Loading...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΙΙ. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ! ΜΕΡΟΣ Β’

Εισαγωγή

«Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα χωρίς να το αποκαλύψει προηγούμενα στους προφήτες»

Προφήτης Αμώς 3,7

Επτά χρόνια μετά το θάνατο του Γιάκομπ Λόρμπερ και συγκεκρι­μένα στην Τριέστη το Μάρτιο του 1870, ο Γκότφριντ Μαγερχόφερ, ένας πρώην αξιωματικός του τέως βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα, έλαβε την πρώτη υπαγόρευση από το θείο Πνεύμα, συνεχίζοντας έτσι τη νέα αποκάλυψη. Στα επόμενα επτά χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι το θάνατό του, κατέγραψε πολλές αναφορές σε διάφορες συγκεκριμένες περιπτώσεις και παράλληλα τους δύο μεγάλους κύ­κλους των «Μυστικών της Δημιουργίας» και των «Μυστικών της ζωής», όπως και τα 53 «Κηρύγματα του Κυρίου» για κάθε Κυριακή του χρόνου. Από την τελευταία αυτή καταγραφή είναι το απόσπα­σμα που ακολουθεί:

«Ξέρετε για ποιο λόγο σας φανερώνω τώρα το θέλημά Μου μέ­σα από τους υπηρέτες και τους γραφείς Μου;

Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια σας παρέχω άμεσα το Λόγο Μου με πολύ μεγαλύτερη αφθονία από ό,τι σε παλαιότερες εποχές και σας δίνω τόσο πολύ ψωμί από τους ουρανούς όσο δεν είχε ξανασυμβεί από τον καιρό της ενανθρώπισής Μου στη γη. Ο λόγος είναι επειδή τώρα πλέον πλησιάζει ο καιρός όπου ο κόσμος θα φθάσει στο απο­κορύφωμα της ανομίας και της παρέκκλισης από τους σκοπούς για τους οποίους έκανα τη Δημιουργία. Προκειμένου λοιπόν να μην χα­θούν όλοι οι άνθρωποι -δεδομένου μάλιστα ότι αυτή είναι η αιτία για την επιστροφή Μου- γι’ αυτό ορισμένα μεμονωμένα άτομα θα λαμ­βάνουν όπως κάποτε οι μαθητές Μου, από εδώ και στο εξής το Λό­γο Μου και τη Διδασκαλία Μου ανόθευτη, όχι κεκαλυμμένη όπως εί­ναι στους προφήτες, αλλά καθαρή και κατανοητή, όπως δίδασκαν κά­ποτε οι μαθητές Μου τα έθνη.

Η διάδοση της Διδασκαλίας ήταν τότε δυσκολότερη. Σήμερα όμως με την ύπαρξη της τυπογραφίας, η διάδοση της Διδασκαλίας Μου εί­ναι πολύ ευκολότερη, ούτως ώστε παντού όπου θέλει να επιβληθεί το σκότος της εγκόσμιας δύναμης, μπορεί να διαπεράσει η λάμψη από το φως της αιώνιας Αγάπης και του ελέους Μου.

Θ’ ανοίξω τώρα τα μάτια όσων δεν πιστεύουν και θα εξηγήσω το αληθινό νόημα σε όσους ερμηνεύουν μόνο το γράμμα της Γραφής, ώστε να μην μπορεί κανείς να δικαιολογηθεί ότι δεν γνώριζε τίποτα, θέλοντας να επιρρίψει σ’ Εμένα την ευθύνη με αυτή τη δικαιολογία, ενώ όλη η ευθύνη βαρύνει εκείνον τον ίδιο»…

Γκότφριντ Μαγερχόφερ, 24 Μαρτίου 1872

Προφητείες που κατέγραψε η Μπέρτα Ντούντε

μέσω του «εσωτερικού Λόγου»

Η Μπέρτα Ντούντε (1891-1965) κατέγραψε από το 1937 έως το 1965 πάνω από 9.000 προφητείες, οι οποίες της μεταδόθηκαν μέ­σω του «εσωτερικού Λόγου», όπως και στην περίπτωση του Γιάκομπ Λόρμπερ. Αυτές τις δύο προφητικές μορφές τις χωρίζουν περί­που εκατό χρόνια παγκόσμιας ιστορίας, κατά τα οποία είναι εμφανής η κλιμάκωση της πορείας της ανθρωπότητας προς την τελευταία φάση της αποκάλυψης. Για το λόγο αυτό το κέντρο βάρους των δύο διδασκαλιών είναι διαφορετικό. Συγκεκριμένα στην Μπέρτα Ντούντε αφορά την είσοδο στην τρίτη χιλιετία, τη μεταμόρφωση της γης και τη Νέα Εποχή. Γι’ αυτό η δεύτερη χαρακτηρίζεται δικαιωματικά ως η «προφήτης της εποχής του τέλους».

Στις 15 Ιουνίου 1962 η Μπέρτα Ντούντε έλαβε μια αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία η αποστολή της έρχεται άμεσα σε συσχετι­σμό με μια μεγάλη βιβλική επαγγελία:

«Σας υποσχέθηκα ότι θα σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας. Πράγμα που έκανα, προσφέροντάς σας την καθαρή Αλήθεια μέσα από ένα παιδί της γης, το οποίο Μου είναι αφοσιωμένο, επιφορτίζοντάς το με την αποστολή να μεταδώσει αυτή την Αλή­θεια στους ανθρώπους εκείνους που είναι πρόθυμοι να τη δεχθούν. Άναψα ένα φως για σας τους ανθρώπους, το οποίο δεν πρέπει να μείνει κρυμμένο, αλλά σκοπός του είναι να φεγγοβολεί μέσα στη νύ­χτα η οποία απλώνεται πάνω από τη γη, γιατί μόνο ένα φως από ψη­λά μπορεί πλέον να διαπεράσει αυτό το σκοτάδι».

Οι πιο διανοούμενοι άνθρωποι συχνά παραξενεύονται όταν βρί­σκονται αντιμέτωποι με την απλή γλώσσα η οποία χαρακτηρίζει σχε­δόν όλες τις νεότερες προφητείες. Περιμένουν ότι το Πνεύμα του Θεού θα πρέπει να χρησιμοποιεί το διανοούμενο γλωσσικό ύφος της επο­χής μας μέσω ενός σύγχρονου προφήτη, προκειμένου να απευθυν­θεί στους σημερινούς ανθρώπους. Μια τέτοια αντίληψη παραβλέπει ότι ο Θεός είναι απλός, αν και η απλότητά του, σαν έκφραση του μέ­τρου και της σοφίας του, παραμένει κυρίως κρυφή και είναι ορατή μόνο σε όποιον τον αγαπάει.

Καλό θα είναι επομένως ο αναγνώστης των προφητειών της Μπέρτα Ντούντε να το λάβει αυτό υπ’ όψιν του και να μείνει ανοικτός στο πνεύμα του. Είναι ευνόητο ότι από αυτή την απλή, γυμνή γλώσσα πρέπει αναγκαστικά να απουσιάζουν συμβολισμοί και οι αλληγορίες. Μόνο η άμεση, γυμνή και απέριττη περιγραφή των γεγονότων, τώρα που ο εναπομείνας χρόνος είναι όντως πολύ λίγος, μπορεί να δώσει στον κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο μια αλάθευτη αντίληψη του προσεχούς μέλλοντος.

Η Μπέρτα Ντούντε μεγάλωσε μέσα σε στερημένες συνθήκες σε μία πολύτεκνη οικογένεια. Δεν απέκτησε καμία μόρφωση και δούλευε σαν ράπτρια για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της. Όπως και στην περίπτωση του Γιάκομπ Λόρμπερ, το γιγάντιο έργο της ολοκληρώθηκε μέσα σε σχεδόν απόλυτη ανωνυμία με λίγες δη­μοσιεύσεις όσο ζούσε και μόνο τα τελευταία χρόνια γίνεται προσιτό σε ένα ευρύτερο κοινό.

Σχετικά με τον εσωτερικό Λόγο λέει τα εξής η Μπέρτα Ντούντε: Όσοι προσλαμβάνουν το Λόγο του Θεού, αποκτούν τη γνώση της αλήθειας σε μια μορφή η οποία δεν επιτρέπει καμία αμφιβολία, σε σύ­γκριση με εκείνους οι οποίοι απέκτησαν μία αντίληψη του πνευματι­κού βασιλείου μέσω ονείρων ή οραμάτων ή αποκόμισαν μέσα από αυτά τη γνώση μελλοντικών γεγονότων. Διότι οι δεύτεροι αναμεταδίδουν με τα δικά τους λόγια αυτά που είδαν και συχνά δεν βρίσκουν τα κατάλληλα λόγια για να τα περιγράφουν.

Επιπλέον, σπάνια γίνονται πιστευτές οι αντιλήψεις ή οι προρρήσεις τους, επειδή ο άνθρωπος θέλει πάντα να έχει αποδείξεις. Ενώ ο άμεσος Λόγος μιλάει από μόνος του και μπορεί να μεταδοθεί πα­ραπέρα χωρίς παραμόρφωση, εφόσον ο λήπτης του είναι πρόθυμος να υπηρετήσει τον Θεό με αυτό τον τρόπο. Ο άμεσος Λόγος προσφέρει απόλυτη σαφήνεια σε ζητήματα της πίστης ή αμφισβητούμενα θέματα. Αντίθετα οτιδήποτε έχει γίνει αντιληπτό μέσω της ενόρασης, μπορεί να ερμηνευθεί με διάφορους τρόπους, πράγμα που έτσι και αλλιώς γίνεται άλλωστε, ανάλογα με τον πνευματικό προσανατολισμό του οραματιζόμενου ή εκείνου στον οποίο μεταδίδεται η πνευμα­τική εικόνα. Διότι υπάρχει πάντα σαν υπόβαθρο η γνώση την οποία κατείχαν ήδη από πριν και οι δύο πλευρές. Σπάνια είναι κανείς πρό­θυμος να εγκαταλείψει αυτή τη γνώση και να δεχτεί τη γνώση η οποία του προσφέρεται από το πνευματικό βασίλειο».

Ο σκοπός της προαγγελίας των επερχόμενων καταστροφών

«Μόνο ένας καθαρά πνευματικός σύνδεσμος δίνει τη δυνατότη­τα να ανασηκώσει κανείς το πέπλο με το οποίο έχει καλύψει ο Θεός όλα όσα θα γίνουν στο μέλλον.

Κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να μη γνωρίζει τη μελλοντική του μοίρα, ώστε να μπορεί να αυτοδιαμορφωθεί σύμφωνα με τη θεϊκή θέ­ληση χωρίς κανέναν επηρεασμό. Δεν θα ήταν άλλωστε καν απαραί­τητο να του προαναγγελθούν μελλοντικά γεγονότα, εάν ο ίδιος ενδιαφέρεται σοβαρά να κατακτήσει την ψυχική ωριμότητα. Εάν όμως δί­νει ελάχιστη μόνο προσοχή στην ωρίμανση της ψυχής του, τότε δια­τρέχει τον κίνδυνο να μην ζει επωφελώς τη ζωή του, οπότε πρέπει να προειδοποιηθεί με κάποιο τρόπο και να του επισταθεί η προσοχή σε αυτό τον κίνδυνο. Θα πρέπει να πληροφορηθεί για τη δυνατότη­τα ενός τέλους ώστε να αφυπνισθεί μέσα του το συναίσθημα της ευ­θύνης. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να διαμφισβητηθεί η διάρκεια ύπαρ­ξης όλων όσων τον περιτριγυρίζουν ή γεμίζουν τις σκέψεις και τις επι­διώξεις του. Πρέπει επομένως να βρεθεί αντιμέτωπος με τη δυνατό­τητα να καταρρεύσει ξαφνικά ο γήινος κόσμος ώστε να αναγνωρίσει ότι βαδίζει σε λανθασμένο δρόμο.

Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός αφήνει τους ανθρώπους να λάβουν γνώ­ση για τα επερχόμενα γεγονότα. Τους δίνει να λάβουν γνώση σχετι­κά με το τι έχει αποφασίσει η Σοφία Του ως προς τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων που αδρανούν σχεδόν τελείως ως προς την ανώτε­ρη εξέλιξη της ψυχής τους. Χρησιμοποιεί την οδό ενός καθαρά πνευ­ματικού συνδέσμου για να πληροφορήσει τους ανθρώπους, μια και δεν είναι δυνατόν διαφορετικά, εφόσον δεν πρέπει να περιορισθεί η ελευθερία της βούλησής τους.

Τα αποτελέσματα που προέρχονται από έναν τέτοιο καθαρά πνευ­ματικό σύνδεσμο μπορούν να γίνουν πιστευτά ή και να απορριφθούν από τον καθένα ως αναξιόπιστα. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προ­αναγγελίας κατά τον οποίο ο Θεός θα απευθυνόταν φανερά στους ανθρώπους, θα προξενούσε κατ’ ανάγκη φόβο, πράγμα που θα τους έβλαπτε περισσότερο παρά θα τους ωφελούσε στην πορεία της ζωής τους.

Κατά συνέπεια πρέπει τα επικείμενα γεγονότα να αναγγελθούν κατά έναν τέτοιο τρόπο στους ανθρώπους, που να τους αφήνει την ελευθερία να τα πιστέψουν ή όχι. Είναι ανάγκη μεν να προειδοποιη­θούν, αλλά να μην υποχρεωθούν δια της βίας ν’ αλλάξουν τον τρό­πο ζωής τους. Θα πρέπει απλά να λάβουν υπ’ όψιν τους τη δυνατό­τητα να συμβεί ένα τέτοιο εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός και να λά­βουν από μόνοι τους θέση μετά σε σχέση με αυτό.

Για το λόγο αυτό πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφυπνιστεί και επιλεγεί από τον Θεό, να πληροφορηθούν σχετικά με τέτοια μελ­λοντικά γεγονότα δια της πνευματικής οδού και να τα μεταφέρουν στους συνανθρώπους τους.

Σε αυτή την περίπτωση, εκείνοι είναι απόλυτα ελεύθεροι να τα πι­στέψουν και να προετοιμαστούν ανάλογα, ή να τα απορρίψουν. Πο­τέ ωστόσο δεν αφήνει ο Θεός να συμβεί ένα ασυνήθιστο γεγονός στην ανθρωπότητα χωρίς να την προειδοποιήσει προηγούμενα.

Είναι βέβαιο πως η προειδοποίηση του Θεού θα εκπληρωθεί και μάλιστα τόσο περισσότερο βέβαιο είναι, όσο λιγότερο πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι παραμελούν εντελώς τον πραγματικό προορισμό τους για τον οποίο βρίσκονται στη γη.

Η αναγκαιότητα μιας θείας επέμβασης αυτό τον καιρό είναι ολο­φάνερη. δεδομένου ότι δεν δίνεται καμία απολύτως σημασία στην ανώτερη εξέλιξη της ψυχής. Γιατί ο άνθρωπος επιδιώκει πλέον απο­κλειστικό τον επίγειο στόχο του που έχει θέσει από μόνος του στον εαυτό του, γήινες απολαύσεις και τη σωματική του ευεξία. Σαν συνέ­πεια θα αρνείται κάθε πνευματική υπόδειξη ώστε παρ’ όλες τις προ­ειδοποιήσεις και τις προτροπές, θα βρεθεί εντελώς απροετοίμαστος όταν εκπληρωθούν αυτές οι προαγγελίες. Κι όμως αυτές οι προαγ­γελίες αντιστοιχούν στην αλήθεια, γιατί κατ’ εντολή του Θεού ανακοι­νώθηκαν στην ανθρωπότητα.

Γι’ αυτό στα χρόνια που έρχονται οι προφητείες θα εκπληρωθούν. Ένα τεράστιο καταστροφικό φυσικό συμβάν θα ταρακουνήσει τους ανθρώπους από τη νωθρότητα και την αδιαφορία τους, από μια ζωή χωρίς πίστη και από τον πνευματικό λήθαργο, ο οποίος σημαίνει αφά­νταστους κινδύνους για την ψυχή».

Προφητεία της Μπέρτα Ντούντε από τις 23.5.1941

Το χάρισμα της προφητείας είναι ένα πνευματικό
χάρισμα που δημιουργεί υποχρεώσεις

« Το χάρισμα της προφητείας είναι σίγουρα κι αυτό ένα δώρο του Πνεύματος, ωστόσο δεν προσφέρει καμία κατάσταση ευτυχίας για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός δίνει σε κάποιον αυτό το χάρισμα με το μοναδικό σκοπό να υποδείξει στους συνανθρώπους του επικείμε­νες κρίσεις και τα επακόλουθά τους, για να τους νουθετήσει και να τους προειδοποιήσει με κάθε σοβαρότητα. Ο σκοπός πάντοτε είναι η πνευματική τελείωση των ανθρώπων, η ψυχική τους σωτηρία την οποία πρέπει μεν να κατακτήσουν, αλλά που συχνά την παραμελούν εξαιτίας της φυγοπονίας τους με αποτέλεσμα να ακολουθούν λάθος δρόμους, οι οποίοι τους οδηγούν στη φθορά. Όμως κάθε λανθασμέ­νη σκέψη και κάθε κακή πράξη έχει αντίκτυπο στην ψυχή, γι’ αυτό μια ζωή ενάντια στη θεία Τάξη οδηγεί ανεξαίρετα στην κατάπτωση.

Η κάθε ανομία πρέπει νομοτελειακά κάποτε να δρέψει τις συνέπειές της. Το ίδιο και η αμαρτωλή, ζοφερή κατάσταση ολόκληρης της ανθρωπότητας θα έχει αντίστοιχες συνέπειες και θα προκαλέσει σαν επακόλουθο τις ανάλογες κρίσεις, οι οποίες σκοπό θα έχουν να αποκαταστήσουν τη θεία Τάξη. Οι αποτυφλωμένοι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να τους γίνεται η σχε­τική υπόδειξη και προτροπή να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους. Είναι ανάγκη να προειδοποιηθούν με το να τους δειχθούν οι συνέ­πειες της λανθασμένης τους στάσης στη ζωή.

Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή των ενορατικών και των προφη­τών, να προμηνύουν τις επερχόμενες κρίσεις, να προλέγουν στους ανθρώπους όλα όσα θα συμβούν σύμφωνα με τη θεία Τάξη, πράγ­μα που οι ίδιοι μόνο χάρη στη φώτιση από το Πνεύμα μπορούν να γνωρίζουν, μέσω μίας εκ των προτέρων θέασης μελλοντικών πραγ­μάτων, η οποία όμως αφορά αποκλειστικά την πνευματική εξέλιξη των ανθρώπων ή μέσω αποκαλύψεων του Θεού, τις οποίες λαμβά­νουν μέσα από την εσωτερική φωνή.

Η αναγγελία τέτοιων γεγονότων δεν αποτελεί μια ευχάριστη αποστολή, όμως είναι εντελώς απαραίτητη. Για μια τέτοια αποστολή κανείς πρέπει να λάβει την εντολή από τον ίδιο τον Θεό και θα πρέ­πει να την υπακούσει εάν θέλει να Τον υπηρετήσει και να συνεισφέ­ρει στην ψυχική τελείωση των συνανθρώπων του. Ο Θεός δεν αφήνει ποτέ να έρθει μια κρίση πάνω στους ανθρώπους, χωρίς να τους το γνωστοποιήσει πρωτύτερα, ώστε να έχουν χρόνο να αλλάξουν. Και γι’ αυτό το λόγο την τελευταία εποχή θα εγερθούν πολλοί ακόμη ενορατικοί και προφήτες, οι οποίοι βλέπουν καθαρά με την πνευμα­τική τους όραση να έρχεται η κρίση, αλλά δεν μπορούν να κάνουν άλλο από το να αναφέρουν στους συνανθρώπους τους τι τους περι­μένει.

Το ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να μιλήσουν γι’ αυτά τα πράγ­ματα, γιατί ξέρουν ότι το Πνεύμα του Θεού τους τα έδειξε για να τα λάβουν υπ’ όψιν τους εκείνοι που έχουν λόγο να φοβούνται μία τέ­τοια Κρίση. Και μολονότι σε κανέναν δεν αρέσει να τον ακούει, ο προ­φήτης ωστόσο δεν θα πάψει να διαλαλεί δυνατά αυτά που ξέρει για να προειδοποιήσει και να νουθετήσει τους ανθρώπους. Ο ίδιος προ­σωπικά δεν έχει κανένα όφελος από αυτό το χάρισμα, είναι απλά ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού, ο οποίος το χρησιμοποιεί για να μπο­ρεί να φθάσει στους ανθρώπους χωρίς να βιάσει τη θέλησή τους. Μέ­σα από τον προφήτη μπορεί να μιλάει ο ίδιος ο Θεός στους ανθρώ­πους, ούτως ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να προετοιμασθούν, εφόσον έχουν καλή προαίρεση.

Οι προφήτες της τελευταίας εποχής δεν θα βρουν παρά ελάχι­στους ανθρώπους που θα τους πιστέψουν, εντούτοις δεν θα πάψει να βοά η φωνή τους. Συχνά θα αντιμετωπίσουν το χλευασμό ή την εχθρικότητα, επειδή θα τους θεωρούν σαν ψευδοπροφήτες. Γιατί τον ίδιο καιρό κάνει την εμφάνισή του και ο αντίπαλος του Θεού, εκείνος όμως αναγγέλει στους ανθρώπους το αντίθετο. Τους δίνει την ελπί­δα της προόδου, τους υπόσχεται μια περίοδο ακμής και μια αλλα­γή προς το καλύτερο. Και προσπαθεί να αποσπάσει με όλα αυτά οφέλη μόνο για τον εαυτό του. Οι ψευδοπροφήτες δεν είναι ανιδιοτε­λείς και από εκεί τους αναγνωρίζει κανείς, ότι δηλαδή ζητούν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους και μιλούν από το μυαλό τους. Αντίθετα το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δράσει μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι εί­ναι απόλυτα αφοσιωμένοι στον Θεό και επιθυμούν να τον υπηρετή­σουν με ανιδιοτέλεια. Επομένως μπορείτε από μόνοι σας να ελέγχε­τε τον κάθε προφήτη, δεδομένου ότι ο αληθινός προφήτης νοιάζεται μόνο για την ψυχική σωτηρία των ανθρώπων και επισημαίνει προει­δοποιώντας τους μόνο τα γεγονότα εκείνα που οφείλει να αναγγείλει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κι αυτούς τους προφήτες θα πρέπει να τους ακούτε, γιατί μιλούν κατ’ εντολή του Θεού και εν όψει του τέλους που πλησιάζει».

Προφητεία που κατέγραψε η Μπέρτα Ντούντε στις 3-7-1956

Η ΤΡΙΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΡΡΑΞΗ

«Όλα τα έθνη της γης είναι μοιρασμένα σε δύο μπλοκΓωγ και Μαγώγ – όμως στην πραγματικότητα τα δύο μπλοκ είναι ένα μπλοκ (που είναι εναντίον του Αρνίου) και θα πέσει φωτιά από τον ουρανό και θα τους καταπιεί».

