ψεύτικες θεωρίες.

Είναι γνωστό ότι τα τελετουργικά τυπικά του ΕΤ έχουν πολλά στοιχεία δεισιδαιμονίας, μαγείας και από τις εκκλησιαστικές τελετές. Πάντως η βάση της μυστικής διδασκαλίας είναι η αυτολύτρωση.

Επίσης ένα άλλο γνωστό σκοτεινό κεφάλαιο του ΕΤ είναι, όπως έχουν παρατηρήσει πολλοί αναλυτές, η επιδίωξη μίας παγκόσμιας κυριαρχίας. Είναι ανεξάντλητη η σχετική φιλολογία, την οποία ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να εξετάσει και να σχηματίσει δική του άποψη. Ωστόσο μία τέτοια έρευνα θα πρέπει να θεωρηθεί μάλλον χάσιμο χρόνου. Γιατί ακόμη κι αν ισχύουν πολλά απ’ αυτά που θ’ ανακαλύψει κάποιος, είναι σχεδόν ή και τελείως αδύνατο να τα εξακριβώσει, δεδομένου ότι τα πάντα καλύπτονται από ένα πέπλο μυστικότητας. Άλλωστε και να τα επαληθεύσει κανείς με βεβαιότητα, και πάλι δεν θ’ άλλαζε με αυτές τις γνώσεις τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος θα τις απέρριπτε σαν φαντασιώσεις. Συνεπώς ο καθένας μπορεί ν’ αλλάξει μόνο τον εαυτό του και με τη στάση του ίσως και τον περίγυρό του, αν τον απαρτίζουν καλοπροαίρετα άτομα. Αλλιώς θα πολεμάει με ανεμόμυλους, όπως Δον Κιχώτης, ο τραγικός ιππότης του μυθιστορήματος του Θερβάντες. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένοι τέκτονες θα μπορούσαν ν’ αμφισβητήσουν κάποια απ’ τα παραπάνω. Όμως ο ΕΤ είναι ένα πολύ πολύπλοκο σύστημα, με αμέτρητα διαφορετικά τάγματα, κανονισμούς και ποικίλη πρακτική. Και για να καλυφτούν όλ’ αυτά θα έπρεπε να γραφούν εξίσου αμέτρητα βιβλία…ελε

2020-03-25T17:42:42+00:00