Ερνέστο Καρντενάλ

Σε όλες τις προφητείες και τα οράματα που είναι συγκεντρωμέ­να σε αυτό το βιβλίο κοινός συνεκτικός ιστός είναι η πρόβλεψη για πολέμους, δεινά και φυσικές καταστροφές, για τα οποία σε τελευταία ανάλυση είναι πάντα ο άνθρωπος υπεύθυνος. Ωστόσο όλα αυτά δεν θα αποτελούν παρά τμήμα ενός επικείμενου παγκόσμιου γεγονότος κοσμικής υφής, το οποίο θα γίνει τόσο υπεραισθητά όσο και φυσικά αντιληπτό.

Ωστόσο το κάθε γεγονός βρίσκεται στα χέρια του Θεού και τίπο­τα δεν συμβαίνει εάν δεν το επιτρέψει εκείνος. Για τον κάθε συνειδη­τοποιημένο πνευματικά άνθρωπο η αλήθεια αυτή θα πρέπει να ση­μαίνει ότι αποβάλλει κάθε φόβο και εναποθέτει με εμπιστοσύνη την τύχη του σε αυτόν που είναι κύριος όλων των πεπρωμένων.

Επομένως, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ή όχι από Εκείνον που είναι κύριος στα πάντα, να μεταμορφώσει γι’ αυτόν τις ήδη προσχηματισμένες κατευθύνσεις του πεπρωμένου του και να τον απαλλάξει από όσα θα έπρεπε κανονικά να υποστεί σύμφωνα με τον συμπαντικό νόμο της ανταπόδοσης, του αίτιου και του αιτιατού. Όποιος δεν αποτείνεται στον Θεό με αυτή την παράκληση, θα έχει να αντιμετωπίσει τους καρπούς της θέλησής του.

Τα μεγάλα παγκόσμια και κοσμικά γεγονότα δεν μπορούμε να τα αποτρέψουμε πλέον ή να τα επηρεάσουμε. Σε σχέση όμως με την προσωπική μοίρα του μπορεί ο καθένας να ενεργοποιηθεί, έτσι ώ­στε να λειτουργήσει επίσης ως συμπαραστάτης ή σύμβουλος για τους άλλους ανθρώπους στις ερχόμενες μέρες ψυχικής δοκιμασίας.

Όλες οι μεγάλες προφητείες των περασμένων χιλιετηρίδων όπως επίσης τα οράματα νεώτερων ή σύγχρονων ενορατικών, μιλούν για έναν μεγάλο πόλεμο ο οποίος θα τερματισθεί «υπερφυσικά», δηλα­δή με την επέμβαση του Θεού.

Ο Θεός θα επέμβει για να εμποδίσει την ανθρωπότητα να δώ­σει η ίδια το τέλος της πρόωρα, δρώντας ενάντια στο θεϊκό σχέδιο για τη λύτρωσή της.

Σύμφωνα με τις σχετικές προρρήσεις, ο πόλεμος αυτός θα κρα­τήσει μόνο λίγους μήνες, πράγμα άλλωστε που φαίνεται εύλογο με τις σύγχρονες τεχνικές του πολέμου.

Ας ακούσουμε όμως τώρα από προφήτες και ενορατικούς πως θα διεξαχθεί αυτός ο πόλεμος και με ποιό τρόπο θα τερματισθεί.

Για την περίοδο πριν τον πόλεμο ο Σκανδιναβός ενορατικός Άντον Γιόχανσον προλέγει μεγάλους σεισμούς, εκρήξεις ηφαιστείων, ατυχήματα σε ορυχεία και εκτεταμένες πλημμύρες οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη βόρεια Γαλλία. Εκτός από ολέθριες θεομηνίες προβλέπει επίσης τρομερούς τυφώνες.

Ο ενορατικός από το Βαλντφίρτελ (Αυστρία) προφήτεψε το 1975
για την περίοδο που θα προηγηθεί λίγο πριν από τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τοπικούς πολέμους π.χ. στα Βαλκάνια και την καταστροφή της Ν. Υόρκης από τρομοκράτες.

Αυτό το γεγονός θ’ αποτελέσει το έναυσμα πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες όμως δεν θα έχουν ακόμη κάποιο σημαντικό αντίκτυπο για την Κεντρική Ευρώπη.

Ο Έντγκαρ Κέησυ είχε προβλέψει από το 1934 εκτεταμένες κα­ταστροφές στο Λος Αντζελες, Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ η γη θ’ανοίξει στα δύο. Αυτό θα συμβεί σύμφωνα με τον Κέησυ ως το 1998. Την καταστροφή της Καλιφόρνιας θ’ ακολουθήσει ο αφανισμός του Μανχάταν:

«Όταν ο Βεζούβιος και ο Πελέ (στη Μαρτινίκη τωνΑντιλλών) δείξουν μια μεγαλύτερη δραστηριότητα, μέσα στους επόμενους τρεις μή­νες τη νότια ακτή της Καλιφόρνιας καθώς και τις περιοχές ανάμεσα στο Σωλτ Λέικ και τη νότια Νεβάδα, τις περιμένουν πλημμύρες, οι ο­ποίες θα οφείλονται σε σεισμικές δονήσεις».

Λέγεται ότι θα υπάρξουν διάφορες πολεμικές συγκρούσεις πριν από τον πόλεμο. Οι διάφοροι ενορατικοί λένε ότι επανειλημμένα θα υπάρξει η απειλή ότι θα εκραγεί ο πόλεμος, ενώ θα είναι συχνά αμ­φίβολο το αν θα αποφευχθεί τελικά μια σύρραξη ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Θα σταλούν επανειλημμένα στρατεύματα για να ενισχύσουν τα σύνορα, αλλά η κατάσταση θα εκτονώνεται πάλι.

Η έναρξη του πολέμου

Δύο σημαντικά γεγονότα προηγούνται του πολέμου:

«Πριν από τον πόλεμο θα πέσει το μεγάλο τείχος.

Ο μεγάλος πεθαίνει με

έναν αιφνίδιο και αξιοθρήνητο θάνατο»

Νοστράδαμος 2,57

***

«Ο τρίτος υψηλά ιστάμενος θα δολοφονηθεί κάπου στα νοτιοα­νατολικά. Οι δύο δολοφόνοι του είναι πληρωμένοι από τρίτους. Νο­μίζω ότι θα είναι στα Βαλκάνια. Το κακό ξεκινάει την ίδια τη νύχτα με­τά τη δολοφονία».

Αλοΐς Ιρλμάγερ

***

«Καταβύθιση του στόλου πλησίον της Αδριατικής.

Η γη σείεται, τα κάτω έρχονται πάνω.

Η Αίγυπτος τρέμει μπρος στην αυξανόμενη

δύναμη του Ισλάμ.

Ο αγγελιοφόρος που θα απαιτήσει

να παραδοθούν, είναι ήδη καθ’ οδόν».

Νοστράδαμος 2, 86

«Η αφορμή του χαλασμού θα ‘ρθει από τη Δαλματία».

Κοσμάς ο Αιτωλός

Πολλά τετράστιχα του Νοστράδαμου προβλέπουν εισβολή των ισλαμιστών στην Ευρώπη, αφού πρώτα κατακτήσουν Τουρκία, Αί­γυπτο και Ελλάδα. Η Χαλκηδώνα είναι πόλις στο Βόσπορο, η Μα­γνησία είναι νομός της Θεσσαλίας.

Στο ίδιο πνεύμα είναι και οι επόμενοι στίχοι:

«Ο Άραβας πρίγκηπας θα νικήσει το βασίλειο της εκκλησίας,

όταν Άρης, Ήλιος και Αφροδίτη θα βρίσκονται στο Δέοντα.

***

«Ό αρχηγός της Περσίας θα φορτώσει μεγάλα πλοία.

Ο μεγάλος πολεμικός στόλος εκστρατεύει ενάντια στους μωαμεθανούς, τους Πάρθους και τους Μήδους.

Πλήττουν τις Κυκλάδες και αναπαύονται αρκετό καιρό σε μεγάλο λιμάνι του Ιονίου».

Νοστράδαμος 3,64

Πιθανότατα πρόκειται για συμπλοκή ανάμεσα στον νατοϊκό και στον περσικό στόλο στην ανατολική Μεσόγειο, η οποία θα συμβεί μετά την εισβολή των ισλαμιστών στην Τουρκία.

***

«Πόλεμος των βαρβάρων στο μαύρο κέρας,

Χύνεται αίμα, η Δαλματία τρέμει.

Ο μεγάλος Ισμαήλ αρχίζει την άνοδό του.

Οι βάτραχοι τρέμουν, βοήθεια από την Πορτογαλία».

Νοστράδαμος 9,60

Προφανώς το μαύρο κέρας υπονοεί το Βόσπορο που εκβάλλει στη μαύρη Θάλασσα. Οι βάτραχοι είναι οι λαοί της Μεσογείου που ζουν εν μέρει στη στεριά και εν μέρει στη θάλασσα.

***

Ο Αλοΐς Ιρλμάγερ είδε έτσι την έναρξη του πολέμου σε ένα όρα­μά του το 1947:

«Όλοι φωνάζουν ειρήνη, σαλώμ! Τότε είναι που θα συμβεί. Ένας νέος πόλεμος ξεσπάει ξαφνικά στη Μέση Ανατολή, διάφοροι μεγάλοι στόλοι βρίσκονται εχθρικά αντιμέτωποι, η κατάσταση είναι τεταμένη. Αλλά ο καθαυτό σπινθήρας που θα δώσει το έναυσμα στην μπαρου­ταποθήκη θα είναι τα Βαλκάνια: Βλέπω να πέφτει ένας “μεγάλος”, έ­να ματωμένο μαχαίρι κείτεται δίπλα του. Στη συνέχεια τα γεγονότα ε­ξελίσσονται αστραπιαία. Τεράστια στρατεύματα εισβάλλουν εξ ανα­τολών στο Βελιγράδι και προωθούνται προς την Ιταλία. Αμέσως κα­τόπιν τρεις φάλαγγες τεθωρακισμένων βόρεια από το Δούναβη εισ­δύουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο στη Δυτική Γερμανία με κατεύθυνση το Ρήνο, χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτό θα συμβεί τόσο απρό­σμενα, που ο πληθυσμός σε κατάσταση πανικού θα προσπαθήσει να διαφύγει προς τη δύση. Τα αυτοκίνητά τους θα μπλοκάρουν τους δρό­μους, θα ήταν καλύτερα να είχαν μείνει στα σπίτια τους ή να είχαν ξε- φύγει από επαρχιακούς δρόμους.

Τα τεθωρακισμένα προελαύνουν ταχύτατα ισοπεδώνοντας κάθε εμπόδιο που συναντούν στις εθνικές οδούς και στις οδούς ταχείας διέλευσης. Πάνω από το ύψος του Ρέγκενσμπουργκ (βόρεια από το Μόναχο) δεν βλέπω καμία γέφυρα στο Δούναβη όρθια πια. Από τη μεγάλη πόλη της Φρανκφούρτης δεν μένει σχεδόν πλέον τίποτα. Η κοιλάδα του Ρήνου θα καταστραφεί, κυρίως από τον αέρα.

Αμέσως έρχεται η εκδίκηση πάνω από το μεγάλο ωκεανό. Ταυ­τόχρονα εισβάλλει στην Αλάσκα και στον Καναδά ο κίτρινος δράκο­ντας. Ωστόσο δεν φθάνει πολύ μακριά… Η γενική επίθεση των Ρώ­σων διεξάγεται όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά επίσης στη Σκανδιναβία και στη Μέση Ανατολή».

* * *

«Όταν θα ακούτε για “ενότητα, ειρήνη, ασφάλεια!”, τότε θα ανα­καλέσω τον άγγελό Μου από τη γη (τον άγγελο της ειρήνης σ.τ.μ.) και θα αρχίσει η παγκόσμια κυριαρχία του αντίχριστου. Τότε οι μά­στιγες της κρίσης θα ξεσπάσουν στη γη».

Γιοχάνα Χέντσελ 1.6.1963

«Όταν λένε “έχουμε ειρήνη και ασφάλεια”, τότε έρχεται αιφνίδια ο όλεθρος πάνω τους, όπως οι πόνοι στην έγκυο γυναίκα και δεν πρόκειται να γλυτώσουν από αυτόν».

Προς Θεσσαλονικείς Α’ 5,3

* * *

Ο δρ. Βαρθολομαίος Χολτσχάουζερ (1613-1658) προφήτευσε για έναν «μεγάλο μονάρχη», τον οποίον έχει προορίσει ο Θεός να τι­μωρήσει ένα μέρος της ανθρωπότητας. Λέει γι’ αυτό το μονάρχη (που μπορεί να είναι και μια παγκόσμια δύναμη!):

«Υπό τη σημαία του αρπακτικού αετού θα κυριεύσει εντελώς αιφ­νίδια το κράτος το οποίο επαναλαμβάνει διαρκώς τα λάθη τα οποία θα έπρεπε να αποφεύγει (προφανώς τη Γερμανία). Χάρη στο πνεύ­μα της διχόνοιας θα διεισδύσει στη συνέχεια και στα άλλα κράτη, κυ­ρίως δε σ’ εκείνα που βρίσκονται πέρα από το Ρήνο. Θα ερημώσει το μεγαλύτερο μέρος από τα εδάφη τους και θα ποδοπατήσει το σκήπ­τρο των αρχόντων τους. Η εξαθλίωση θα ξεπερνάει κάθε προηγού­μενο ενώ διάφορα προμηνύματα θα προειδοποιούν για το τι περιμέ­νει τους εξαθλιωμένους. Το ρωμαϊκό κράτος θα κατακομματιασθεί επίσης με φρικτό τρόπο και επειδή πολλοί θα μάχονται για την πρω­τοκαθεδρία, θα καταρρεύσουν τα πάντα. Αυτός ο ισχυρός μονάρχης θα κυριαρχήσει για ένα διάστημα, όχι όμως για πολύ, σε ένα τμήμα της ανατολής, καθώς και της δύσης, έτσι ώστε θα φτωχύνει όλος ο κόσμος και θα τιμωρηθούν οι λαοί για να επιστρέψουν στον Θεό, τον Κύριό μας…».

* * *

«Θα εγερθεί ένας λαός από τα βάθη της ανατολής και θα αφα­νίσει τα πάντα, σαν μια επιδρομή από ακρίδες, ανθρώπους, ζώα, όλες τις πόλεις και τα χωριά. Και θα υποδουλώσει όλους τους λαούς σε ολόκληρη την Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, μέχρι που να έρθει μια ακόμη μεγαλύτερη, γενική κρίση πάνω από όλους τους άθεους».

Γιάκομπ Λόρμπερ

* * *

«Πριν από τον πόλεμο προηγείται μια εύφορη χρονιά με πολλά φρούτα και σιτηρά. Μετά τη δολοφονία του τρίτου, όλα συμβαίνουν μέσα σε μια νύχτα… Αυτός που έρχεται από την ανατολή θα κάνει την αρχή. Φθάνει γρήγορα ως εδώ… Από τη χρυσή πόλη (Πράγα σ.τ.μ.) ξεκινάει. Το πρώτο σκουλήκι περνάει βορειοδυτικά οπό το γαλάζιο νερό ως τα ελβετικά σύνορα. Μέχρι το ύψος του Ρέγκενσμπουργκ, ο Δούναβις δεν έχει καμία γέφυρα πια, δεν περνούν νότια από το γαλάζιο νερό. Η δεύτερη στρατιά διασχίζει τη Σαξωνία κατευθυνόμενη δυτικά προς την περιοχή του Ρουρ, όπως και το σκουλήκι της τρίτης στρατιάς το οποίο από βορειοανατολικά κινείται προς τα δυτικά μέσω του Βερολίνου.

…Βλέπω τη γη μπροστά μου σαν μια σφαίρα, που πάνω της πετούν αμέτρητα άσπρα περιστέρια, ξεκινώντας από τη θάλασσα (σ.τ.μ. εννοείται μάλλον η Τριέστη και τα περιστέρια είναι ίσως αεροπλάνα). Στη συνέχεια βρέχει μια κίτρινη σκόνη σε μια ευθεία γραμμή. Η χρυσή πόλη καταστρέφεται, από εκεί ξεκινάει. Ανεβαίνει σαν μια κίτρινη γραμμή ως την πόλη του κόλπου (σ.τ.μ. πιθανότατα το Στετίν στην Βαλτική). Θα είναι νύχτα όταν θ’ αρχίσουν να ρίχνουν. Τα τανκς προχωρούν ακόμη, αλλά όσοι κάθονται μέσα είναι ήδη πεθαμένοι (έχουν γίνει κατάμαυροι). Οπουδήποτε πέφτει η σκόνη δεν μένει πια τίποτα ζωντανό, κανένα δέντρο, φυτό, κανένα ζώο, χορτάρι, όλα είναι ξεραμένα και μαύρα. Τα σπίτια μένουν όρθια. Τί είναι αυτό το πράγμα, δεν το γνωρί­ζω και δεν μπορώ να πω. Είναι μια μακριά γραμμή. Όποιος την περ­νάει, πεθαίνει. Όσοι είναι από την πέρα μεριά της γραμμής δεν μπο­ρούν να ‘ρθουν από εδώ και στις στρατιές που είναι από πέρα καταρ­ρέουν τα πάντα. Είναι αναγκασμένοι να πάνε προς το βορρά. Ό,τι κουβαλούν μαζί τους, το πετούν μακριά. Κανείς δεν γυρίζει πίσω».

Αλοΐς Ιρλμάγερ 1947

* * *

Ο Σουηδός ενορατικός Άντον Γιόχανσον είδε τη νύχτα της 14 Νοεμβρίου 1907 μια μακριά σειρά χρονολογιών που έφτανε ως το α­πώτατο μέλλον και παράλληλα με την κάθε χρονολογία έβλεπε τα γεγονότα που θα συμβούν τότε. Προείδε διάφορες καταστροφές και πολέμους, προβλέψεις οι οποίες σε μεγάλο μέρος επαληθεύτηκαν από το 1918 ως σήμερα, εν μέρει όμως πρέπει ακόμη να επαληθευ­τούν. Όπως και στην περίπτωση του Ιρλμάγερ αργότερα, τα γεγο­νότα του τρίτου παγκόσμιου πολέμου περιγράφονται με σαφήνεια στα οράματά του.

Ο Γιόχανσον βλέπει την Περσία και την Τουρκία να κατακτώνται από ξένα στρατεύματα. Η Ρωσία προσβάλλει τη Σκανδιναβία από

τον Αρχάγγελο ως το Β. Πόλο. Τα Βαλκάνια κατακτώνται από τους Ρώσους. Η επέλασή τους εκδιπλώνεται μέσω της Ουγγαρίας, Αυστρίας, Β. Ιταλίας και Ελβετίας προς τη Γαλλία. Σύμφωνα με τα λόγια του Γιόχανσον, αυτός ο πόλεμος θα είναι «φριχτός» για όλον τον κόσμο, κυρίως όμως για τη Γαλλία.

Η Ρωσία θα εξαπολύσει μαζική επίθεση ενάντια στον Καναδά, με αποτέλεσμα να δεσμευθούν εκεί μεγάλα τμήματα των πολεμικών δυνάμεων της Αμερικής και να εμποδίζονται στην αποστολή βοή­θειας προς την κινδυνεύουσα Ευρώπη.

Στις ΗΠΑ βλέπει πυρκαϊές που προκαλούνται από νέα άγνωστα όπλα…

* * *

«Από την περιοχή της τυχερής Αραβίας Θα προέρχεται ένας άνδρας δυνατός στο νόμο του Μωάμεθ.

Θα ενοχλήσει την Ισπανία, θα κατακτήσει τη Γρενάδα και το μεγαλύτερο μέρος της Λιγουρίας».

Νοστράδαμος 5,55

* * *

«Περνάει από τη Γκυγιέν, το Λανγκεντόκ και το Ροδανό κατά μήκος,

καταλαμβάνοντας την Αζέν, τη Μαρμάντ και τη Λα Ρεόλ για να επιβάλει την αυστηρή πίστη.

Η Μασσαλία θα κρατήσει το θρόνο του.

Θα γίνει μάχη κοντά στο Σαιν Πωλ ντε Μωζόλ».

Νοστράδαμος 9,85

Χωρίς αμφιβολία αναφέρεται στην προέλαση του ισλαμιστή ηγέ­τη στη νότια Γαλλία και την εγκατάσταση του αρχηγείου του στη Μασσαλία. Κατά πάσα πιθανότητα με την «αυστηρή πίστη» εννοεί­ται το δίκαιο του ισλάμ.

* * *

«Από τη διχόνοια και την αμέλεια των Γάλλων,

ανοίγει η πόρτα στους μωαμεθανούς.

Στεριά και θάλασσα γύρω από τη Σιένα

πνίγονται στο αίμα.

Το λιμάνι της φωκαϊκής πόλης (Μασσαλία)

είναι σκεπασμένο από κατάρτια και πλοία».

Νοστράδαμος 1, 18

* * *

«Ένας μεγάλος ηγέτης θα καταλάβει το λιμάνι της Νίκαιας

και θα ιδρύσει εκεί το βασίλειο του θανάτου.

Στην Αντίμπ θα εγκαταστήσει το μόσχο του

και από τη θάλασσα θα καταστρέφει τα πάντα».

Νοστράδαμος 10,87

Ο ηγέτης των μωαμεθανών καταλαμβάνει το Μονακό. Από θαλάσσης θα σφυροκοπήσει με πυραύλους τα παράλια της Γαλλίας.

* * *

«Εξαιτίας της αμελείας της η Γαλλία θα πληγεί από πέντε πλευρές.

Η Τυνησία και η Αλγερία θα παρασυρθούν από την Περσία.

Η Λυόν, η Σεβίλλη και η Βαρκελώνη έχουν πέσει.

Ο ιταλικός στόλος δεν μπορεί να βοηθήσει».

Νοστράδαμος 1,73

* * *

«Εάν Γαλλία περάσεις τη λιγουρική θάλασσα,

θα βρεθείς αποκλεισμένη ανάμεσα στη θάλασσα και τα νησιά.

Ο Μωάμεθ είναι εναντίον σου και η Αδριατική.

Θα ροκανίσεις τα κόκκαλα από τα άλογα και τα γαϊδούρια».

Νοστράδαμος 3,23

Η εξέλιξη του πολέμου

Δεν είναι εύκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια η εξέλιξη του πολέμου με βάση το Νοστράδαμο και τους άλλους ενορατικούς, επει­δή οι περισσότεροι από αυτούς βλέπουν πολλά, διαφορετικά γε­γονότα μέσα σε ένα και μοναδικό όραμα. Παράλληλα αρκετοί οραματιστές, έχουν ένα πολύ υποκειμενικό πρίσμα ως προς τον χρονικό προσδιορισμό των εξελίξεων. Για το πρόβλημα της χρονικής κατάταξης των προφητειών ο Εμάνουελ Σβέντενμποργκ έχει πει τα εξής:

«Ολόκληρο το σύμπαν αποτελείται από τρεις βαθμίδες ή επίπεδα. Η ύλη συνιστά τη βάση. Η μεσαία βαθμίδα είναι ο κόσμος του πνεύματος, η κορυφή είναι το καθαρά Θείο, στο οποίο δεν υφίσταται πλέον τίποτα το υλικό, όσο εξευγενισμένο κι αν είναι αυτό. Το Θείο αποτελείται καθαρά από κύματα παρόμοια ή παρεμφερή με το φως. Ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, πνεύμα και ψυχή. Το σώμα υπόκειται στους γνωστούς νόμους της φύσης, το πνεύμα όμως όχι. Εί­ναι από τη φύση του ανεξάρτητο από τους περιορισμούς της ύλης, ιδίως δε χρόνος και χώρος δεν το περιορίζουν. Εντούτοις το ανθρώ­πινο πνεύμα μέσω της ψυχής, που είναι ο φορέας της ζωής, είναι συνδεδεμένο με το σώμα· θα μπορούσε μάλιστα κανείς να πει, ότι εί­ναι δέσμιο του σώματος. Γι’ αυτό το λόγο το πνεύμα εμποδίζεται να κινηθεί, στον καθαυτό ζωτικό του χώρο, την πατρίδα του, που είναι το πνευματικό επίπεδο. Υφίσταται τη μοίρα ενός αετού, ο οποίος δεν μπορεί να πετάξει γιατί είναι δεμένος με μια αλυσίδα. Επομένως εί­ναι εντελώς φυσιολογικό και ευνόητο ότι το ανθρώπινο πνεύμα του­λάχιστον θα ήθελε να γνωρίσει πως είναι η αληθινή πατρίδα του. Όμως στον κοινό θνητό απαγορεύεται να ρίξει έστω και ένα βλέμμα στο ανώτερο πνευματικό επίπεδο, δεν υπάρχουν δυνατότητες επικοι­νωνίας ανάμεσα στο υλικό και το πνευματικό επίπεδο. Μια εξαίρεση αποτελεί ο ενορατικός, ο οποίος ανατρέχει σε δυνατότητες επικοινω­νίας οι οποίες υφίσταντο παλαιότερα και χάθηκαν με την εξέλιξη της ιστορίας, προκειμένου να μπορέσει να αποκαταστήσει τη διακεκομ­μένη σύνδεση με το πνευματικό επίπεδο. Κατά τη διαδικασία αυτής της σύνδεσης, το χρόνο τον αντιλαμβάνεται μόνο σε συνάρτηση με άλλα γεγονότα, όχι όμως σαν απόλυτο μέγεθος, όπως το γνωρίζει από την κατώτερη βαθμίδα. Γι’ αυτό το λόγο οποιαδήποτε συγκεκρι­μένη χρονολογία θα πρέπει εκ προοιμίου να υποκινήσει την υποψία ότι έχει επηρεασθεί, συνειδητά ή ασυνείδητα από το κατώτερο επίπε­δο, σαν απόρροια μιας καθαρά ανθρώπινης αδυναμίας. Δεδομένου ότι ο ενορατικός βλέπει τα γεγονότα όπως αλληλοσχετίζονται μεταξύ τους, γι’ αυτό σχετικοί χρονικοί προσδιορισμοί έχουν μεγάλη θεωρη­τική και πρακτική σημασία, ενώ οι συγκεκριμένες χρονολογίες πολύ συχνά αποδεικνύονται ως αναληθείς».

Σε γενικές γραμμές μπορεί να γίνει μια περίπου κατάταξη των εξελίξεων με βάση τις πληροφορίες από τους διάφορους ενορατικούς και προφήτες ως εξής: ο παγκόσμιος πόλεμος θα πλήξει όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. Πρωταγωνιστές θα είναι η Ρωσία και τα ισλαμικά κράτη εναντίον της δύσης. Ορισμένοι ενορατικοί αναφέρουν επίσης την εμπλοκή της Κίνας, αλλά δεν είναι σαφές εναντίον ποιου και σε ποια μέτωπα. Το προοίμιο του πολέμου θα αποτελέσει η επίθεση των ισλαμιστών ενάντια στην Τουρκία, την Ελλάδα και την Αίγυπτο Ταυτόχρονα ή αμέσως κατόπιν θα κτυπηθούν επίσης η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Η Ρωσία από την άλλη εισβάλλει στη Σκανδιναβία και στη συνέχεια μέσω της ανατολικής Ευρώπης από διαφορετικές πλευρές στη Γερμανία, ενώ φαίνεται ότι συμμετέχει και σε εχθροπραξίες στη Μεσόγειο. Σχετικά αναφέρεται ότι ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν στην Ιταλία περνώντας μέσω Γιουγκοσλαβίας.

Προφανώς η χρήση ατομικών όπλων θα είναι περιορισμένη, διότι αλλιώς με το υφιστάμενο «overkill» δυναμικό του πυρηνικού οπλοστασίου στον πλανήτη, ο πόλεμος δεν θα μπορούσε πιθανότατα να κρατήσει αρκετούς μήνες, όπως αναφέρεται από διάφορους ενορατικούς.

Παράλληλα ορισμένοι ενορατικοί μιλούν για μια ζώνη πλάτους πολλών χιλιομέτρων η οποία θα μεταβληθεί σε νεκρή γη εξαιτίας μιας (ατομικής ή χημικής μόλυνσης από την «κίτρινη σκόνη») και η οποία θα εκτείνεται από το Στεττίνο της Πολωνίας στη Βαλτική ως την Τριέστη στην Αδριατική.

Είναι δύσκολο να καθορισθεί σε ποιο βαθμό εμπλέκονται οι Αμερι­κανοί και κατά πόσον συμπάσχει και η αμερικανική ήπειρος. Αναφέρεται ότι τόσο οι Ρώσοι όσο και οι Κινέζοι θα εισβάλουν στον Καναδά, αλλά δεν θα μπορέσουν να προωθηθούν. Από αυτό το γεγονός προ­κύπτει το συμπέρασμα ότι ο πόλεμος θα πρέπει να ξεσπάσει τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως προβλέπουν εξάλλου αρκετοί ενορατικοί.

Οι ΗΠΑ προφανώς θα υποστούν μόνο πλήγματα από ατομικά όπλα, δεδομένου ότι γίνεται λόγος για καταστροφή διαφόρων μεγαλουπόλεων της Αμερικής.

Πάντως το επίκεντρο του πολέμου, όπως προκύπτει κυρίως από το Νοστράδαμο, θα είναι η νότια και κεντρική Ευρώπη.

Η εξέλιξη του πολέμου θα είναι ολέθρια για τη Ρωσία, με αποτέ­λεσμα να ξεσπάσει σε αυτή τη χώρα ένας τεράστιος εμφύλιος πόλε­μος, στη διάρκεια του οποίου θα εξαπλωθεί μια ανεξέλεγκτη επιδημία.

Τα γεγονότα ενός μελλοντικού παγκόσμιου πολέμου περιγράφονται τόσο από τον Γιάκομπ Λόρμπερ και την πιο σύγχρονη Μπέρτα Ντούντε όσο και από τους παλαιούς προφήτες.

Στις 20.12.1846 ο Λόρμπερ έλαβε τον ακόλουθο εσωτερικό λόγο:

«…Όλα θα βρίσκονται τότε μέσα σε τέλειο χάος και αναρχία. Θα γίνεται πόλεμος με τις πέννες, πόλεμος με άδειες τσέπες, πόλεμος με ληστές και κλέφτες, σαν μια ευλογία του κομμουνισμού. Στη συνέχεια αληθινός πόλεμος με τα όπλα, πόλεμος με την ανέχεια, πόλεμος με την ακολασία και πόλεμος με την ηθικότητα, πόλεμος με το διάβολο, πόλεμος με τον ίδιο τον εαυτό, πόλεμος με την ανθρωπότητα, πόλε­μος με τη θρησκεία, πόλεμος με την εγκόσμια δοκησισιφία, ακόμη και πόλεμος με τον ίδιο το θάνατο!…

Εγώ όμως θα πάρω κρυφά την ελευθερία και θα θέσω ένα τέλος σε αυτόν το φαύλο κύκλο. Κι αυτό θα είναι το κύκνειο άσμα αυτού του απερίγραπτα ανόητου ανθρώπινου γένους! Δεν βλέπεις πώς η λευ­κή άρκτος του βορρά ακονίζει τα δόντια της; Εδώ και πολύ καιρό εποφθαλμιά τα μοσχάρια και τα πρόβατα του νότου. Σε λίγο, τα δόντια της θα έχουν ακονισθεί τόσο που θα έχουν γίνει σαν του αρπακτικού θηρίου. Αλίμονο τότε στους σιτευτούς μόσχους και τους καλοθρεμμένους αμνούς! Να ξέρεις πως το λίπος τους θα πήξει πάρα πολύ πάνω στις παγωμένες ακτές της Σιβηρίας. Κοίτα, αυτή η πολική αρκούδα δεν φοβάται τα φτερά της χήνας. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι πολύ χρυ­σάφι και ασήμι και πλήθη από ιππείς, τουφέκια και κανόνια. Αλίμονο άμα θ’ αφήσει τη φωλιά της, γιατί θα νικήσει χάρη στη δύναμη και χά­ρη στην τυραννική μεγαλομανία της! Κι αυτό θα γίνει σύντομα, εάν τα μοσχάρια και τα πρόβατα του νότου δεν σπεύσουν να μεταβληθούν σε λιοντάρια της σοφίας και της εσωτερικής θείας δύναμης. Ωστόσο μη νομίσεις ότι όλα αυτά πρέπει υποχρεωτικά να συμβούν, επειδή σου τα προφήτεψα Εγώ. Αλλά μπορεί να συμβούν, αν αυτοί οι άν­θρωποι δεν αλλάξουν και επιμένουν στη μεγάλη μωρία τους. Τότε μό­νο θα προσθέσω το ανένδοτο και αμετάκλητο Αμήν!…».

* * *

Τις περισσότερες προφητείες σχετικά με τον Γ’ παγκόσμιο πό­λεμο και κυρίως με την αποκαλυπτική εποχή που θ’ ακολουθήσει ως τη δημιουργία της Νέας Γης, τις έχει λάβει και καταγράψει η Μπέρτα Ντούντε:

«Φαινομενικά έχει επικρατήσει ειρήνη, όμως η φωτιά δεν έχει σβήσει. Συνεχίζει να σιγοκαίει για να ξεσπάσει ξαφνικά με καταστρο­φικές συνέπειες.

Σύντομα η ανθρωπότητα περνάει σε αυτή την τελευταία φάση και οι μυημένοι, που διαθέτουν πνευματική γνώση, θ’ αναγνωρίσουν από τις παγκόσμιες εξελίξεις πότε θα γίνει η αρχή, διότι προηγούμενα πρέ­πει να πάρουν το δρόμο τους τα επίγεια γεγονότα. Η φωτιά πρέπει να αναζωπυρωθεί εκ νέου, ώσπου η δυστυχία να φθάσει στο απόγειό της και να είναι δικαιολογημένη η επέμβαση του Θεού, προκειμένου ο ίδιος ο Θεός να συμμορφώσει τους μαχόμενους αποσπώντας τους τα όπλα από τα χέρια και αφήνοντας να ενσκήψει μια τεράστια συμφο­ρά, ούτως ώστε τα βλέμματα όλων των ανθρώπων να στραφούν προς τις χώρες εκείνες όπου ο Θεός θα έχει μιλήσει με ευκρινή φωνή».

* * *

«Όταν θα πληροφορηθείτε το θάνατο ενός εγκόσμιου ηγέτη, τό­τε θα έχετε φθάσει στο σημείο που μπορεί να θεωρηθεί ως η «αρχή του τέλους». Τότε ο κόσμος θα γίνει παρανάλωμα του πυρός. Η φω­τιά θα απλωθεί, το μίσος θα μαίνεται ανεξέλεγκτο και η ανθρωπότη­τα καταλαμβάνεται από ρίγος, γιατί δεν βλέπει πουθενά διέξοδο από τον κίνδυνο που είναι αναπότρεπτος.

…Οι άνθρωποι θα βλέπουν παντού γύρω τους εχθρούς, γι’ αυ­τό δεν θα έχουν καμία ελπίδα ότι θα βρεθεί μια ειρηνική λύση…».

* * *

«Κανένας από τους αντιμαχόμενους δεν πρόκειται να νικήσει και να επιβάλει τη νίκη, γιατί θα επέμβει ο ίδιος ο Θεός όταν έρθει η ώ­ρα. Αλλά εκείνα τα κράτη που είχαν την ιταμότητα να εισβάλουν σε μια ειρηνική χώρα, θα πάθουν από δικό τους φταίξιμο τα μεγαλύτε­ρα κακά, διότι έχουν παραβεί το Θείο Νόμο».

* * *

«Από τα αποτελέσματα αυτού του γεγονότος που είναι προορι­σμένη να ζήσει προσεχώς η ανθρωπότητα, θα γίνει φανερή η Θεία Δικαιοσύνη. Γιατί θα πληγούν κυρίως εκείνες οι χώρες των οποίων οι κυβερνήτες έχουν προκαλέσει το ολοκαύτωμα το οποίο θα έχει ε­ξαπλωθεί σε όλη τη γη…

…Ο πόλεμος ανάμεσα στους λαούς έχει επεκταθεί πάρα πολύ και η φωτιά δεν είναι εύκολο να σβήσει. Και γι’ αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός δίνει ένα τέλος σε αυτό το παρανάλωμα, εμποδίζοντας τους ανθρώπους να συνεχίσουν τον πόλεμο, επεμβαίνοντας με ένα γεγο­νός στη φύση, το οποίο συνεπιφέρει ασύλληπτα καταστροφικά επα­κόλουθα. Ο Θεός αποδυναμώνει οτιδήποτε είχε πρωτύτερα εξουσία και δύναμη, δείχνοντας στους ανθρώπους ότι η θέληση και η εξου­σία του είναι ισχυρότερη από τη δική τους».

* * *

«Ο Θεός με την απόφασή του δίνει τέλος σε μια τεράστια σύρρα­ξη ανάμεσα στους λαούς. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν είναι αυτό αρεστό στους ανθρώπους, αντίθετα θα παρακολουθούν με αποτρο­πιασμό τα αποτελέσματα, τα οποία αντίκεινται ολοκληρωτικά στις προσδοκίες τους. Ωστόσο η θέληση του ανθρώπου είναι ανίσχυρη όταν εκδηλώνεται η θέληση του Θεού».

* * *

«…Όταν έρθει η μέρα, θα επέμβει ο ίδιος ο Κύριος στο χάος της καταστροφής το οποίο παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις γιατί έτσι θέλουν οι άνθρωποι. Με την επέμβαση αυτή παίρνει ένα τέλος η παγκόσμια σύρραξη, αν και αυτό είναι αντίθετο με τη θέληση των αν­θρώπων, οι οποίοι δεν θεωρούν σωστό ένα τέτοιο τέλος».

* * *

«Πριν την τελευταία Κρίση, προηγείται η εποχή του τέλους και κατά τη διάρκειά της μια σύντομη περίοδος που θα χαρακτηρίζεται α­πό έναν εξαιρετικά βίαιο διωγμό της πίστης…

…Προτού όμως αρχίσει ο πόλεμος κατά της πίστης, η ανθρωπό­τητα θα βρίσκεται σε ένα πνευματικό και υλικό χάος. Θα υπάρξει ο­πισθοδρόμηση σε όλους τους τομείς, πράγμα που θα παίξει επίσης αποφασιστικό ρόλο…

…Οι συνθήκες αυτές θα προέλθουν από ένα τεράστιο τράνταγ­μα της γης που θα συμβεί με τη θέληση του Θεού προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στην παγκόσμια σύρραξη, την οποία δεν μπορεί να τερματίσει η ανθρώπινη θέληση».

* * *

«Η φωνή του Θεού θα ηχήσει δυνατά και κατηγορηματικά και τό­τε θα αποφασιστεί η μοίρα των λαών, γιατί ο Θεός ο ίδιος θα εκφέρει την απόφασή του μέσω των δυνάμεων της φύσης.

Και επειδή οι άνθρωποι δεν δίνουν ένα τέλος (στη σύρραξη), έρ­χεται ο Θεός για να τερματίσει τον πόλεμο ο οποίος αναταράζει όλον τον κόσμο. Και τότε μια κραυγή απόγνωσης θα αντηχήσει σε όλη τη γη, η οποία θα παγώσει το αίμα των ανθρώπων γιατί το μέγεθος της καταστροφής θα τους κάνει να τρέμουν μήπως επαναληφθεί το ίδιο.

Σκοπός του Θεού είναι να αφυπνιστεί ολόκληρη η ανθρωπότητα και ακούγοντας την ετυμηγορία του Κριτή της, να αναγνωρίσει τους υπεύθυνους καθώς και τη θεία δικαιοσύνη. Γιατί η κάθε αντιμαχόμενη πλευρά θεωρεί ακόμη και τώρα ότι έχει το δίκιο με το μέρος της.

Όμως ο Θεός δεν μπορεί να δίνει την ευλογία του σε ενέργειες που είναι αποτρόπαιες, αφού αντίκεινται στην εντολή του για την α­γάπη.

Έτσι ο Θεός θα τιμωρήσει τους ανθρώπους με τα ίδια που κά­νουν και αυτοί, μόνο που το δικό του καταστροφικό έργο θα είναι πο­λύ πιο ολέθριο, ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν το χέρι του πί­σω από αυτό».

Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

«Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει.

Προ αυτού υπάρχει πυρ κατατρώγον

και πέριξ αυτού τρομερά θύελλα μαίνεται.

Προσεκάλεσε τους ουρανούς άνωθεν

και τη γη, δια να κρίνει το λαό του».

Ψαλμός 50, 3-4

«Ό,τι και να συμβεί, ο Κύριος είμαι μόνο Εγώ! Τίποτα δεν μπο­ρεί να γίνει αν δεν το επιτρέψει η Σοφία και η Θέλησή Μου. Οτιδήπο­τε συμβαίνει και θα συμβεί ακόμη στο μέλλον, είναι υπολογισμένο και καθορισμένο εκ των άνω και έχει έναν βαθύτατα ιερό σκοπό.

Όποιος όμως είναι μαζί Μου, στην καρδιά του, στην αγάπη και στη θέληση, δεν πρόκειται ποτέ να τον βλάψει ο κόσμος, όσο κακός και αν είναι. Αλλά όποιος είναι ένα μαζί Μου μόνο στη σοφία, θα έχει να αντιμετωπίσει πολλούς και σκληρούς αγώνες μέσα στον κόσμο.

Διότι ο κόσμος με την υλιστική λογική του δεν πρόκειται ποτέ να παραδεχτεί ότι αυτό το φαινομενικό κάτι που έχει, σε σύγκριση με το Πνεύμα είναι ένα πραγματικό τίποτα».

Ο Ιησούς Χριστός στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη»

του Γιάκομπ Λόρμπερ

* * *

«Και θα συμβεί εις όλην την χώραν ο λόγος του Κυρίου, ώστε τα δύο τρίτα εν αυτή να εξαφανιστούν και το εν τρίτον να απομείνει εις αυτήν.

Θα περάσω το τρίτον αυτό δια του πυρός. Θα τους καθαρίσω, ό­πως καθαρίζουν την άργυρον και θα τους δοκιμάσω, όπως δοκιμά­ζουν τον χρυσόν. Τούτο (το τρίτον του λαού) θα επικαλεστεί το όνομά μου και εγώ θα το εισακούσω και θα είπω, “τούτος είναι ο λαός μου” και αυτό θα είπει, “ο Κύριος είναι Θεός μου”».

Ζαχαρίας 13, 8-9

* * *

«Είδα τότε το Αρνίο ν’ ανοίγει την έκτη σφραγίδα. Και έγινε σει­σμός μεγάλος, ο ήλιος έγινε μαύρος σαν πένθιμο ρούχο, και η σε­λήνη όλη κόκκινη σαν το αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν στη γη σαν τα σύκα που πέφτουν από τη συκιά όταν τη σείει δυνα­τός άνεμος και ο ουρανός χάθηκε όπως τυλίγεται το κυλινδρικό χει­ρόγραφο και τα βουνά και τα νησιά όλα κουνήθηκαν από τη θέση τους».

Αποκάλυψη του Ιωάννη 6, 12-14

* * *

Τις πιο ακριβείς και εκτεταμένες προφητείες για την επέμβαση του Θεού η οποία θα σημαίνει μια τεράστια φυσική καταστροφή σε όλο τον πλανήτη, τις βρίσκουμε στην «προφήτισσα της τελευταίας εποχής», την Μπέρτα Ντούντε. Και συγκεκριμένα, η Μπέρτα Ντούντε προφητεύει λεπτομερώς για όλες τις φάσεις αυτής της φυσικής καταστροφής, από τα προειδοποιητικά σημεία που θα προηγηθούν ως την εξέλιξή της και τα επακόλουθά της. Ακολουθούν αποσπάσμα­τα από σχετικές προφητείες:

«Πριν από κάθε φυσική καταστροφή προηγούνται διάφορα μι­κρότερα φυσικά φαινόμενα τα οποία διευκολύνουν τους ανθρώπους (στο να αναθεωρήσουν τον τρόπο που σκέπτονται).

…Λίγος καιρός απομένει και πολλά μέρη της γης θα μεταβληθούν σε σωρούς ερειπίων».

* * *

«Έναν ολόκληρο χρόνο πριν η γη θα πλήττεται από κάθε είδους συμφορές ώστε να αποστραφούν οι άνθρωποι τον κόσμο και να στρα­φούν προς τον αληθινό τους στόχο, να πιστέψουν και να αναζητή­σουν τον Θεό».

* * *

«Θα έρθει η εποχή που θα επικρατήσει μεγάλη ξηρασία στη γη όπου μόνο εδώ και εκεί θα αργορέει κάποια πηγή και η ανθρωπότη­τα θα βρίσκεται μπροστά στο θάνατο από δίψα».

* * *

«Και θα έρθει η ώρα που όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, γέροι και νέοι, υψηλά και χαμηλά ιστάμενοι, θα συνειδητοποιήσουν ποια ήταν η δύναμη που εξέφραζαν οι ισχυροί του κόσμου, ενώ πόσο υγιής ή­ταν αντίθετα η σκέψη εκείνων που αρνήθηκαν να εξαπατηθούν από τα φαινόμενα.

Και όταν έρθει αυτή η μεταστροφή, απομένει λίγος μόνο καιρός όπου η γη θα παραμείνει όπως είναι τώρα. Γιατί μια μεγάλη κατα­στροφή θα αλλάξει εντελώς τη μορφή της, πράγμα που δεν θα συμ­βεί βέβαια παντού, αλλά θα είναι αισθητό σε όλες τις χώρες τις οποί­ες συνέδεσε ο παγκόσμιος πόλεμος και οι οποίες επιδιώκουν αμοι­βαία την αλληλοκαταστροφή τους».

* * *

«Προσέξτε τις ημέρες εκείνες οι οποίες θα διαφέρουν ουσιαστι­κά από τα συνήθη δεδομένα για την εποχή! Όσο πιο χαμηλά θα βρί­σκεται ο ήλιος, τόσο πιο πολύ θα φέγγει, ενώ μια ασυνήθιστη για την εποχή θερμοκρασία θα προκαλεί κατάπληξη στους ανθρώπους».

* * *

«Πριν από κάθε παγκόσμια καταστροφή προηγούνται κάποιες ενδείξεις, ώστε οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται τι επίκειται, δεδο­μένου ότι ο Θεός με το Λόγο Του προήγγειλε πάντα όσα θα συμ­βούν.

Κι αν δώσετε προσοχή σε αυτά τα προμηνύματα, θα ξέρετε ότι έ­χει έρθει η ώρα. Κι έτσι θα ξέρετε επίσης ότι θα πρέπει να προετοι­μαστείτε για να μην σας βρει ο ολοκληρωτικός αφανισμός…»

* * *

«Ο Θεός στέλνει προάγγελους από πολύ καιρό πριν για να πα­ρακινήσει τους ανθρώπους να σκεφτούν. Κι αυτά τα προμηνύματα μπορεί να τα διακρίνει ο καθένας που θέλει να τα δει. Θα βάλουν τους ανθρώπους σε σκέψεις, επειδή δεν εμφανίζονται μόνο μια φορά, αλ­λά επαναλαμβάνονται συχνά και κατά κανόνα, ώστε να γίνονται ανα­γκαστικά αντιληπτά από τον κάθε άνθρωπο».

* * *

«Οτιδήποτε νέο προετοιμάζεται στη φύση συμβαίνει απαρατήρη­τα, γι’ αυτό το λόγο οι άνθρωποι δεν του δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Κι ωστόσο θα μπορούσαν να διαπιστώσουν σημαντικές παρεκκλί­σεις, οι οποίες θα τους έβαζαν σε σκέψεις έτσι και τους έδιναν προ­σοχή και άφηναν την Πλάση να τους μιλήσει. Στο εσωτερικό της γης συμβαίνουν μεταβολές οι οποίες προκαλούν εν μέρει εκρήξεις και στο εξωτερικό της, ώσπου μια προκαθορισμένη στιγμή να προκαλέσουν την ολοκληρωτική καταστροφή της γήινης επιφάνειας, έτσι ώστε το αιώνιο λυτρωτικό σχέδιο του Θεού θα εξελιχθεί σύμφωνα με το θέ­λημά Του.

Αυτό όμως θα είναι απλά ένα προειδοποιητικό σήμα για την επα­κόλουθη καταστροφή της γης, μια τελευταία προειδοποίηση προς ό­λους εκείνους που θα επιζήσουν και μια ένδειξη για το επικείμενο τέ­λος, το οποίο οι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστέψουν προηγουμένως…».

* * *

«Παντού θα συμβαίνουν μικρές και μεγάλες καταστροφές. Παντού θα μπορεί να παρατηρηθεί μια ασυνήθιστη ανατροπή των ειωθότων που θα οφείλεται τόσο σε φυσικές αιτίες όσο και στον ανθρώπινο παράγοντα.

Θα ανατραπούν τα πάντα. Θα συμβούν πράγματα τα οποία δεν θα μπορεί να τα ερμηνεύσει κανείς. Θα δρουν φανερά δυνάμεις οι οποίες θα φοβίζουν τους ανθρώπους διότι θα αισθάνονται εντελώς ανίσχυροι απέναντί τους.

* * *

«Όλες οι προειδοποιήσεις και οι παραινέσεις δεν φέρνουν κανέ­να αποτέλεσμα σ’ εκείνους στους οποίους απευθύνονται. Κι ακόμη κι αν κτυπώ δυνατά και φανερά στην πόρτα της καρδιάς τους, έστω κι αν τους τρομάζω με ασυνήθιστα φαινόμενα στη ζωή τους ή στο πε­ριβάλλον τους, βλέπουν μόνο με γήινα μάτια και δεν αναγνωρίζουν τη φωνή Μου, παρ’ όλο που τους μιλάει καθαρά».

* * *

«Σε αυτή τη γη δεν μπορείτε να περιμένετε πια μια πνευματική α­νάκαμψη γιατί έχουν μείνει ελεύθερες όλες οι δυνάμεις του κάτω κόσμου, οι οποίες δρουν κατ’ εντολήν του αντιμάχου Μου και ασκούν πραγματικά μεγάλη επιρροή πάνω στους ανθρώπους. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αποπνευματοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, που δεν αντιλαμβάνονται ποιος κυριαρχεί επάνω τους.

…Τα γεγονότα θ’ ακολουθήσουν ταχύτατα το ένα το άλλο, όμως και πάλι οι άνθρωποι θα τα θεωρήσουν σαν εντελώς φυσικά φαινόμενα που δεν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και γι’ αυτό θ’ αποφύγουν να τα συσχετίσουν με το επικείμενο τέλος…».

* * *

«Εσείς οι άνθρωποι βλέπετε μόνο την καταστροφική πλευρά στις διάφορες καταστροφές που συμβαίνουν στη φύση και είσαστε πά­ντα έτοιμοι να βγάλετε αβασάνιστα συμπεράσματα. Αντίθετα όμως, στην ουσία πρόκειται για θεία χάρη, πράγμα που θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας όποτε ακούτε για ασυνήθιστα φαινόμενα, όπου απειλείται η ζωή και η περιουσία των ανθρώπων, όπου οι άν­θρωποι είναι ανίσχυροι και δεν μπορούν να βοηθηθούν από μόνοι τους, παρά μόνο στο μέτρο των ασθενικών τους δυνάμεων.

…Γι’ αυτό σε οτιδήποτε συμβαίνει στη φύση θα πρέπει να ανα­γνωρίζετε πάντα το θέλημά Μου, το οποίο όντως καθορίζεται από την αγάπη και τη σοφία Μου. Γι’ αυτό το λόγο τα πάντα μπορούν να α­ποβούν σε ευλογία, εάν υιοθετήσετε τη σωστή στάση απέναντι Μου και αναγνωρίσετε ποιος είναι ο αληθινός σκοπός της ζωής σας.

Γιατί τότε θα Με πλησιάζετε διαρκώς περισσότερο και θα συνει­δητοποιήσετε ότι όλα όσα αφήνω να συμβούν στους ανθρώπους σε αυτή την εποχή του τέλους, είναι ουσιαστικά δώρα του ελέους Μου».

* * *

«Δεν έχετε παρά να προσέξετε τα σημεία των καιρών, τα οποία τα είχα ήδη γνωστοποιήσει στους πρώτους μαθητές Μου. Βρίσκεσθε ήδη στην αρχή της εποχής της δυστυχίας. Ακούτε για πολέμους, για σεισμούς, τα δυστυχήματα και οι καταστροφές πληθαίνουν, ενώ παρατηρείτε επίσης, αλλαγές στο σύμπαν. Παράλληλα βλέπετε τις πρά­ξεις των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν αλλοτριωθεί εντελώς, γι’ αυτό πιστεύουν ότι μπορούν να επεμβαίνουν όπως θέλουν στη Δημιουρ­γία Μου, με αποτέλεσμα να παρασύρονται σε πειράματα τα οποία εί­ναι ενάντια στον Θεό και επομένως δεν πρόκειται να έχουν καλό τέλος.

Προσέξτε πως έχει γίνει η νοοτροπία των ανθρώπων, οι οποίοι εντρυφούν ανεξέλεγκτα στις εγκόσμιες απολαύσεις, έχουν γίνει σκλη­ροί και άκαρδοι και αδιαφορούν για τη δυστυχία του διπλανού τους. Προσέξτε την απουσία της πίστης, τη στάση των ανθρώπων απένα­ντι στον Ιησού Χριστό και στο λυτρωτικό έργο Του και τότε θα συνει­δητοποιήσετε ότι ήδη ζείτε στην εποχή λίγο πριν από το τέλος».

* * *

«Πριν από τα μεγάλα γεγονότα προηγούνται πάντα συγκεκριμέ­νες ενδείξεις. Έτσι επίσης θα γίνονται όλο και περισσότερα τραγικά γεγονότα πριν από την τελευταία πράξη της καταστροφής η οποία θα πλήξει τη γη. Σε πολλά μέρη θα διαδραματιστούν σε μικρή κλίμακα αυτά που θα συμβούν στο τέλος σε ολόκληρη τη γη…».

* * *

«Μετά από μια μεγάλη συμφορά για την ανθρωπότητα,

μια άλλη πλησιάζει.

Η μεγάλη κινητήρια δύναμη ανανεώνει τους αιώνες:

βροχή, αίμα, γάλα, πείνα, πόλεμος και λοιμοί.

Στον ουρανό φαίνεται μια φωτιά

που τρέχει πετώντας τεράστιους σπινθήρες».

Νοστράδαμος 2, 46

Ένα άστρο πλησιάζει τη Γη…

«Ανοίξτε διάπλατα τις καρδιές σας, ετοιμασθείτε να δεχθείτε την ακτίνα της Αγάπης Μου που έρχεται από ψηλά, και ακούστε τι έχω να σας πω: Ένα βέβαιο σημάδι ότι το τέλος είναι κοντά, είναι η ο­ρατή εμφάνιση ενός άστρου, το οποίο κινείται με κατεύθυνση τη γη σας, διαγράφοντας ωστόσο μια παράδοξη τροχιά, γιατί άλλοτε θα κρύβεται από το βλέμμα σας και άλλοτε θα αναδύεται πάλι. Διότι συνοδεύεται από αδιαφανή νεφελώματα, τα οποία πότε-πότε διαλύο­νται για να ξαναπυκνώσουν και πάλι.

Είναι κάτι το άγνωστο μέχρι τώρα για σας αυτό που ζείτε τώρα οι άνθρωποι. Διότι οι επιδράσεις αυτού του αστρικού σώματος πάνω στη γη σας είναι τέτοιας μορφής, που σας καταλαμβάνει ένας φόβος, επειδή διαισθάνεστε ότι η γη μπορεί να γίνει θύμα αυτού του άγνω­στου άστρου, το οποίο προξενεί αισθητές διαταραχές πάνω στη γη, που σας είναι ανεξήγητες. Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι δεν αφή­νουν τίποτα να τους ταράξει, ό,τι και αν τους συμβεί. Τώρα όμως χά­νουν την ψυχραιμία τους γιατί βλέπουν τον εαυτό τους, όπως και ο­λόκληρη τη γη, να είναι έρμαια δυνάμεων της φύσης και φοβούνται επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουν. Για χάρη αυ­τών των ανθρώπων θα σαλευτούν οι δυνάμεις του Ουρανού. Κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να απευθυνθώ, για να τους κάνω να εμπιστευθούν τον Θεό και Δημιουργό τους, όταν θα συνειδητο­ποιήσουν την πλήρη αδυναμία τους. Οι διάφορες συμφορές που προ­κύπτουν σαν καρποί της ανθρώπινης θέλησης, όσο τρομακτικά απο­τελέσματα και αν έχουν, δεν ταράζουν τέτοιους ανθρώπους.

Όμως γίνονται μικρόψυχοι και αδύναμοι όταν αντιλαμβάνονται ό­τι είναι έρμαια φυσικών δυνάμεων. Και τότε υπάρχει περίπτωση να αναζητήσουν καταφύγιο σ’ αυτόν που είναι ο Κύριος κάθε Δημιουργίας, τότε υπάρχει δυνατότητα μέσα στον υπέρτατο κίνδυνο να βρουν το δρόμο προς Εμένα.

Αυτό το δραματικό θέαμα στη φύση θα προξενήσει τεράστια ταραχή μεταξύ των ανθρώπων, και ο φόβος τους δεν θα είναι αδικαιολόγητος, γιατί πολύ παράδοξα φαινόμενα συνοδεύουν αυτό το άστρο. Διαρκώς πλησιάζει όλο πιο κοντά στη γη, και η σύγκρουση φαίνεται αναπόφευκτη σύμφωνα με τους υπολογισμούς εκείνων που ανακάλυψαν την παρουσία του και παρακολουθούν την πορεία του. Αλλά και αυτό σας το έχω προαγγείλει από πολύ παλιότερα ότι θα σας στείλω έναν εχθρό από τους ουρανούς.*

Σας έχω προειδοποιήσει ότι σας περιμένει μια φυσική καταστροφή ασύλληπτων διαστάσεων, η οποία προηγείται του τελικού τέλους, δηλαδή της ολοκληρωτικής μεταμόρφωσης της γήινης επιφάνειας η οποία θα προξενήσει αμέτρητα θύματα. Σας το έχω υποδείξει επανειλημμένα και ο Λόγος Μου είναι αλήθεια και θα εκπληρωθεί. Ο λόγος που σας δίνονται από πριν αυτές οι προειδοποιήσεις είναι γιατί οφείλετε ν’ αναγνωρίσετε το θέλημά Μου και τη δύναμή Μου. Θα πρέ­πει να γνωρίζετε ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη θέλησή Μου και ότι τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς λόγο και αιτία. Γιατί με αυτά όλα φροντίζω για εκείνους που δεν πιστεύουν καθόλου, που όμως δεν θα ήθελα να παραδώσω στην κυριαρχία του αντιμάχου Μου.

Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρετε οι άνθρωποι τι σας περιμένει ώ­στε να πιστέψετε πιο εύκολα, όταν μέσα στα μεγάλα δεινά που θα σας βρουν, θα θυμηθείτε Αυτόν, που είναι Κύριος στον ουρανό και στη γη, σε όλα τα άστρα και τους κόσμους και που όλα υπόκεινται στο θέ­λημά Του. Θα πρέπει να λάβετε γνώση από πριν για όσα θα συμ­βούν, ώστε να μπορείτε να πιστέψετε, εφόσον είσαστε καλοπροαίρε­τοι βέβαια.

Θα σας βρει μια τεράστια συμφορά, ωστόσο για τον καθένα χω­ριστά μπορεί ν’ αποβεί σε ευλογία, εάν θα γίνει η αφορμή για να κερ­δίσει τη ζωή της ψυχής του, ακόμη και αν τον περιμένει ο επίγειος θάνατος, φθάνει να Με επικαλεσθεί την ώρα της ανάγκης».

Μπέρτα Ντούντε 3.8.1955

* * *

«Ανοίχτηκαν τα παράθυρα του ουρανού και τα θεμέλια της γης θα σειστούν. Η γη κλυδωνίζεται, η γη σχίζεται στα δύο, η γη σείεται βίαια, παραπαίει σαν το μέθυσο και ταλαντεύεται σαν την αιώρα».

Ησαΐας 24, 18-20

* * *

«Από αιώνων ακολουθούν τα αστέρια την τροχιά που τους προσ­διόρισε ο θείος Δημιουργός και η οποία τηρείται σύμφωνα με το δη­μιουργικό σχέδιο κατά πώς ορίζει το θέλημά Του. Και είναι εντελώς αδύνατον να θέλει κανείς να παρεμποδίσει την προκαθορισμένη πο­ρεία ενός άστρου, ή να της δώσει μια άλλη κατεύθυνση από εκείνη που έχει ορίσει ο Θείος Δημιουργός.

Και ομοίως είναι αδύνατον να το σταματήσει κανείς ή να επηρεάσει το χρόνο της διαδρομής του, με άλλα λόγια να το εμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο να ακολουθήσει το δρόμο του. Αυτό λέγεται σε όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι με τις εφευρέσεις τους μπορούν να εισάγουν μια νέα τάξη στην πλάση του Θεού, που πιστεύουν ότι μπο­ρούν να παρεμβάλουν ανθρώπινα κατασκευάσματα/δημιουργήματα μέσα στη θεία δημιουρ­γία, νομίζοντας ότι μπορούν να προβαίνουν σε τέτοια πειράματα και να τα εξαπολύουν στο διάστημα χωρίς σοβαρές επιζήμιες επιπτώσεις.

Ο μόνος κυρίαρχος στον κόσμο είμαι Εγώ και θα απαντήσω α­νάλογα σε κάθε προσπάθεια εισβολής μέσα στο έργο Μου».

Μπέρτα Ντούντε

* * *

«Αυτή η εμφάνιση στο κοσμικό διάστημα θα είναι η αφορμή για τη μεγάλη φυσική καταστροφή που θ’ ακολουθήσει. Διότι το σύμπαν εξεγείρεται ενάντια σε κάθε τι αντιπνευματικό που βρίσκεται στο χώ­ρο της γης και αυτή την εποχή επηρεάζει ιδιαίτερα τα πνευματικά στοι­χεία που προσπαθούν να εξελιχθούν προς τα άνω.

Μια γιγάντια μάχη έχει ξεσπάσει ανάμεσα στα φωτεινά και στα σκοτεινά πνευματικά στοιχεία, διότι αυτά τα τελευταία γνωρίζουν ότι επίκειται μια μεταβολή. Και κάθε πλευρά εκμεταλλεύεται όσο περισσότερο γίνεται την τελευταία περίοδο.

Αυτές οι πνευματικές μάχες γύρω από την ψυχή των ανθρώπων στη γη έχουν αντίκτυπο και στο σύμπαν στα διάφορα άστρα τα οποία βρίσκονται σε έναν ορισμένο πνευματικό δεσμό με τη γη. Τα άστρα αυτά με τους κατοίκους τους συμμετέχουν με την έγκρισή Μου στην τελευταία πάλη επάνω σε αυτή τη γη, πράγμα που εκδηλώνεται με ισχυρές δονήσεις. Οι δονήσεις αυτές γίνονται αντιληπτές και στη γη, φέρνοντας μεγάλη αναστάτωση στους ανθρώπους, οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία των άστρων και μπορούν να διαπιστώσουν αλλαγές στην τροχιά τους, αλλαγές οι οποίες σύμφωνα με τις προβλέψεις τους δεν θα αφήσουν ανέπαφη τη γη.

Μόνον η επιστήμη πλέον μπορεί να αφυπνίσει την ανθρωπότητα, γιατί δεν ακούν καθόλου τις πνευματικές αναλύσεις, ενώ τις επιστημονικές παρατηρήσεις δεν μπορούν να τις διαψεύσουν. Γι’ αυτό θα τους βάλουν σε σκέψεις και εφόσον είναι καλής προαίρεσης, θα μπορέσουν -έστω κι αργότερα- να έρθουν στο σωστό δρόμο. Γιατί ακόμη και αν εγερθούν στη γη οι μεγαλύτεροι προφήτες, οι άνθρωποι δεν τους πιστεύουν».

Μπέρτα Ντούντε

* * *

Οι προφητείες της Μπέρτα Ντούντε μιλούν καθαρά για δύο ξε­χωριστά φαινόμενα: κατ’ αρχάς για μια πλειάδα από άστρα που θα εγκαταλείψουν τις αντίστοιχες τροχιές τους και θα αρχίσουν να κινούνται προς την κατεύθυνση της γης ενώ όποτε βρίσκονται σε μια συγκε­κριμένη διάταξη θα προκαλούν ορισμένα περιοδικά επαναλαμβανό­μενα φαινόμενα στον πλανήτη μας.

Κατά δεύτερον, ένα από τα άστρα αυτά θα ακολουθήσει δική του πορεία προς τη γη και θα προκαλέσει τελικά την πιο μεγάλη φυσική καταστροφή που έχει ζήσει ο άνθρωπος.

Ωστόσο το άστρο αυτό δεν θα διαγράψει μια ευθεία πορεία προς τη γη. Πιθανόν εξαιτίας των νόμων της βαρύτητας, ή από κάποια δι­κή του ιδιορρυθμία, θα ακολουθήσει μια «ακανόνιστη πορεία», δη­λαδή «εκτός των νόμων» του σύμπαντος κατά την Μπέρτα Ντούντε.

Αξίζει να σημειωθεί αυτό το γεγονός ιδιαίτερα, προκειμένου να μπορεί κανείς να διακρίνει τον πραγματικό κίνδυνο μέσα από την πληθώρα των σχετικών ειδήσεων που κατακλύζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Μπέρτα Ντούντε μας λέει σαφέστατα ότι πρόκειται για περισσότερα του ενός άστρα και στην τελευταία φάση μόνο πια θα αποκολληθεί ένα από αυτά, το οποίο θα ξεχωρίζει από όλα τα άλ­λα με τη δύναμη της ακτινοβολίας του. Γιατί θα φέγγει δυνατά τη νύ­χτα, πράγμα όμως που θα συμβεί λίγο πριν τη φυσική καταστροφή. Ένα ερώτημα που προκύπτει αμέσως είναι τι είναι το άστρο αυτό;

Κατ’ αρχάς θα μπορούσε να είναι ένας κομήτης, αλλά κάτι τέτοιο αποκλείεται μάλλον από τα στοιχεία που μας δίνουν οι προφητείες της Μπέρτα Ντούντε. Διότι ο πυρήνας ενός πραγματικού κομήτη αποτελείται κυρίως από πάγο, αέρια και σκόνη, ενώ μόνο στους με­γαλύτερους και από πέτρωμα, πράγμα που σημαίνει ότι ένας κομή­της δεν διαθέτει αρκετή στερεή μάζα για να μπορεί να επηρεάσει την περιστροφή της γης. Εξάλλου ένας κομήτης μπορεί πολύ εύκολα να γίνει κομμάτια και να εκραγεί. Σύμφωνα με μια προφητεία της Μπέρ­τα Ντούντε, όταν η γη διασταυρωθεί με το άγνωστο ουράνιο σώμα, η περιστροφή της θα διακοπεί για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Αυτό ό­μως σημαίνει ότι το δεύτερο πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, δηλαδή να διαθέτει τόση μεγάλη μάζα ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιδράσει στην περιστροφή της γης.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας οι κομήτες εθεωρούντο πάντα ως οι «απεσταλμένοι της μοίρας» ή ως «προάγγελοι του κακού». Και επειδή οι προφήτες και οι ενορατικοί που έχουν προαγγείλλει αυτό το μοιραίο άστρο το είδαν να συνοδεύεται από μια πύρινη ουρά, γι’ αυτό και οι διάφοροι ερμηνευτές των προφητειών θεώρησαν ανέκα­θεν αυτονόητο ότι θα πρόκειται για έναν κομήτη.

……

Προφήτες και ενορατικοί όλων των εποχών

προφητεύουν τη φυσική καταστροφή

Η επικείμενη φυσική καταστροφή, την οποία περιέγραψε αναλυ­τικά η κατ’ εξοχήν προφήτισσα της εποχής του τέλους, Μπέρτα Ντού­ντε, προαγγέλεται και από πολλούς προφήτες και ενορατικούς όλων των εποχών.

Στην συνέχεια μία επιλογή από αυτές τις προρρήσεις:

«Είδα τη χώρα που ήταν έρημη και εγκαταλελειμμένη, τον ουρα­νό ολοσκότεινο. Τα βουνά σείονταν και οι λόφοι έτρεμαν. Δεν υπήρ­χε ούτε ένας άνθρωπος και όλα τα πετεινά του ουρανού είχαν πετάξει μακριά. Οι πεδιάδες ήταν έρημες και όλες οι πόλεις είχαν γίνει συντρίμμια από την οργή του Κυρίου…».

Προφήτης Ιερεμίας

***

«…Οι άνθρωποι θα προειδοποιηθούν από ενορατικούς και από ιδιαίτερα σημεία στο στερέωμα, αλλά μόνο οι λίγοι δικοί Μου θα τα λάβουν υπ’ όψιν τους, ενώ οι άνθρωποι του κόσμου θα τα θεωρή­σουν σαν παράξενα παιχνίδια της φύσης…».

Γιάκομπ Λόρμπερ

***

«Όταν, όπως στον καιρό του Νώε, ο αριθμός των αγνών και καλών ανθρώπων θα έχει γίνει πολύ μικρός, τότε η γη θα περάσει α­πό μία μεγάλη οικουμενική Κρίση, από την οποία δεν πρόκειται να σωθούν ούτε οι άνθρωποι, αλλά ούτε τα φυτά και τα ζώα. Τους υπε­ρήφανους ανθρώπους δεν πρόκειται να τους ωφελήσουν σε τίποτα τα όπλα τους που εκτοξεύουν φωτιά και θάνατο. Ούτε τα οχυρά τους, ούτε οι σιδερένιοι δρόμοι τους πάνω στους οποίους θα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του βέλους. Γιατί από τους αιθέρες θα έρθει ένας εχθρός, ο οποίος θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που έκαναν συ­στηματικά κακό. Και Θα καταστρέψω τα μαγαζιά των εμπόρων και των κερδοσκόπων με αυτό τον εχθρό που θα στείλω στη γη από τα βάθη του αιθέρα σαν μια ταχύτατη αστραπή μαζί με βροντές και ο­ρυμαγδό. Σας λέω αληθινά ότι μάταια όλοι οι στρατοί της γης θα πο­λεμήσουν αυτόν τον εχθρό! Αλλά τους λίγους φίλους Μου δεν πρό­κειται να τους πειράξει εκείνος ο Θεόρατος ακαταμάχητος εχθρός. Θα τους αφήσει αβλαβείς ώστε ν’ αποτελέσουν ένα εντελώς νέο φυτώ­ριο, από το οποίο θα προκόψουν καινούριοι, καλύτεροι άνθρωποι…».

Ο Ιησούς Χριστός στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» του Γ. Λόρμπερ

***

«Τρεις μέρες και τρεις νύχτες σκοτάδι. Θα προηγηθούν τρομα­κτικοί κεραυνοί και σεισμοί. Ούτε ένα φως δεν καίει πουθενά. Ούτε να φάει, ούτε να κοιμηθεί μπορεί κανείς, παρά μόνο να προσεύχε­ται… Σεισμοί, κεραυνοί, θαλάσσια αντάρα…

Όποιος περίεργος κοιτάξει έξω από το παράθυρο, τον βρίσκει ο θάνατος… Η πανώλη εξαπλώνεται παντού… Αναθυμιάσεις από θειά­φι κατακλύζουν τα πάντα, λες και έχει βγει ολόκληρη η κόλαση έξω. Ένας σταυρός εμφανίζεται στο στερέωμα και αυτό είναι το τέλος του σκότους».

Όραμα του Φραντς Κούγκελμπερ το 1922

***

«…Ίδε, η ημέρα ξημερώνει και η οργή μου πέφτει πάνω σε όλα τα πλήθη. Το ένα τρίτο θα πεθάνει από λοιμούς και από πείνα, το άλλο τρίτο θα πάει από το ξίφος. Το τελευταίο τρίτο θα το διασκορπίσω και θ’ αποσύρω το ξίφος από πίσω τους…

Ο τύραννος έγινε ράβδος τιμωρίας για τους άθεους λαούς. Αφήστε τις σάλπιγγες να ηχούν, κανένας δεν θα πάει στον πόλεμο, γιατί η οργή μου στρέφεται εναντίον όλων. Όλα τα χέρια θα παραλύσουν και τα γόνατα θα στέκονται αβέβαια όπως μέσα στο νερό. Σ’ όλων τα πρόσωπα θα είναι γραμμένη η θλίψη και ο τρόμος. Θα βλέπουν το χρυσάφι και το ασήμι τους στην κόπρο γιατί δεν πρόκειται να τους
σώσουν τη μέρα της οργής. Έρχεται ο εξολοθρευτής, θα αναζητούν την ειρήνη και ειρήνη δεν θα υπάρχει. Οι πόλεις σας θα γίνουν ερείπια γιατί θα λεηλατήσουν τους βωμούς σας (τα ψεύτικα ιδανικά) κα θα καταστρέψουν τα είδωλά σας (τους απατηλούς στόχους). Το ένα κακό θα διαδέχεται το άλλο σε όλα τα μέρη της χώρας. Όσοι όμως
φέρουν το σημάδι μου (το σύνδεσμο με τον Θεό) δεν πρόκειται να τους αγγίξει κανείς…».

Ιεζεκιήλ

***

Ένας σύγχρονος διορατικός από την Αυστρία, ο αυτοαποκαλούμενος «μάντης του Βαλντφίρτελ», τονίζει επανειλημμένα ότι η φυσική κα­ταστροφή θα είναι πολύ πιο ολέθρια από (ό,τι τα πολεμικά γεγονότα του τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Αυτό οφείλεται σε μια βροχή σπιν­θήρων, η οποία πιθανόν να προκληθεί από την είσοδο ενός πλανή­τη στη γήινη ατμόσφαιρα καθώς και στη διάνοιξη του γήινου φλοιού. Στα οράματά του περιγράφει επίσης τον καταποντισμό του Λονδί­νου στη θάλασσα. Στο ίδιο γεγονός αναφέρεται και ο Αλοΐς Ιρλμάγερ: «Θα γίνει ένας σεισμός. Το νότιο τμήμα της Αγγλίας καταβυθίζε­ται στη θάλασσα. Τρεις πόλεις θα χαθούν:: τη μια θα την καταπιεί το νερό (το Λονδίνο), η δεύτερη θα σκεπαστεί από τη θάλασσα μέχρι τα καμπαναριά της (η Μασσαλία), και η τρίτη θα καταρρεύσει».

Σε ένα άλλο σημείο λέει ο ίδιος:

«Οι παραθαλάσσιες χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, γερμανικές ακτές, Δανία) κινδυνεύουν από τα νερά, η θάλασσα είναι πολύ ταραγμένη, τα κύματα φθάνουν στο ύψος των σπιτιών αφρίζοντας λες και βρά­ζει το εσωτερικό της γης. Νησιά εξαφανίζονται και το κλίμα αλλάζει. Ένα τμήμα της υπερήφανης νήσου (Αγγλία) καταποντίζεται.

Τότε το νερό σηκώνεται σαν να ήταν μονοκόμματο και ξαναπέ­φτει πίσω. Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω. Πότε θα συμβεί, δεν το ξέρω…».

Ο Σουηδός Γιόχανσον σε ένα όραμά του περιγράφει διεξοδικά τον όλεθρο που θα προκαλέσει ένας τρομακτικός τυφώνας ο οποίος θα πλήξει Αμερική και Ευρώπη. Ωστόσο δεν είναι βέβαιος αν θα εί­ναι πρώτος αυτός ή ο μεγάλος σεισμός που θα πλήξουν τη βόρεια Ευρώπη.

«Η καταστροφή πρέπει να συμβεί φθινόπωρο ή άνοιξη, διότι δεν είδα πουθενά χιόνι. Από τη διώρυγα του Παναμά ένας τυφώνας κατευθύνθηκε προς βόρεια και βορειοανατολικά πάνω από την αμερι­κάνικη ήπειρο. Στις παράκτιες πολιτείες με τις μεγαλουπόλεις, τις φυ­τείες, τα λιμάνια και άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις, ερήμωσε και ισο­πέδωσε τεράστιες περιοχές. Αμέτρητο πλήθος από κτίρια κατέρρεε στο πέρασμά του και τα συντρίμμια στροβιλίζονταν στον αέρα…

Οι πιο βαριά πληγείσες πόλεις ήταν το Σικάγο, η Μινεάπολις, η Ουάσινγκτον και η Νέα Υόρκη… Από τη βόρεια Αμερική και τον Κα­ναδά ο τυφώνας συνέχισε την προέλασή του πάνω από τον Ατλαντι­κό προς την Ευρώπη, πλήττοντας κατ’ αρχήν τις δυτικές και τις νο­τιοδυτικές χώρες.

Μέσω της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου διείσδυσε στη Μεσόγειό. Όλες σχεδόν οι χώρες υπέφεραν από την καταστροφική του μανία. Στη συνέχεια πέρασε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, την Κριμαία και τη νότια Ρωσία. Παραπέρα δεν μπορούσα να διακρίνω.

…Από τις διάφορες καταστροφές που ενέσκηψαν με τον τερμα­τισμό του παγκόσμιου πολέμου, δύο ήταν οι πιο ολέθριες: από τη μια μεριά ο τυφώνας ο οποίος ερείπωσε δύο ηπείρους, από την άλ­λη ένας τρομερός σεισμός ο οποίος ήταν σε συνάρτηση με την έκρη­ξη ενός ηφαιστείου στη Βόρεια Θάλασσα.

Αφού μου επετράπη να δω τη φρίκη του παγκόσμιου πολέμου και τις συμφορές που προκάλεσε, μεταφέρθηκα πνευματικά στις παράκτιες περιοχές της Βόρειας Θάλασσας, όπου είδα τις καταστροφές από το σεισμό…

…Μου φαινόταν πολύ περίεργο γιατί ήξερα ότι σε αυτή την περιοχή δεν υπάρχουν ηφαίστεια ούτε γίνονται σεισμοί… Είδα ότι όλες οι βόρειες χώρες είχαν πληγεί φοβερά, όμως καμιά τους τόσο όσο η Μ. Βρετανία… παλιρροϊκά κύματα κατέστρεψαν λιμάνια και πόλεις και από τις δύο πλευρές της Μάγχης… Επίσης μεγάλα τμήματα της Ολλανδίας, του Βελγίου και της γερμανικής ακτής είχαν πληγεί φοβερά ιδίως δε η Αντβέρπη και το Αμβούργο.

Ακόμα και τα παράλια της Δανίας και της Σουηδίας ένιωσαν τα επακόλουθα της καταστροφής».

Από την Μπέρτα Ντούντε έχουν δωθεί επίσης αναλυτικά όλα τα σημάδια που θα προηγηθούν της φυσικής καταστροφής:

«Ένα ορατό σημάδι θα σας δώσει ο Θεός, ο Κύριος του ουρα­νού και της γης, που θα πιστοποιήσει τη δύναμη και τη δόξα Του…

Χωρίς οντότητα φαντάζεστε τα σύννεφα στον ουρανό και όμως κρύβουν την ίδια ζωή μέσα τους που συνιστά και το δικό σας είναι. Και ο Θεός κατευθύνει αυτή τη ζωή κατά το θέλημά Του και κατά τις σοφές προθέσεις του, δίνοντας τέτοια μορφή στους σχηματισμούς των νεφών, που θα παριστάνουν ευδιάκριτα το πάθος και το θάνατο του Κυρίου πάνω στο σταυρό. Και τότε θα αναγνωρίσετε στο σταυ­ρό Εκείνον που ο κόσμος θέλει να αρνηθεί. Θα μείνετε τότε απολιθωμένοι από τον τρόμο ή και θα δοξολογείτε, ανάλογα με το αν Τον απαρνείσθε ή Τον κλείνετε μέσα στην καρδιά σας.

…Ωστόσο η ανθρωπότητα θα προσπαθήσει πάλι να αμφισβητή­σει και αυτό το θαύμα της θείας αγάπης. Θα το ερμηνεύσει σαν ένα φαινόμενο που προέκυψε τυχαία, χωρίς καμία σημασία, γιατί θέλει να εκμηδενίσει τη θεία παρεμβολή, να αγνοήσει το χέρι του Θεού.

Αλλά σε πείσμα κάθε ανθρώπινης ερμηνείας, η μορφή στον ουρα­νό θα μείνει απαράλλακτη, έτσι που θα μπορεί να τη δει όλος ο κόσμος. Το αποτέλεσμα θα είναι να μπουν σε σκέψεις και να αναρωτηθούν οι άνθρωποι εκείνοι που η νοοτροπία τους, τους απαγορεύει κανονικά να θεωρήσουν αξιόπιστο οποιοδήποτε μυστικιστικό φαινόμενο.

Έχει έρθει η εποχή όπου μπορούν να παρουσιαστούν στους αν­θρώπους εντελώς ασυνήθιστα φαινόμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναγκαστικά θα τα πιστέψουν. Γιατί η ανθρωπότητα έχει γίνει εντε­λώς ψυχρά ορθολογιστική στη σκέψη της. Γι’ αυτό, το οποιοδήποτε φαινόμενο, όσο παράδοξο και αν είναι, το ερμηνεύει επιστημονικά, δηλαδή με τη λογική, με αποτέλεσμα να αρνείται την οποιαδήποτε πνευματική δράση ανεξερεύνητων δυνάμεων.

Η επιστήμη θα βρει μια ερμηνεία η οποία εντέλει θα γίνει αποδε­κτή. Ωστόσο, όποιος αγωνίζεται για πνευματική άνοδο, θα αναγνω­ρίσει την παρουσία Μου πίσω από αυτό το φαινόμενο και θα δοξο­λογεί και θα χαίρεται για το επικείμενο τέλος, διότι ο κόσμος δεν θα του προσφέρει τίποτα πλέον».

* * *

«Λίγο πριν δηλώσω την παρουσία Μου μέσω της φύσης, τους ανθρώπους θα τους καταλάβει μια μεγάλη ανησυχία, διότι τα προμηνύματα για την επικείμενη καταστροφή θα είναι τέτοια που άνθρωποι και ζώα θα βρίσκονται σε αναστάτωση, επειδή θα νιώθουν μέσα τους ότι κάτι προετοιμάζεται στη φύση.

Ιδίως θα κάνει εντύπωση η συμπεριφορά των ζώων. Θα προσπα­θούν να διαφύγουν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά θα επι­στρέφουν πάλι ξαφνικά σαν να τα παρακινεί μια αόρατη δύναμη. Κι αυτή η συμπεριφορά θα ανησυχήσει τους ανθρώπους, γιατί θα καταλά­βουν ότι επίκειται κάτι από το οποίο δεν μπορούν να προφυλαχθούν».

***

«Θα γίνεται ένα τρομερό βουητό και βροντοκόπημα, όπου κανέ­νας πια δεν θα νοιάζεται για τον άλλον, μόνο θα φροντίζει να γλυτώ­σει τη ζωή του. Ο καθένας θα προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά από κά­θε κατεύθυνση θα ακούγεται η ίδια αντάρα.

Τότε ανάλογα με τη στάση του καθενός απέναντι Μου, θα κτυπηθεί αντίστοιχα από την καταστροφή. Θα παραμείνει στη ζωή ή θα χά­σει τη ζωή του, κατά το πως έχει κρίνει και ορίσει η σοφία Μου από αιώνων».

***

«Γιατί η καταστροφή θα συμβεί για καλό της ψυχής τους και εφό­σον κανείς ενδιαφερθεί έστω και τώρα για την ψυχή του, τότε η επέμ­βαση του Θεού θα έχει φέρει το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Ωστόσο δεν θα είναι πάλι παρά λίγοι, διότι η πνευματική τυφλό­τητα εμποδίζει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τι συμβαίνει.

Λίγοι μόνο άνθρωποι θa ωφεληθούν ψυχικά από αυτό το συμ­βάν, το οποίο θα επαναληφθεί τρεις φορές σε σύντομο διάστημα».

***

«Μια υπερβολικά γρήγορη περιστροφή της γης είναι που θα προκαλέσει τη φυσική καταστροφή, η οποία έχει προαγγελθεί από ενο­ρατικούς και προφήτες από την αρχή της λυτρωτικής περιόδου και τώρα αποκαλύπτεται πάλι από το Πνεύμα του Θεού.

Αυτό που θα συμβεί δεν μπορεί να εξηγηθεί απόλυτα στους αν­θρώπους, ωστόσο με απλά λόγια ειπωμένο, οι περιστροφές της γης θα αυξηθούν και για δευτερόλεπτα θα σταματήσουν. Το αποτέλεσμα θα είναι ισχυρότατοι κραδασμοί που θα έχουν τέτοια τρομακτικά επα­κόλουθα, ώστε οι άνθρωποι θα νομίσουν ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου.

Κάτι το αντίστοιχο δεν υπάρχει στη γη, διότι πρόκειται για μια εκ­δήλωση δυνάμεων οι οποίες προέρχονται από το κοσμικό διάστημα και είναι άγνωστες στη γήινη επιστήμη.

Είναι η σύσταση των άστρων που λειτουργεί καταλυτικά ως προς αυτές τις δυνάμεις. Αυτές οι δυνάμεις επιδρούν στο εσωτερικό της γης, το οποίο τότε σαν συνέπεια την εξαναγκάζει να κινηθεί αντίθετα προς τους νόμους, με αποτέλεσμα ν’ ακολουθεί σε κάθε τέτοια περί­πτωση κάποια καταστροφή. Ωστόσο αυτό επιτρέπεται κατά καιρούς από τον Θεό με σκοπό να αποσυντεθεί ύλη που είναι πολύ στερεή, για να μπορέσουν vα ελευθερωθούν τα στοιχεία που είναι δεσμευμέ­να μέσα της…

Αυτή ακριβώς η πράξη επίκειται σύντομα, αλλά θα είναι ζήτημα μόνο ελάχιστων δευτερολέπτων…».

***

«Καλοί και κακοί άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους, καλοί και κα­κοί θα παραμείνουν στη ζωή, γιατί αυτή η φυσική καταστροφή δεν εί­ναι ακόμη ο διαχωρισμός των πνευμάτων, παρά μόνο μια τελευταία προειδοποίηση για την τελική κρίση. Κι από αυτή την προειδοποίη­ση θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αποκομίσουν το κατάλληλο όφε­λος για την ψυχή τους…».

***

«Δεν μπορείτε να αποτρέψετε ή να αμβλύνετε τις φυσικές συνέ­πειες με τις ανθρώπινες γνώσεις σας. Όμως μπορείτε να αξιοποιήσετε προς όφελος σας τις πνευματικές συνέπειες, ώστε έτσι θα μπο­ρείτε να αντιμετωπίσετε γαλήνιοι και τις φυσικές συνέπειες».

***

«Τότε οι άνθρωποι θα καταναγκαστούν (μετά τη φυσική κατα­στροφή) από την άρχουσα εξουσία να εκτελέσουν έργα, τα οποία εί­ναι σχεδόν πάνω από τις δυνάμεις τους, αλλά δεν θα μπορούν να αντισταθούν και θα ζουν απεγνωσμένοι δίχως προοπτική βελτίωσης».

***

«Θα ακουστούν τότε (μετά την καταστροφή) βαριές κατηγορίες ε­νάντια στη Θεότητα. Όμως τη δική τους την ευθύνη δεν την αναλογίζονται. Ακόμη και σε αυτή τη μεγάλη δυστυχία παραμένουν πεισμα­τικά αμετανόητοι, εκτός από λίγους, στους οποίους θα συμπαρασταθώ φανερά, διότι δεν πρέπει να αφανιστούν όλοι εκείνοι οι οποίοι τιμούν τον Κύριο τον Θεό κι αναγνωρίζουν μπροστά Του την ενοχή τους.

Ο ήλιος θα λάμπει πιο φωτεινός από ποτέ, ο αέρας θα είναι ήσυ­χος και απαλός και μέσα σε αυτό το φως της αυγής οι επιζήσαντες. θα αντικρίσουν τον κόσμο γύρω τους».

Παρατήρηση:

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το λυ­τρωτικό σχέδιο του Θεού στο σύνολό του, πάρα πολλοί άνθρωποι θα επιρρίπτουν στον Θεό την ευθύνη για τη βιβλική καταστροφή. Ανάμεσά τους θα συμπεριλαμβάνονται και πολλοί «χριστιανοί» που θα αποστασιοποιηθούν από έναν τέτοιο «αιμοβόρο» Θεό, ο οποίος κατά τη γνώμη τους θα είναι υπαίτιος για το θάνατο αμέτρητων ανθρώπων και αθώων παιδιών. Επειδή λοιπόν η πλειοψηφία, από άγνοια ή πλά­νη, δεν γνωρίζει τις αληθινές αιτίες, γι’ αυτό θα κατηγορεί τον Θεό. Δεδομένου όμως ότι ο Θεός δεν μπορεί να κατηγορηθεί προσωπι­κά, με τον καιρό ο σχετλιασμός αυτός θα προβληθεί επάνω σε όλους τους χριστιανούς και το μίσος που θα προκληθεί, θα προσφέρει τελικά το έδαφος για το διωγμό των πιστών που θα ακολουθήσει.

Επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι θα έχουν φθάσει στα όρια της ανοχής τους, θα κηρύξουν ανοικτό πόλεμο ενάντια σε οποιονδήποτε θα μιλάει για την αγάπη του Θεού, γιατί κάτι τέτοιο θα θεωρείται σαν «όπιο του λαού» και συναισθηματολογία. Έτσι θα δοθεί το πράσινο φως στον ηγέτη εκείνον που θα διαμορφωθεί τελικά σε αντίχριστο, για να επιδιώξει να εκριζώσει τη χριστιανική πίστη, όπως και κάθε άλλη πνευματική προσπάθεια υπό την απειλή της καταδίκης σε θάνατο.

«Στην αρχή (μετά την καταστροφή) θα μπορούν να μιλούν οι άν­θρωποι ελεύθερα, στη συνέχεια όμως η διδακτική δραστηριότητα θα απαγορευθεί με πολύ αυστηρές διατάξεις. Αυτή θα είναι η εποχή που ο κόσμος θα αποστραφεί τον Θεό και όσοι θέλουν να επαναφέρουν την παλιά πίστη δεν θα εισακούονται.

…Ωστόσο μετά την καταστροφή αυτή η ανθρωπότητα θα είναι πιο δεκτική και πιο πρόθυμη να ακούσει την αλήθεια από τον Θεό όταν της προσφέρεται και τότε αρχίζει η αποστολή όσων θέλουν να υπη­ρετήσουν τον Θεό.

Θα πρέπει τότε να διδάξουν την αλήθεια και να μην πτοηθούν α­πό τις διαταγές της εξουσίας, διότι ο Θεός θα τους προσφέρει το έ­λεος του σε πρωτοφανή βαθμό έτσι ώστε ένας άνθρωπος θα έχει τη δύναμη να κατορθώσει πάρα πολλά, αρκεί να θέλει να βοηθήσει την ανθρωπότητα που υποφέρει».

***

«Προηγουμένως θα εμφανισθεί ένας απεσταλμένος του Θεού (ο πρόδρομος του Χριστού) ο οποίος θα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Όλος ο κόσμος θα αποφεύγει εκείνη την περίοδο τη χώρα αυτή, γιατί με τις διάφορες αρρώστιες και επιδημίες που κάνουν θραύση εκεί, μεταφέρεται ο κίνδυνος και η δυστυχία σε όλη την ανθρωπότητα.

Μία ολέθρια αρρώστια θα πλήξει την ανθρωπότητα από την οποία δεν θα υπάρχει σωτηρία και αυτή θα είναι η αρχή του τέ­λους».

Οι αλλαγές που θα προκληθούν από τη φυσική καταστροφή σύμ­φωνα με τις ταυτόσημες πληροφορίες διαφόρων ενορατικών και προ­φητών είναι:

 • Οι πόλοι του άξονα της γης θα μετατοπιστούν.

 • θα προκύψει ένα νέο παγκόσμιο κλίμα.

 • θα μεταβληθεί η παράκτια γραμμή της Ευρώπης.

 • Με την κάθοδο της επιφάνειας της θάλασσας θα εμφανιστούν βυθισμένες πόλεις.

 • Μεγάλες μεταβολές θα σημειωθούν και στις δύο ακτές των ΗΠΑ.

 • Μεγάλα τμήματα των ΗΠΑ θα καταβυθιστούν και η νέα παρά­κτια γραμμή θα βρεθεί στη Νεμπράσκα.

 • Μπροστά από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα αναδυθεί ξηρά.

 • Το ρεύμα του Κόλπου θα μετατοπισθεί.

 • Το βόρειο τμήμα της Ευρώπης θα αλλάξει μορφή.

 • Κάποια τμήματα των βρετανικών νησιών θα καταβυθιστούν, ε­νώ άλλα θ’ αναδυθούν.

 • Στη Βόρεια Θάλασσα θα αναδυθεί ξηρά, ενώ στη Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Φιλανδία οι ακτές θα καλύπτονται συχνά α­πό πλημμύρες.

 • Μεγάλα τμήματα της Χαβάης και της Ιαπωνίας θα αποκοπούν και θα εξαφανιστούν στον ωκεανό.

 • Ανάμεσα στη Γη του Πυρός και την Ανταρκτική θα υπάρξει νέα στεριά.

Ο Θεός πραγματώνει το λυτρωτικό του σχέδιο

«Τίποτα δεν θα Με εμποδίσει να πραγματώσω το προαιώνιο σχέ­διο που έχω καταστρώσει για τη λύτρωσή σας. Διότι η Αγάπη και η Σοφία Μου αναγνώρισαν εδώ και αιωνιότητες πότε θα έχει έρθει ο καιρός όπου θα πρέπει να φανερώσω την Παντοδυναμία Μου και χά­ρη στην Παντοδυναμία Μου αυτή να φέρω συγκεκριμένες μεταβολές επάνω σε αυτό το δημιούργημά Μου που λέγεται γη. Αυτά τα χρονι­κά πλαίσια θα τα τηρήσω διότι πάντα φέρνω σε πέρας οτιδήποτε α­ναγνώρισα σαν αναγκαίο να γίνει. Επιπλέον, η πνευματική κατάπτω­ση της ανθρωπότητας επιβάλλει αυτή τη μεταβολή διότι σύντομα θα έχει φθάσει στο απροχώρητο. Γι’ αυτό δεν είναι πια μακριά αυτή η η­μέρα, η οποία έχει προκαθοριστεί από αιώνων. Το μόνο που απομέ­νει, είναι να παρασχεθεί η μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους ανθρώ­πους, ώστε να μπορέσουν να σωθούν όσοι την αποδέχονται.

Ας μην πιστέψει κανείς όμως πως μπορεί να Με πείσει να εγκα­ταλείψω το προαιώνιο σχέδιό Μου, μολονότι πάντα εισακούω τις προ­σευχές που έρχονται από την καρδιά σας, όπως το έχω υποσχεθεί. Ωστόσο δεν πρέπει να προσεύχεσθε να αποτραπεί η τελευταία Κρί­ση, διότι αυτή η πράξη είναι καθαρά μια πράξη αγάπης από την πλευ­ρά Μου και δεν σας επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να Με εμποδί­σετε να εκδηλώσω την Αγάπη Μου. Διότι Εγώ γνωρίζω ότι είναι α­παραίτητη μία ολοκληρωτική μεταβολή, τόσο για σας τους ανθρώ­πους, όσο και για όλο το πνευματικό στοιχείο που βρίσκεται ακόμη δέσμιο μέσα στα δημιουργήματα, το οποίο έχει χρέος να ανέλθει πνευ­ματικά υψηλότερα. Όταν λοιπόν προσεύχεσθε να αποτρέψω την Κρί­ση, το κάνετε μόνο από φιλαυτία, επειδή δεν θέλετε να χάσετε την ε­πίγεια ζωή σας ούτε τα γήινα υπάρχοντά σας.

Εάν όμως η αγάπη σας έχει το σωστό προσανατολισμό, ώστε να είναι αφιερωμένη σ’ Εμένα και στο διπλανό σας, τότε το πνεύμα σας είναι ήδη τόσο φωτισμένο, ώστε μπορείτε να αναγνωρίσετε πως η τε­λευταία Κρίση αποτελεί μία πράξη αγάπης από πλευράς Μου. Τότε αναγνωρίζετε από μόνοι σας τον πνευματικό ξεπεσμό των ανθρώ­πων και συνειδητοποιείτε πως πρέπει να φέρω μια μεταβολή προ- κειμένου να σώσω ό,τι μπορεί ακόμη να σωθεί.

Πάντοτε βέβαια σας υπενθύμιζα αυτό το οριστικό τέλος, όμως πο­τέ δεν σας αποκάλυψα μία συγκεκριμένη χρονολογία και ούτε τώρα σας φανερώνω τον ακριβή χρόνο. Μπορείτε ωστόσο να είσαστε βέ­βαιοι ότι σύντομα θα εκπληρωθούν οι ειδοποιήσεις Μου, ότι δηλαδή δεν σας μένει πλέον πολύς χρόνος ως αυτό το τέλος της γης, το οποίο επίκειται πολύ σύντομα.

Κι όταν προσεύχεσθε, να παρακαλείτε μόνο όσο το δυνατόν πιο πολλοί άνθρωποι να συνειδητοποιηθούν, να πάρουν το δρόμο προς το σταυρό, ώστε η ώρα του τέλους να μη σημαίνει γι’ αυτούς τον αφανισμό, αλλά τη μακαριότητα. Προσπαθήστε να κάνετε κατανοητές τις εντολές της αγάπης σε όλους τους ανθρώπους, προσπαθήστε να τους παροτρύνετε να μεταμορφώσουν και αυτοί την εγωιστική τους αγάπη σε ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον. Και αυτή θα είναι αληθινά η κα­λύτερη προσευχή, όταν προσεύχεστε ζητώντας βοήθεια για τους συ­νανθρώπους σας που δεν έχουν φθάσει ακόμη στη συνειδητοποίηση.

Αλλά μην πιστεύετε ότι μπορείτε με οργανωμένες προσευχές να Με αποτρέψετε από το να εκτελέσω το σχέδιό Μου για την τελείωσή σας, διότι κάτι τέτοιο κάθε άλλο παρά πράξη ευσπλαχνίας θα ήταν. Αντίθετα, ο αντίμαχός Μου θα αποκτούσε με αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερη ακολουθία και ακόμη και οι δικοί Μου θα κινδύνευαν να τους σπρώξει στην καταστροφή τους. Πιστέψετε ότι η Αγάπη και η Σο­φία Μου θέλουν πάντα το καλύτερο για τα πλάσματά Μου. Έτσι και αυτή η τελευταία Κρίση δεν αποτελεί μία τιμωρία από πλευράς Μου, παρά μόνο θα κριθούν όσοι έχουν ξεφύγει εντελώς από την Τάξη.

Θέλω να επαναφέρω την Τάξη την οποία έχει ανατρέψει η αν­θρώπινη θέληση με τον επηρεασμό από τον αντίμαχό Μου, με απο­τέλεσμα να κινδυνεύει επίσης και η διαδικασία της επιστροφής των πλασμάτων Μου σ’ Εμένα. Και αυτό το σχέδιό Μου για τη σωτηρία και την τελείωσή σας σκοπεύει αποκλειστικά στην επαναφορά των πεσμένων όντων κοντά Μου.

Από σας τους ανθρώπους σας λείπει η ολοκληρωμένη εποπτεία, η σωστή γνώση, ούτε ξέρετε επίσης, πόσο βαθιά έχει βυθιστεί πια η ανθρωπότητα και ότι γι’ αυτό το λόγο έχει έρθει η ώρα όπου θα πρέπει να σταματήσει η πτώση της, όπου θα πρέπει να αποσπασθούν οι ψυχές από την κυριαρχία του αντιμάχου Μου. Θα πρέπει να εγκλεισθούν πάλι μέσα στην ύλη, ώστε να έχουν πάλι τη δυνατότητα να πάρουν το δρόμο της επιστροφής τους σ’ Εμένα. Γιατί στην τωρινή επίγεια ζωή τους έχασαν αυτή τη δυνατότητα, αφού δεν την εκμεταλλεύτηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να είναι πάλι δυστυχισμένοι αποκλειστικά από δική τους ευθύνη.

Αλλά έτσι ο αντίμαχός Μου δεν θα διατηρεί την εξουσία που έχει επάνω τους, πράγμα που είναι ήδη πολύ θετικό για τα έκπτωτα πνευματικά στοιχεία, τα οποία πρέπει πάλι διαλυμένα στα εξ ων συνετέθησαν, να περάσουν μέσα από τα δημιουργήματα της Νέας Γης.

Οι άνθρωποι δεν ξέρετε ότι το μοναδικό κίνητρό Μου είναι πάντοτε η αγάπη, για το λόγο ότι ο προορισμός σας είναι κάποτε να γίνετε όλοι δικοί Μου. Εσείς βλέπετε όμως σ’ Εμένα αποκλειστικά έναν Θεό τιμωρό. Όμως αυτή την “τιμωρία” την έχετε δημιουργήσει μόνοι σας, από μόνοι σας αποκτήσατε αυτή τη μοίρα, με τη ροπή σας προς την ύλη, η οποία σας έχει διαβρώσει. Γιατί η ύλη ανήκει στον αντίμαχό Μου, επομένως υποταχθήκατε εθελοντικά πάλι στην κυριαρχία του κι αυτός θα σας κρατήσει υποτελείς του μέχρι να σας αποσπάσω πάλι Εγώ ο ίδιος από την εξουσία του. Αυτό συμβαίνει με τον εγκλεισμό μέσα στη συμπαγή ύλη, που είναι όμως ταυτόχρονα η αρχή για να ανέλθετε πάλι από τα βάθη στα ύψη.

Όλα αυτά σας έχουν ειπωθεί επανειλημμένα, επομένως προετοιμαστείτε για το τέλος αυτής της γης και κάντε όλα τα δυνατά για να αποδεσμευτείτε από αυτόν που θέλει να σας καταστρέψει. Ελάτε σ’ Εμένα και αληθινά, θα σας βοηθήσω να του αντισταθείτε. Και τότε δεν θα χρειάζεται να φοβάστε το τέλος, το οποίο θα έρθει αμετάκλητα. όπως σας το έχω προαναγγείλει».

Μπέρτα Ντούντε

***

«…Αυτή τη μικρή γη, όπως και τα μεγάλα ηλιακά και κοσμικά σώματα, τα δημιούργησα για εντελώς άλλους σκοπούς από ό,τι πιστεύουν οι άνθρωποι. Δημιούργησα όλο το σύμπαν σαν μία αρμονία ανάμεσα στις διάφορες σφαίρες όπου όλα θα πρέπει να αναπνέουν αγάπη και όχι όπου θα καταδιώκει ο ένας τον άλλο από μίσος ή φθόνο ή όπου ένας άνθρωπος θα υποδουλώνει και θα σφαγιάζει χιλιάδες από τους συμπολίτες του για εγωιστικούς λόγους…

…Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει πάλι ο κόσμος Μου, διότι οτιδήποτε αντιμάχεται τους νόμους Μου, αυτοτιμωρείται. Εάν λοιπόν Εγώ ο ίδιος και τώρα μάλιστα απευθείας επικοινωνώ με σας τους λί­γους, τούτο συμβαίνει αποκλειστικά επειδή ανάμεσα στο Λόγο Μου και το λόγο των ανθρώπων υφίσταται μια μεγάλη διαφορά. Και επί­σης επειδή, όταν η ανθρωπότητα θα έχει επιφέρει από μόνη της πολ­λές συμφορές στον εαυτό της με υπαίτια την αποκλειστικά δική της άδικη συμπεριφορά, τότε θα ημερέψει και θα γίνει ικανή να αποδε­χθεί κάτι καλύτερο. Τότε θα υπάρχει ήδη έτοιμο το υλικό, χάρις στο οποίο το παλιό, ξεχασμένο, διαλυμένο οικοδόμημα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου θα ξανακτισθεί και μάλιστα όχι προσωρινά αλλά για πάντα!

Τότε θα υπάρξει μια διαφορετική γενεά ανθρώπων οι οποίοι θα γεννούν διαφορετικά παιδιά και θα αισθάνονται πάλι την αγάπη που έχω φυτέψει στις καρδιές τους. Έχοντας συνείδηση της αξίας τους, δεν θα καταχρώνται, παρά θα κάνουν μόνο σωστή χρήση των ικανο­τήτων που Εγώ έδωσα στους ανθρώπους.

Ο γήινος κόσμος θα γίνει πάλι αυτό που ήταν κάποτε, ένας παράδει­σος, όπου θα επικρατεί μόνο εκείνη η ιδιότητα η οποία αποτελεί αποκλει­στικά και μόνο όλο Μου το Εγώ. Αγάπη θα δίνετε, Αγάπη θα λαμβά­νετε και με αυτό τον τρόπο θα δοθεί στη γη και στους κατοίκους της το άριστο μέτρο χάρη στο οποίο είχε πάντα μία τόσο σημαντική πνευ­ματικά θέση μέσα στη μεγάλη αλυσίδα όλων των Δημιουργιών Μου…».

Γκότφριντ Μαγερχόφερ

***

«…Προφήτεψα στους μαθητές Μου τα πάθη και το θάνατό Μου, όμως δεν τους είπα ότι ακριβώς αυτά τα πάθη και αυτός ο θάνατος είναι και θα παραμείνει ο μεγαλύτερος θρίαμβος, η μεγαλύτερη νίκη του πνεύματος επί της ανθρώπινης φύσης. Τότε το αποσιώπησα, επειδή δεν θα Με είχαν καταλάβει. Τώρα όμως το λέω ανοιχτά, ότι υπάρχει από παντού πίεση να ωριμάσουν οι σπόροι που έσπειρα σ’ εκείνα τα τρία χρόνια που δίδασκα.

Στο τέλος η Διδασκαλία Μου θα επικρατήσει, παρ’ όλα τα αιματηρά και αποτρόπαια φαινόμενα στα οποία χρησίμευε αναγκαστικά σαν προκάλυμμα επί πολλούς αιώνες.

Κι αυτό θα γίνει όταν η ανθρωπότητα θα υποχρεωθεί από τα δει­νά και τη δυστυχία να πετάξει όλο εκείνο το βόρβορο ο οποίος επι­κάθεται ακόμη επάνω της.

Αυτά που πέρασα εκείνο τον καιρό, τα πάθη, τους αγώνες και τον ίδιο το θάνατο, ο οποίος όμως με την ανάσταση και την Ανάλη­ψή Μου μεταμορφώθηκε σε νίκη, τα ίδια συμβαίνουν τώρα με την αν­θρωπότητα. Αυτά που υπέφερα τότε σαν άνθρωπος θα πρέπει τώ­ρα να τα υποφέρει όλη η ανθρωπότητα…».

Γκότφριντ Μαγερχοφερ

***

Όταν ο Ιησούς κάθισε στο όρος των Ελαιών, ήρθαν κοντά του οι μαθητές του και τον ρώτησαν ποιο θα είναι το σημάδι της επιστρο­φής του και του τέλους του κόσμου. Κι ο Ιησούς αποκρίθηκε:

«Προσέξτε να μη σας ξεγελάσει κανένας. Γιατί θα έρθουν πολλοί στο όνομά μου και θα πουν: “Εγώ είμαι ο Χριστός” και θα ξεγελάσουν πολλούς.

Θα ακούσετε για πολέμους και προαγγελίες πολέμων. Μείνετε ψύχραιμοι και μην τρομάζετε, γιατί πρέπει πρώτα να γίνουν όλα αυ­τά. Αλλά δεν είναι ακόμη το τέλος. Γιατί το ένα έθνος θα ξεσηκωθεί ε­νάντια στο άλλο και το ένα βασίλειο ενάντια στο άλλο και θα έρθουν λοιμοί, ακρίβεια και σεισμοί.

Τότε η δυστυχία θα απλωθεί παντού. Τότε θα σας κάνουν να υ­ποφέρετε τα πάνδεινα και θα σας σκοτώσουν και θα σας μισούν εξαιτίας μου όλοι οι λαοί. Πολλοί τότε θα προκαλέσουν κακό και θα μισούνται αναμεταξύ τους. Θα εμφανισθούν πολλοί ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα καταδίδουν και θα μισούν ο ένας τον άλλον.

Πρώτα θα κηρυχτεί το ευαγγέλιο για τη βασιλεία του Θεού σε όλον τον κόσμο, για να το μάθουν όλοι οι λαοί και μετά θα έρθει το τέλος.

Θα υπάρχει μία τέτοια δυστυχία, που δεν έχει ξαναγίνει απαρχής κόσμου ούτε θα ξαναγίνει. Κι αν δεν λιγόστευαν αυτές οι ημέρες, κα­νένας δεν θα γινόταν μακάριος, αλλά για χάρη των εκλεκτών, οι ημέ­ρες αυτές θα μικρύνουν.

Αν σας πει τότε κάποιος, “κοίτα, εδώ είναι ο μεσσίας ή εκεί”, μην τον πιστέψετε. Γιατί θα εμφανιστούν ψευδομεσσίες και ψευδοπροφή­τες και θα κάνουν μεγάλα σημεία και θαύματα για να παραπλανη­θούν, όπου είναι δυνατόν, ακόμη και οι εκλεκτοί. Τότε σαν την αστρα­πή που αρχίζει από την ανατολή και φωτίζει ως τη δύση, έτσι θα εί­ναι η επιστροφή του Υιού του ανθρώπου.

Όμως σύντομα μετά τα δεινά εκείνης της εποχής, ο ήλιος και το φεγγάρι θα χάσουν τη λάμψη τους, τα άστρα θα πέσουν από τον ου­ρανό και οι ουράνιες δυνάμεις θα σαλευτούν.

Τότε θα εμφανιστεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ου­ρανό. Και όλες οι φυλές στη γη θα οδύρονται καθώς θα βλέπουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται με μεγάλη δύναμη και δόξα στα σύν­νεφα του ουρανού.

Ο ουρανός και η γη θα πάψουν μια μέρα να υπάρχουν, τα λόγια μου όμως ποτέ. Την ημέρα όμως και την ώρα δεν την ξέρει κανένας, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, παρά μόνο ο Πατέρας μου.

Όπως ακριβώς γινόταν και τον καιρό του Νώε, έτσι θα γίνει και με την επιστροφή του Υιού του ανθρώπου. Γιατί θα είναι όπως τις μέ­ρες πριν τον κατακλυσμό, όπου έτρωγαν, έπιναν, ζευγάρωναν και ζευγαρώνονταν, μέχρι που ήρθε η μέρα που ο Νώε μπήκε στην κι­βωτό. Αλλά δεν έδωσαν καμία σημασία ώσπου ήρθε η πλημμύρα και τους έπνιξε όλους.

Έτσι θα γίνει και στην επιστροφή του Υιού του ανθρώπου. Τότε θα στέκονται δύο στο χωράφι, ο ένας θα γίνει δεκτός και ο άλλος θα μείνει πίσω. Γι’ αυτό κοιτάξτε να είσαστε και σεις έτοιμοι, γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει εκεί που δεν θα τον περιμένετε.

Μακάριος ο υπηρέτης που όταν έρθει ο Κύριός του θα τον βρει να κάνει έτσι. Σας λέω αληθινά ότι θα τον βάλει επιστάτη πάνω σε ό­λα του τα υπάρχοντα. Αν όμως ο κακός υπηρέτης πει μέσα του, ο Κύ­ριός μου θ’ αργήσει ακόμη να έρθει, και αρχίζει να χτυπάει τους άλ­λους υπηρέτες ή τρώει και πίνει με τους μέθυσους, τότε ο Κύριός του θα έρθει μια μέρα και ώρα που δεν θα τον περιμένει και θα του δώ­σει το μισθό του μαζί με τους υποκριτές».

Ματθαίος 24,3-14. 21-24.27.29-30.35-40.44.46-51

«Το χωράφι (που έσπειρε ο Υιός του Ανθρώπου) είναι ο κόσμος, ο καλός ο σπόρος είναι τα παιδιά της βασιλείας του Θεού. Τα ζιζάνια είναι όσοι ανήκουν στο πονηρό, ο εχθρός που τα έσπειρε είναι ο διά­βολος, ο θερισμός είναι το τέλος του αιώνος και οι θεριστές είναι οι άγγελοι. Όπως λοιπόν μαζεύονται τα ζιζάνια και καίγονται στη φω­τιά, το ίδιο θα γίνει στο τέλος αυτού του αιώνα. Ο Υιός του ανθρώ­που θα στείλει τους αγγέλους του για να συλλέξουν από το χώρο της βασιλείας του όσους σκανδαλίζουν και κάνουν ανομίες. Και θα τους ρίξουν στο καμίνι της φωτιάς, όπου θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δό­ντια τους. Τότε οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Όποιος έχει τ’ αυτιά για να ακούει, ας ακούει».

Ματθαίος 13,38-43

Το τέλος των καιρών

«Όλα όσα έχουν προφητέψει οι ενορατικοί και οι προφήτες Μου θα εκπληρωθούν όταν θα έχει έρθει ο χρόνος. Και έτσι θα έρθει ανα­πόφευκτα το τέλος, συνοδευόμενο από όλα τα σημεία και τα φαινό­μενα τα οποία προφήτεψαν κατ’ εντολή Μου αυτοί που Με υπηρε­τούσαν από την αρχή κιόλας αυτής της περιόδου λύτρωσης. Αμέτρη­τες φορές έχω προειδοποιήσει γι’ αυτό το τέλος, για να καταλάβουν οι άνθρωποι τη σημασία του, για να τους παρακινήσω να δουλέψουν με συνέπεια επάνω στον εαυτό τους, έτσι ώστε να μπορούν να περι­μένουν το τέλος κάθε μέρα χωρίς να φοβούνται ότι μετά θα χαθούν για ανυπολόγιστο διάστημα.

Γι’ αυτό το λόγο ακριβώς οι προφητείες που έδινα, ήταν πάντα τέτοιας μορφής, που μπορούσαν να αναφέρονται σε κάθε εποχή, χω­ρίς αυτό να αποκλείει ότι κάποτε έρχεται η ώρα την οποία έχω προ­αναγγείλει, ότι δηλαδή κάποτε φθάνει όντως το τέλος, το οποίο προ­φήτεψαν όλοι οι προφήτες. Διότι τα λόγια Μου δεν είναι σχήματα λό­γου, κενά λόγια και τα λόγια των προφητών, οι οποίοι μιλούν επ’ ονόματί Μου και επιδιώκουν να διαπαιδαγωγήσουν τους ανθρώπους ώστε να γίνουν άξιοι για το βασίλειό Μου, πρέπει να θεωρούνται πά­ντα σαν δικός Μου Λόγος. Έτσι πρέπει να εκπληρωθεί και αυτός ο Λόγος Μου, πρέπει κάποτε να περατωθεί ο χρόνος τον οποίο διέθε­σα στη γη και τους κατοίκους της για να ωριμάσουν τα πνευματικά στοιχεία τους.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση εσείς οι άνθρωποι να νομίζετε ότι η ώρα του τέλους βρίσκεται στο απόμακρο μέλλον. Σε καμία πε­ρίπτωση δεν πρέπει να αναβάλετε την απαραίτητη καλλιέργεια της ψυχής σας, παρά να σκέφτεστε πάντα πως η τελευταία μέρα βρίσκεται στο πρόθυρο και πως μπορεί να σας αιφνιδιάσει, γι’ αυτό οφείλε­τε να είσαστε πολύ δραστήριοι στα ζητήματα της ψυχής σας. Γι’ αυ­τό το λόγο, κάθε φορά προήγγειλα το τέλος με τρόπο που έμεναν μυστικά ο χρόνος και η ώρα. Αυτό ήταν σύμφωνο με το προαιώνιο σχέδιό Μου, να αφήνω δηλαδή σε άγνοια τους ανθρώπους σχετικά με το πότε έχει έρθει η εποχή του τέλους. Όμως στην εποχή του τέ­λους, απευθύνομαι δυνατά και αντιληπτά στους ανθρώπους, γνω­στοποιώντας τους πάλι μέσω των υπηρετών Μου ότι έφθασε το πλή­ρωμα του χρόνου, που το μέλλον έχει γίνει παρόν και ότι κάθε μέρα μπορεί να έρθει το τέλος που φοβάται η ανθρωπότητα. Γι’ αυτό ο άνθρωπος θα πρέπει να προπαρασκευάζεται για να μπορέσει να ξεπεράσει με επιτυχία για την ψυχή του αυτό το τέλος, αν και εξακολου­θώ να μη φανερώνω την ακριβή μέρα και ώρα, διότι μια τέτοια γνώ­ση είναι επιζήμια για την ανθρώπινη ψυχή. Παρ’ όλα αυτά ο χρόνος έχει τελειώσει και η κάθε μέρα που περνάει είναι ένα ιδιαίτερο θείο δώρο για να δώσω ακόμη περισσότερες δυνατότητες στους ανθρώ­πους να φροντίσουν για την ψυχή τους. Διότι ακόμη είναι ημέρα, αλ­λά μόλις έρθει η νύχτα είναι αδύνατη οποιαδήποτε ενέργεια. Και πα­ντού θα εγερθούν άνθρωποι που θα προειδοποιούν και θα προφη­τεύουν ότι ήρθε το τέλος, ούτως ώστε όλοι θα θυμηθούν τις επανει­λημμένες προαγγελίες που έχω δώσει μέσα από τον προφορικό λό­γο και τη γραφή. Το τέλος είναι κοντά, είναι κοντά η μέρα που θα φέ­ρει φως και μακαριότητα σε όσους εναρμονίστηκαν με το Λόγο Μου, ενώ θα σπρώξει στο σκοτάδι και στο θάνατο όσους δεν Με αναγνώ­ρισαν και δεν πίστεψαν στο Λόγο Μου. Όμως ο Λόγος Μου είναι και παραμένει αιώνια αλήθεια, γι’ αυτό και εκπληρώνεται σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου».

Μπέρτα Ντούντε 7-8-1946

Η εξέλιξη των γεγονότων πριν το τέλος

«Το να προσδιορίζει κανείς το χρόνο που θα συμβεί η πνευμα­τική αλλαγή, σε τίποτα δεν θα ωφελούσε την ανθρωπότητα, δεδομέ­νου ότι το να το γνωρίζει κανείς με ακρίβεια εκ των προτέρων σημαί­νει έναν περιορισμό της ελεύθερης θέλησής του. Διότι τότε θα αισθανόταν εξαναγκασμένος να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του, όταν θα πλησιάζει ο προκαθορισμένος χρόνος.

Όμως ο Θεός δεν θέλει να γνωρίζουν εκ των προτέρων οι άν­θρωποι πότε θα είναι η ώρα που θα τους κρίνει, αλλά πρέπει να ξέ­ρουν μόνο ότι το τέλος είναι κοντά και να είναι σε θέση να το αναγνω­ρίσουν από τα σημεία των καιρών. Παρ’ όλα αυτά, εάν άνθρωποι που πιστεύουν, Τον παρακαλέσουν να τους διαφωτίσει σε αυτό το θέμα, Αυτός θα τους δώσει την απάντηση που είναι κατάλληλη για την ψυ­χική τους σωτηρία.

Πριν από την τελευταία Κρίση, προηγείται η τελευταία Εποχή, στη διάρκεια της οποίας ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα χαρακτηρίζε­ται από έναν ιδιαίτερα σκληρό θρησκευτικό διωγμό. Αφότου ο διωγ­μός των πιστών γίνεται εντελώς φανερά, αφότου εγκαταλείποντας ό­λα τα προσχήματα κηρύσσεται πόλεμος ανοικτά και απροκάλυπτα ενάντια σε κάθε πνευματική προσπάθεια, από τη στιγμή που εκδίδονται νόμοι και διατάγματα που απαγορεύουν ρητά οποιαδήποτε πνευ­ματική επιδίωξη, από τη στιγμή που δεν τηρείται πια κανένας θεϊκός νόμος, από τη στιγμή που αρχίζει μια καταδίωξη όλων των ανθρώ­πων που πιστεύουν και τους αφαιρούνται όλα τα δικαιώματα, τότε η Εποχή του τέλους έχει περάσει στην τελευταία της φάση και η τελική Κρίση είναι αναμενόμενη μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα.

Ωστόσο πριν ξεσπάσει αυτός ο διωγμός των πιστών, η ανθρω­πότητα θα βρεθεί σε ένα πνευματικό και υλικό χάος, σε όλους τους τομείς θα υπάρχει οπισθοδρόμηση, πράγμα που θα είναι παντού εμ­φανές. Και αυτή την οπισθοδρόμηση θα την προξενήσουν άνθρωποι οι οποίοι κατευθύνονται από το σατανά. Θα τη σηματοδοτούν επίγεια καταστροφικά και ολέθρια έργα, απάνθρωπα διατάγματα, αντίθεος τρόπος ζωής, εξεγέρσεις και στάσεις ενάντια στην κυρίαρχη εξουσία, τις οποίες αυτή θα καταπνίγει στη συνέχεια με ωμότητα, περιορισμός της ελευθερίας και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων και της δικαιο­σύνης.

Αυτές οι συνθήκες όμως θα επικρατήσουν μετά από ένα ισχυρότατο τράνταγμα της γης, το οποίο θα γίνει με τη θέληση του Θεού, προκειμένου να δοθεί ένα τέλος σε μια παγκόσμια σύρραξη, την οποία δεν τερματί­ζει η θέληση των ανθρώπων. Για αυτούς που θα πληγούν από αυτό το τράνταγμα, θα σημαίνει αλλαγή της συνηθισμένης τους ζωής, θα είναι μια περίοδος μέγιστης στέρησης και δυσχερών συνθηκών ζωής.

Στην αρχή αυτή η περίοδος θα προσφέρεται ιδιαίτερα για τη διά­δοση του θεϊκού Λόγου, δεν θα υπάρχει όμως πια επανασύσταση της εγκόσμιας εκκλησιαστικής εξουσίας. Διότι οι άνθρωποι τότε θα πα­σχίζουν εντατικά να βελτιώσουν τις υλικές συνθήκες της ζωής τους και αυτή η προσπάθεια δεν θα συμβαδίζει με πνευματικές επιδιώξεις, με την πίστη σε μια Δύναμη, στην οποία έχουν να λογοδοτήσουν και με τις θεϊκές εντολές, οι οποίες εντέλλονται την αγάπη. Γι’ αυτό το λό­γο, θα πολεμηθεί οτιδήποτε αποτελεί εμπόδιο στην επαναφορά της ευημερίας που επικρατούσε προηγούμενα και ως εκ τούτου ο διωγ­μός των πιστών δεν θ’ αργήσει να ακολουθήσει τη θεϊκή επέμβαση που θα δώσει άλλη κατεύθυνση στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Τα γεγονότα θα αλληλοδιαδέχονται με ταχύτητα διότι η πνευμα­τική κατάπτωση των ανθρώπων τα επιταχύνει. Αυτή η πνευματική κα­τάπτωση θα είναι εμφανής από το γεγονός ότι οι ανθρώπινες πρά­ξεις θα είναι χωρίς αγάπη, οι σκέψεις τους θα μαρτυρούν αφάνταστη διαφθορά και θα βάζουν σε εφαρμογή ενέργειες οι οποίες θα είναι καθαρά σατανικές. Από αυτό θα καταλάβετε πότε ήρθε η ώρα για την επέμβαση του Θεού.

Οι παγκόσμιες εξελίξεις θα σας δώσουν το στίγμα του χρόνου, από τις πράξεις για τις οποίες είναι ικανοί οι άνθρωποι, θα αντιληφθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί εντελώς από τον Θεό, πράγμα που θα ανατρέψει αναμφισβήτητα τον ισχυρισμό ότι μπορεί να ξαναϋπάρξει μια πνευματική ανάκαμψη σε αυτή την ανθρωπότητα.

Οι μεν άνθρωποι οι οποίοι μένουν πιστοί στον Θεό, θα ενδυνα­μώσουν τη βαθιά σχέση τους μαζί Του. Θα αποτελούν την αληθινή “Εκκλησία Του”, η οποία θα αντέξει παρά τις δοκιμασίες και τις κατα­διώξεις, ωστόσο ο αριθμός τους θα είναι μικρός. Αντίθετα ο κόσμος αρνείται την ύπαρξη του Θεού, εχθρεύεται και πολεμάει το κάθε τι που είναι ταγμένο με τον Θεό. Και αυτή η πνευματική ένδεια είναι χαρα­κτηριστική του τέλους.

Γι’ αυτό προσέξτε τα σημεία των καιρών, παρατηρείστε τη συμπε­ριφορά των ανθρώπων, την απομάκρυνσή τους από τον Θεό και την προσκόλλησή τους στον κόσμο. Δώστε προσοχή στο πότε οι άνθρω­ποι θα βρίσκονται εμφανώς υπό την επήρεια του σατανά. Όταν θα τον υπακούουν τυφλά και θα κάνουν όλα όσα αντιτίθενται στις θεϊκές εντολές, όταν δεν θα σέβονται τη ζωή των συνανθρώπων ούτε την ιδιοκτησία και την περιουσία τους, όταν το ψέμα θα θριαμβεύει και η αλήθεια θα καταδιώκεται. Τότε θα ξέρετε ότι το τέλος δεν είναι πια μα­κριά. Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των γεγονότων όπως σας έχουν προαγγελθεί γιατί όλα θα διαδραματιστούν στην ε­ποχή ενός άνδρα, ο οποίος επιταχύνει κατά έναν τρόπο την αποσύν­θεση, υπηρετώντας την καταστροφική αρχή, δεν δρα δηλαδή εποι­κοδομητικά, παρά μόνον καταστροφικά.

Και με το τέλος αυτού του άνδρα έχει έρθει επίσης το τέλος του κόσμου, δηλαδή το τέλος της γης με τη σημερινή μορφή της, καθώς και το τέλος των ανθρώπων που κατοικούν αυτή τη γη και δεν συντάσσονται με εκείνους που ανήκουν στον Θεό.

Και τότε ξέρετε ότι δεν υπάρχει πια πολύς χρόνος, ότι δεν δίνε­ται άλλη διορία και ότι το τέλος είναι κοντά.

Και θα πρέπει να ετοιμάζεστε γι’ αυτό, θα πρέπει να ζείτε σαν να είναι η κάθε μέρα η τελευταία, γιατί δεν γνωρίζετε πότε θα ανακληθεί­τε για το υπερκόσμιο βασίλειο ή εάν θα βιώσετε το τέλος της γης».

Μπέρτα Ντούντε 1.8.1944

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

«Ενάντια στις κόκκινες ορδές θα πολεμούν φωτιά, νερό και σίδερο. Οι καρδιές θα λαχταρούν την ειρήνη. Την κατάλληλη στιγμή θα πεθάνουν οι αυτουργοί του πολέμου, πλην ενός, ο οποίος θα κάνει συντρίμμια όλη τη γη».

Νοστράδαμος 9, 51

Δεδομένου ότι μας έχουν δοθεί από τον Θεό όλες οι ενδείξεις για τα μελλοντικά γεγονότα, έτσι και για τον μελλοντικό αντίχριστο υπάρ­χουν πολλές αναφορές τόσο στην Παλαιό όσο και στη Νέα Διαθήκη, κυρίως βέβαια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εξάλλου σχετικές προρ­ρήσεις έχουν γίνει και από το Νοστράδαμο, τη Χίλντεργκαρντ του Μπίνγκεν και άλλους μύστες. Κατά κύριο λόγο όμως οι πληροφορί­ες που έχουμε γι’ αυτή την πιο σημαντική μορφή των τελευταίων η­μερών αυτής της γης, είναι μέσω των νεώτερων προφητών.

Όπως ο άνθρωπος Ιησούς αφιερώθηκε ψυχή τε και σώματι στον Θεό, για να μπορεί αυτός να μιλάει και να δρα μέσω εκείνου, έτσι και ο μελλοντικός αντίχριστος θα παραδοθεί εντελώς στο σατανά, για να μπορεί να τον χρησιμοποιήσει σαν υποχείριό του.

Ο αντίχριστος αυτός θα είναι ένας μεγάλος ηγέτης, κυρίαρχος σε όλη τη γη. Θα τον επευφημήσουν όλοι οι λαοί, γιατί θα τους υποσχεθεί ότι θα επαναφέρει ταχύτατα το προηγούμενο βιοτικό επίπεδο το οποίο θα έχει χαθεί εξαιτίας της μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Και δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων κυριαρχείται α­πό την ύλη, γι’ αυτό τον εκλέγουν ηγέτη, γιατί είναι εκείνος που εκπληρώνει τις επιθυμίες τους. Αυτό που θα κάνει εντύπωση θα είναι η εξαιρετική ευστροφία του, χάρη στην οποία θα κερδίσει τους ανθρώπους οι οποίοι θα του παραδώσουν κάθε κοσμική εξουσία. Τότε θα είναι έτοιμος να επέμβει και στα ζητήματα της πίστης. Υποδυόμενος τον πιστό ακόλουθο του Χριστού, με το πρόσχημα αυτό θα διατάξει την ενοποίηση όλων των θρησκειών σε μία παγκόσμια εκκλησία. Σε αυτό θα τον υποστηρίξουν όλες οι εκκλησίες, επειδή η καθεμία από αυτές προσβλέπει στο ότι θα είναι εκείνη που θα άρχει. Ωστόσο η πρόθεση του αντίχριστου δεν θα είναι να ενώσει τους πι­στούς, παρά να αφανίσει την πίστη στον Θεό. Ο σατανάς ξέρει πο­λύ καλά ότι ο ισχυρότερος αντίπαλός του είναι ο Ιησούς Χριστός, για­τί μόνο χάρις σ’ αυτόν μπορούν να λυτρωθούν οι άνθρωποι και μό­νο μέσω αυτού μπορούν να επιστρέφουν στη θεϊκή τους πηγή. Κι επειδή κάθε άνθρωπος που κερδίζεται για τον Χριστό σημαίνει μία α­πώλεια για την εξουσία του, γι’ αυτό μέσω του αντίχριστου επιτίθε­ται κυρίως κατά του Ιησού Χριστού, επιδιώκοντας να εξαλείψει ορι­στικά την πίστη σε αυτόν, χρησιμοποιώντας πονηριά αλλά και πραγ­ματικά ασύλληπτα σατανικά μέσα. Με τις βάρβαρες αυτές μεθόδους του θα προκύψει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι όσοι είναι προσκολλημένοι στον κόσμο και στον υλισμό, θα εί­ναι εκείνοι που θα εγκαταλείψουν με ελαφριά καρδιά την πίστη τους, χάνοντας όμως έτσι και την ψυχή τους.

Αυτή η περίοδος κατατρεγμού της πίστης όταν ο σατανάς θα έχει ενσαρκωθεί πλήρως μέσα στον αντίχριστο, υποδηλώνεται στην Απο­κάλυψη του Ιωάννη με τις 1260 μέρες κυριαρχίας «των εθνικών στην άγια Πόλη». Αναφέρεται επίσης από την Μπέρτα Ντούντε σαν «τρία ολόκληρα χρόνια δοκιμασίας των πιστών». Αυτή η περίοδος της από­λυτης ανεμπόδιστης κυριαρχίας του σατανά αντιστοιχεί κατ’ αναλο­γία στο διάστημα που ο Θεός δρούσε μέσω του Ιησού Χριστού στη γη. Η περίοδος αυτή όπου τα στοιχεία του κάτω κόσμου θα επικρα­τήσουν ολοκληρωτικά πάνω στη γη, θα αποτελέσει μία δοκιμασία πυρός για τους πιστούς, γιατί θα πρέπει να τον υπερνικήσουν, ακρι­βώς όπως ο Χριστός νίκησε κατά την πορεία του μέσα από την κό­λαση το θάνατο και τους δαίμονες, προκειμένου να φέρει το θείο μέ­σα στον κόσμο της ύλης. Όποιος λοιπόν θέλει να βρει μέσα του το Νικητή του Θανάτου και το Θείο Πνεύμα του, θα πρέπει πρώτα να βιώσει την πορεία μέσα από την κόλαση.

Πρέπει επομένως οι πιστοί της εποχής του τέλους να ακολου­θήσουν το δρόμο του Χριστού ως το τέλος, προκειμένου να κατακτή­σουν την απαραίτητη ωριμότητα ώστε να ανέβουν και οι ίδιοι και η γη σε μια ανώτερη πνευματική βαθμίδα. Η τελευταία εποχή είναι η πορεία μέσα από την κόλαση για εκείνους που είναι οπαδοί του Χρι­στού πνευματικά και αληθινά. Αυτό μας αποκαλύπτεται και μέσω του Γκότφριντ Μαγερχόφερ:

«Αυτά που πέρασα εκείνο τον καιρό, τα πάθη, τους αγώνες και τον ίδιο τα θάνατο ακόμη, ο οποίος όμως με την Ανάσταση και την Α­νάληψή Μου μεταμορφώθηκε σε νίκη, τα ίδια συμβαίνουν τώρα με την ανθρωπότητα. Αυτά που υπέφερα τότε σαν άνθρωπος, θα πρέ­πει τώρα να τα υποφέρει όλη η ανθρωπότητα…».

Από τις αποκαλύψεις του Γιάκομπ Λόρμπερ και της Μπέρτα Ντούντε γνωρίζουμε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε εκείνα τα αρχέγονα πνεύματα τα οποία έπεσαν κάποτε μαζί με τον Εωσφόρο. Ο λόγος που βρισκόμαστε τώρα ενσαρκωμένοι στη γη είναι για να δοκιμασθούμε στη θέλησή μας και έχοντας απόλυτη ελευθερία βούλησης να αποφασίσουμε εκ νέου με ποια πλευρά θα ταχθούμε. Η δε τελι­κή φάση της εποχής του τέλους, πριν τη μεγάλη ημέρα του «διαχω­ρισμού των πνευμάτων», των βιβλικών εριφίων από τα πρόβατα, εί­ναι η περίοδος του αγώνα γύρω από την πίστη και του διωγμού των πιστών. Η περίοδος αυτή σημαίνει ότι εκείνη η πρωταρχική απόφα­ση των αρχέγονων πνευμάτων θα επαναληφθεί εκ νέου.

Τότε τα πνεύματα, δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό, παρά μό­νο τον Εωσφόρο ο οποίος αντλούσε τη δημιουργική του δύναμη από τον Θεό. Ο Εωσφόρος, τυφλωμένος από το μέγεθος της δύναμής του, παρασύρθηκε από την έπαρσή του και πίστεψε μέσα στην ύ­βρη του ότι θα μπορούσε να κυριαρχήσει πάνω στον Θεό. Έτσι τα υπόλοιπα αρχέγονα πνεύματα έπρεπε να αποφασίσουν μεταξύ του Θεού που δεν τον έβλεπαν και του ορατού Εωσφόρου. Η ίδια ακρι­βώς απόφαση της θέλησης θα απαιτηθεί εκ νέου κατά τον αγώνα για την πίστη.

Οι άνθρωποι θα κληθούν να αποφασίσουν για τον Ιησού Χριστό, που δεν τον βλέπουν και το πνευματικό βασίλειό του, ή για τον αντί­χριστο, στον οποίο έχει ενσαρκωθεί ο σατανάς, τον οποίο μπορούν να δουν, περιβλημένο με την επίγεια εξουσία του και το βασίλειό του, που είναι αυτό της γήινης ύλης.

«Σε όλη την υφήλιο θα γίνει μόνο μια μοναρχία,

που δεν θα ζήσει πολύ, ούτε θα έχει για πολύ ειρήνη.

Τότε θα χαθεί η ψαράδικη βάρκα,

θα οδηγηθεί στην πιο μεγάλη καταστροφή».

«Είκοσι χρόνια θα κυριαρχεί η σελήνη

όταν ένας άλλος θα γίνει κυρίαρχος

στην αρχή της έβδομης χιλιετίας,

όταν ο ήλιος θα σκοτεινιάσει,

τότε η προφητεία μου θα επαναληφθεί με το παραπάνω».

Νοστράδαμος 1,48

Η «ψαρόβαρκα» συμβολίζει δίχως άλλο την εκκλησία, τη βάρκα του Πέτρου. Είκοσι χρόνια μετά την άνθιση του Ισλάμ, (η σελήνη), θα προβάλει ένας άλλος κυρίαρχος, όταν θα σκοτεινιάσει ο ήλιος (η φυσική καταστροφή). Η έβδομη χιλιετία στην ουσία είναι η αρχή της τρίτης μετά Χριστόν, γιατί σύμφωνα με τη Βίβλο έχουν περάσει 6000 χρόνια από την εποχή του Αδάμ και της Εύας.

***

Η εμφάνιση του αντίχριστου

«Δεν θα περάσει πολύς χρόνος ώσπου να αρχίσει ο αντίμαχός Μου την τελευταία του ηγεμονία σε αυτή τη γη. Προηγούμενα όμως θα μιλήσω άλλη μια φορά Εγώ με βροντερή φωνή, ώστε μέσα στον έσχατο κίνδυνο να Με βρουν κάποιοι λίγοι ακόμη οι οποίοι και θα Μου μείνουν πιστοί, διότι η οφθαλμοφανής βοήθεια που δέχονται τους κάνει να Με αναγνωρίσουν, με αποτέλεσμα να μην εγκαταλείψουν πια την πίστη τους σ’ Εμένα. Ωστόσο αυτοί θα είναι μόνο λίγοι, για αυτό το λόγο ο αντίμαχός Μου θα αποκτήσει μεγάλη εξουσία. Διότι η τεράστια φυσική καταστροφή θα έχει φέρει τους ανθρώπους σε τέτοια ανέχεια, ώστε θα ακολουθήσουν πρόθυμα τον καθένα που θα τους υπόσχε­ται ότι θα τους βοηθήσει να βγουν από αυτή την άθλια κατάσταση.

Αυτό λοιπόν θα βρεθεί να το κάνει ένας ο οποίος θα κερδίσει με το μέρος του όλους όσους δεν έχουν αφοσιωθεί σ’ Εμένα. Γιατί οι δι­κοί Μου θα κρατούν απόσταση απέναντι του, επειδή θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις προειδοποιήσεις Μου, ότι τους περιμένει ο μεγάλος διωγμός των πιστών, τον οποίο θα εξαπολύσει ο αντίθεος. Αλλά οι άνθρωποι του κόσμου θα τον επευφημούν, διότι θα ξέρει πως να τους κλείσει τα μάτια, θα καταφέρει δε τέτοια πράγματα που θα είναι πρό­θυμοι να πιστέψουν ότι διαθέτει μία υπερφυσική δύναμη. Κι ακριβώς το γεγονός ότι όλοι όσοι είναι χωρίς πίστη τον αναγνωρίζουν ως η­γέτη και σωτήρα τους από την υλική δυστυχία, αποδεικνύει ότι είναι ο ίδιος ο αντίθεος που κινεί τα νήματα, ότι χρησιμοποιεί σαν αντίμα­χός Μου έναν άνθρωπο της γης ως εξωτερικό προκάλυμμα, για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Η φυσική καταστροφή που προηγήθηκε, έχει ξυπνήσει στους αν­θρώπους μία αυξημένη θέληση για ζωή και όποιος έχει επιβιώσει, προσπαθεί με κάθε μέσο να κατακτήσει πάλι υλικά αγαθά και επίγεια ευμάρεια. Ο αντίχριστος θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και γι’ αυτό θα έχει πάρα πολλούς οπαδούς. Εξάλλου ξέρει πως να τους κρύψει το πραγματικό του πρόσωπο, ώστε αυτοί να τον θεωρούν σαν έναν άνθρωπο που είναι προικισμένος με ασυνήθιστη δύναμη. Γι’ αυ­τό τον εμπιστεύονται ανεπιφύλακτα, δίνοντάς του το δικαίωμα να λαμ­βάνει ό,τι αποφάσεις θέλει και τον υπακούουν τυφλά. Η ακολουθία του θα είναι τόσο μεγάλη ώστε το μικρό πλήθος των πιστών που δια­κρίνουν το αληθινό πρόσωπό του δεν θα μπορούν να αμυνθούν απέναντι στις επιθέσεις του. Όμως θα τον αναγνωρίσουν από το γε­γονός ότι επιδιώκει ακριβώς να εκριζώσει από τους ανθρώπους την πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι θέλει να καθίσει ο ίδιος στον υψηλότε­ρο θρόνο και οι άνθρωποι να τον προσκυνούν. Πράγμα που εκείνοι θα το κάνουν άλλωστε, επειδή πραγματοποιεί όντως θαυμαστά πράγ­ματα με τη δύναμη που του έχει απομείνει.

Θα τον αναγνωρίσετε όταν θα εμφανιστεί στο προσκήνιο, προηγού­μενα όμως ο κόσμος θα γνωρίσει τον τρόμο λόγω της έκτασης της φυσικής καταστροφής, μέσω της οποίας θα δηλώσω Εγώ την παρουσί­α Μου στους ανθρώπους. Κι αμέσως κατόπιν θα παρουσιαστεί εκεί­νος για να υποσχεθεί βοήθεια και σωτηρία από αυτό το χάος. Γι’ αυτό το λόγο θα βρει πολλούς οπαδούς, γιατί οι άνθρωποι είναι ήδη ώριμοι για το χαμό τους, ειδάλλως θα τον αναγνώριζαν και θα Μου ζητούσαν να τους προστατέψω από αυτόν και τις μηχανοραφίες του.

Δεν πρόκειται να περάσει πολύς χρόνος ώσπου να προβάλει στο προσκήνιο, αν και κατ’ αρχήν θα εμφανιστεί με το προσωπείο της ευλαβοφάνειας, αλλά γρήγορα θα δείξει το αληθινό πρόσωπό του. Ωστό­σο οι άνθρωποι είναι τυφλωμένοι και γι’ αυτό τους κάνει ό,τι θέλει. Την πίστη σ’ έναν Θεό την εγκαταλείπουν με ελαφριά καρδιά, γιατί έχουν δοκιμαστεί σκληρά από τη φυσική καταστροφή. Γι’ αυτό τώρα είναι πρόθυμοι να ανεβάσουν στον πιο υψηλό θρόνο εκείνον που τους υπόσχεται τα πάντα, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και αντίμαχός Μου και ο οποίος ενσαρκώνεται με όλη την κακία του μέσα σε έναν άνθρωπο, με σκοπό να πραγματοποιήσει την τελευταία πράξη σε αυτή τη γη: να εξαπολύσει δηλαδή ανοικτό πόλεμο ενάντια σ’ Εμέ­να και στους δικούς Μου, ενάντια σε κάθε μορφή πίστης και ενάντια σε κάθε δικαιοσύνη. Γιατί μόνο στους οπαδούς του θα παρέχει δυνα­τότητα επιβίωσης, ενώ οι δικοί Μου θα απειλούνται με το θάνατο…».

Μπέρτα Ντούντε 24.1.1964

* * *

Μία άλλη σημαντική προφήτισσα της εποχής του τέλους είναι η Γιοχάνα Χέντσελ (1901-1981). Για επτά χρόνια η Χέντσελ λάμβανε τον εσωτερικό Λόγο ή τα «λόγια του Πατέρα» όπως τα ονόμαζε, ενώ­πιον φίλων της ή και σε μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις:

«…Εγώ ο Πατέρας – η ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ- έστειλα τον Υιό Μου σε αυτό τον κόσμο. Ήταν το ομοίωμά Μου και συγχρόνως ένας τέλειος άνθρωπος. Μέσα Του ήταν η πληρότητα της Θεότητας. Το φως της Αγάπης Μου διαπέρασε το σκοτάδι, αλλά οι άνθρωποι αγαπούσαν το σκοτάδι περισσότερο από το Φως, γι’ αυτό δεν Με δέχθηκαν και Με απέρριψαν.

Και σήμερα επίσης είναι λίγοι μόνο εκείνοι που αποδέχονται το Φως Μου. Όμως σύντομα θα έρθει ένας άλλος, ο υιός του σατανά, ο αντίχριστος. Είναι γεμάτος σκοτάδι και όποιος αγαπάει το σκοτάδι θα γίνει οπαδός του. Όλη η μοχθηρία, όλες οι ανθρώπινες αμαρτίες θα εκδιπλωθούν μέσα σε αυτό τον υιό του σατανά. Η επίδραση που α­σκεί στους οπαδούς του είναι τόσο κακή, ώστε στο σύντομο διάστη­μα που θα του παραχωρήσω, θα ξεπεράσει μαζί τους κάθε όριο κα­κίας. Και αυτή η εποχή βρίσκεται τώρα μπροστά σας.

Ο αντίχριστος θα εμφανιστεί προσωπικά. Με μεγάλη πονηριά και φαινομενικό ανθρωπισμό θα κρύβει την κτηνωδία του. εξαπατά τους λαούς και εκείνοι τον επευφημούν. Οι άνθρωποι τον εκλέγουν από μόνοι τους, τόσο είναι αποτυφλωμένοι. Αποτελεί τη μεγαλύτερη αν­θρώπινη μορφή της τελευταίας εποχής, είναι ο τελευταίος μεγάλος η­γέτης, στον οποίο θα υποταχθεί η ανθρωπότητα και θα την οδηγήσει στην τελευταία εξέγερση εναντίον Μου.

Ο αντίχριστος θα φέρει μεγάλη δυστυχία στη γη και σε όλους τους χριστιανούς. Γι’ αυτό το λόγο σας διδάσκω, για να βγείτε από το αντιχριστιανικό πνεύμα, το οποίο σπέρνει παντού τη διχόνοια…».

Γιοχάνα Χέντσελ 5.10.1963

Η εμφάνιση του αντίχριστου στη Βίβλο

και στον Γιάκομπ Λόρμπερ

«Μετά από αυτούς (δέκα ηγέτες της βιομηχανικής εποχής), θα εμφανιστεί ένας άλλος που θα είναι πολύ ισχυρότερος και θα νικήσει τρεις βασιλιάδες. Θα βλασφημεί τον Ύψιστο και θα καταδιώξει τους αγίους του Υψίστου και θα τολμήσει να αλλάξει τις ιερές ημέρες και το νόμο. Θα του παραδοθούν στα χέρια του μία και δύο εποχές και μισή εποχή (Αποκάλυψη 13,5-6 Δανιήλ 12,7).

Αλλά μετά θα γίνει η Κρίση και θα του αφαιρεθεί η εξουσία, για να αφανιστεί και να καταστραφεί δια παντός…».

Δανιήλ 7, 24-26

* * *

«Από ένα από αυτά τα κέρατα βγήκε ένα μικρό κέρατο που με­γάλωσε υπερβολικά προς το νότο, την ανατολή και την ένδοξη χώ­ρα. Και μεγάλωσε μέχρι που έφθασε το στράτευμα του ουρανού και έριξε στη γη ένα μέρος από αυτούς και από τα άστρα και τα καταπά­τησε. Ύψωσε το ανάστημά του ως τον αρχιστράτηγο (τον Χριστό) κατήργησε την καθημερινή θυσία και βεβήλωσε τον τόπο του αγιαστηρίου του και την ένδοξη χώρα. Κήρυξε παράνομη την καθημερινή θυ­σία, ποδοπάτησε την αλήθεια και ό,τι έκανε, ευοδώθηκε. Τότε άκου- σα έναν άγιο να μιλάει και ένας άλλος άγιος τον ρώτησε “ως πότε θα κρατήσει αυτό το όραμα για την άρση της καθημερινής θυσίας και για την αμαρτία, που εξαιτίας της συμβαίνει αυτή η ερήμωση και η κατα­πάτηση του αγιαστηρίου της χώρας;”

Κι εκείνος απάντησε: “επί δύο χιλιάδες και τριακόσια βράδια και πρωινά και τότε το αγιαστήριο θα καθαρθεί”».

Δανιήλ 8,9-14

* * *

«Όσον αφορά την επιστροφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και το σμίξιμό μας μαζί του, σας παρακαλούμε αδελφοί να μην αφήνετε να σας σαλεύουν το νου, ούτε να σας αναστατώνουν, είτε επικαλού­μενοι αποκάλυψη του Πνεύματος είτε λόγια είτε επιστολή που υποτί­θεται ότι είναι δική μας, ότι έφθασε η ημέρα του Χριστού. Προσέξτε κανείς να μη σας εξαπατήσει με κανέναν τρόπο. Γιατί η ημέρα εκείνη δεν θα έρθει εάν δεν προηγηθεί η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απώλειας, αυτός που θα εναντιωθεί και θα αυτοϋψωθεί πάνω από κάθε τι που λέγεται Θεός ή αντικεί­μενο λατρείας και σεβασμού. Γιατί ο σκοπός του είναι να εγκαταστήσει το θρόνο του στο ναό του Θεού για να αποδείξει ότι είναι αυτός Θεός. Δεν θυμάστε που σας τα έλεγα όταν ήμουν μαζί σας; Και το ξέ­ρετε τι τον εμποδίζει να φανερωθεί ώσπου να έρθει ο καιρός του, η υποχθόνια ανομία δρα ήδη, πρέπει μόνο να φύγει από τη μέση αυ­τός που του είναι τώρα εμπόδιο. Τότε θα φανερωθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θα εξολοθρεύσει με το πνεύμα του στόματός του και θα τον αφανίσει όταν θα επιστρέψει. Αυτός ο άνομος θα έρθει με την ενέργεια του σατανά έχοντας απόλυτη δύναμη να κάνει ψεύτικα ση­μεία και τέρατα. Με αδικίες και με απάτες θα παρασύρει όσους πη­γαίνουν προς την καταστροφή γιατί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν».

Β’ Θεσσαλονικείς 2,1-10

* * *

Ο Ιησούς στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» του Γιάκομπ Λόρμπερ λέει:

«…(ο αντίχριστος της εποχής του τέλους) θα απαγορεύσει ε­ντελώς και επισήμως το Λόγο και τη Διδασκαλία Μου, ενώ θα κρα­τήσει από αυτή μόνον όσα τον εξυπηρετούν στους καταχθόνιους σκοπούς του. Θα στήσει βέβαια σε κάθε γωνία του δρόμου το ση­μείο Μου και θα επιτρέπει να το προσκυνούν, όμως δίπλα σ’ αυτό θα κρέμονται χιλιάδες άλλα και κυρίως εκείνα που θα τον ευχαρι­στούν…».

«…Θα εμφανιστούν σύντομα ένα σωρό ψεύτικοι προφήτες και ιε­ρείς του ονόματος Μου και κάνοντας ψεύτικα θαύματα θα παραπλα­νούν και θα τυφλώνουν τους ανθρώπους. Μάλιστα ο αντίχριστος θα κάνει τέτοια πράγματα με τη βοήθεια των βασιλιάδων της γης, που α­κόμη και οι εκλεκτοί Μου θα κινδύνευαν, αν το επέτρεπα, να προσκυ­νήσουν το νέο Βαάλ.

Αλλά θα στείλω μία άλλη μεγάλη συμφορά, που δεν έχει ξαναγίνει τέτοια στην ανθρωπότητα. Τότε θα γκρεμιστεί ο Βαάλ (ο αντίχρι­στος) όπως και η μεγάλη πόρνη της Βαβέλ, ενώ το φως του ζωντα­νού Λόγου μέσα στις καρδιές πολλών ανθρώπων θα έρθει να τους ανορθώσει και να λυτρώσει τους καταπιεσμένους που αγκομαχούν κάτω από τα βάρη. Και τότε όλα θα αγαλλιάζουν μέσα στο νέο φως και θα υμνούν το όνομά Μου».

«Τότε η διαθήκη του Θεού θα εγκαταλειφθεί από πολλούς για μία εβδομάδα, ενώ για μισή εβδομάδα θα απαγορευθούν θυσίες και σπον­δές. Και στο ιερό θα εγκατασταθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως, μέχρις ότου στο τέλος η προκαθορισμένη καταδίκη θα εκχυθεί πάνω σε αυτόν που είναι υπεύθυνος για την ερήμωση».

Δανιήλ 9,27

* * *

«Στο θηρίο δόθηκε στόμα για να λέει λόγια υπεροπτικά και βλά­σφημα. Και του δόθηκε εξουσία να δράσει σαράντα δύο μήνες».

Αποκάλυψη Ιωάννη 13,5

Η καταπίεση και καταδίωξη της πίστης

«Όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο πιο έντονα θα διεξάγεται η πάλη ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Ολόκληρη τη φρίκη όμως αυτής της πάλης θα τη ζήσετε όταν θα ξεσπάσει ο πόλεμος ενάντια στους οπαδούς Μου. Όταν δηλαδή θα διωχθεί η πίστη σ’ Εμένα, τον Ιησού Χριστό, όταν το έργο Μου για τη σωτηρία του ανθρώπου μπει στο στόχαστρο του αντιπάλου Μου, αφού θα απαιτήσει από τους αν­θρώπους να ομολογήσουν δημόσια την πίστη τους και θα τους εξα­ναγκάσει να αποποιηθούν την πίστη τους με ωμότατα μέσα.

Τότε πλέον είναι η εποχή του κατατρεγμού και της δυστυχίας, η εποχή για την οποία υποσχέθηκα στους δικούς Μου ότι θα τη συντομέψω για χάρη τους. Και τότε θα γίνει ολοφάνερη η λύσσα του αντι­πάλου Μου, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν πια καμιά αναστολή, δεν δι­στάζουν μπροστά σε τίποτε, διότι τους παρακινεί ο σατανάς και εκεί­νοι υποτάσσονται εντελώς στη θέλησή του.

Σας βεβαιώνω ότι δεν μένει πολύς χρόνος ακόμη μέχρι να ξε­σπάσει αυτός ο πόλεμος ενάντια στους πιστούς. Προηγούμενα όμως η γη θα περάσει από ακόμη μία μεγάλη δοκιμασία, η οποία ωστόσο θα έχει μια διαφορετική προέλευση. Αυτή η καταστροφή θα πλήξει σύμφωνα με τη θέλησή Μου τους ανθρώπους ούτως ώστε ήδη κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας να μπορέσει να αποδειχθεί ή και να ενισχυθεί η πίστη τους. Ταυτόχρονα όμως, ακριβώς αυτή η συμφο­ρά, η οποία θα πλήξει τους ανθρώπους υπό τη μορφή μίας φυσικής καταστροφής ασύλληπτων διαστάσεων, θα ωθήσει πολλούς ανθρώ­πους να επιτεθούν εναντίον της πίστης, επειδή θα αμφισβητούν πια ολοκληρωτικά την ύπαρξη ενός Θεού και Δημιουργού, ο οποίος κα­ταστρέφει από μόνος του ό, τι έχει δημιουργήσει.

Όποιος όμως έχει διδαχθεί την αλήθεια, έχει μια σωστή ερμηνεία για όλα. Και όταν μεταδίδει αυτή την αλήθεια και στους συνανθρώ­πους του, τότε μπορεί ο επακόλουθος διωγμός των πιστών να ξυ­πνήσει και σ’ αυτούς μία ατράνταχτη πίστη, η οποία θα μπορεί να αντισταθεί σε όλες τις διώξεις που θα υποστούν οι πιστοί. Επειδή ό­μως η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει πια ζωντανή πίστη, αυτό είναι έργο του αντιπάλου Μου, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο δεν θα πάψει να εργάζεται ενάντια σ’ Εμένα και στην Αλήθεια. Θα έχει δε μεγα­λύτερη επιτυχία με τους ανθρώπους, από ό,τι οι αντιπρόσωποι της καθαρής Αλήθειας, οι αληθινοί αντιπρόσωποι της Διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί αυτοί σπάνια γίνονται πιστευτοί. Ο αντίθεος αντίθετα μπορεί να τους παρουσιάσει οτιδήποτε θέλει και θα γίνει αποδεκτό.

Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να προηγηθεί ένα ξεκαθάρισμα ώστε ο κα­θένας να πάρει δημόσια και ελεύθερα θέση υπέρ Εμού ή εναντίον Μου.

Ο καθένας θα πρέπει να πάρει μόνος του αυτή την απόφαση στην ερχόμενη περίοδο της δοκιμασίας, την οποία θα περάσει με τη θέλη­σή Μου η γη. Διότι όταν μιλώ μέσα από τις δυνάμεις της φύσης, τό­τε ο καθένας βρίσκεται εμπρός στην απόφαση, εάν θα επικαλεστεί τη βοήθειά Μου ή εάν θα απομονωθεί εντελώς από Μένα, πράγμα που ισοδυναμεί με μια στροφή προς τον αντίθεο. Στη συνέχεια όμως θα έρθει για άλλη μια φορά η απόφαση, η οποία θα πρέπει να π αρθεί δημόσια, όταν στον τελευταίο διωγμό της πίστης πάνω σε αυτή τη γη, θα απαιτηθεί από σας τους ανθρώπους να δώσετε μαρτυρία για Μέ­να, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ή να Με απαρνηθείτε. Τότε ό­μως, εσείς που έχετε διδαχθεί την Αλήθεια από Εμένα τον Ίδιο, γνω­ρίζετε ότι έχει φθάσει το τέλος. Τότε ξέρετε ότι θα μικρύνω τις μέρες για χάρη των δικών Μου, ότι θα έρθω Εγώ ο Ίδιος να τους παρασταθώ και να τους σώσω από τη δοκιμασία τους, ότι θα τους πάρω από τη γη, σε έναν τόπο ειρήνης, προτού ολοκληρώσω το (ανθρώπινο) καταστροφικό έργο το οποίο θα σημάνει το τέλος όλων των πλασμά­των που βρίσκονται σε αυτή τη γη. Πιστέψετε λοιπόν αυτά που σας προαγγέλω κάθε τόσο. Ήδη η κατάσταση στη γη θα πρέπει να σας αποδεικνύει ότι ο αντίμαχός Μου μαίνεται, γιατί γνωρίζει πως δεν έ­χει πολύ χρόνο πια στη διάθεσή του και το γεγονός ότι ο αντίθεος λυσσομανεί και ότι η γη κατοικείται από ομοϊδεάτες του, αυτό μπορεί­τε να το αντιληφθείτε όλοι σας και θα πρέπει επίσης να σας βάζει σε σκέψεις.

Ωστόσο η κάθε μία ημέρα που περνάει αποτελεί χάρη για τους ανθρώπους, διότι και ο πιο αισχρός άνθρωπος έχει ακόμη τη δυνα­τότητα να μεταστραφεί, και πριν έρθει το τέλος να αποκτήσει πίστη σ’ Εμένα. Γιατί προσπαθώ με κάθε τρόπο να αποσπάσω τις ψυχές α­πό τον αντίμαχό Μου πριν έρθει το τέλος. Και όποιος Με πιστέψει, θα γίνει μακάριος, αλλά οι άπιστοι αρνησίθεοι θα πρέπει να μοιραστούν τη μοίρα εκείνου τον οποίο ακολούθησαν εθελοντικά.

Εσείς όμως που είστε παιδιά Μου, μη φοβάστε, γιατί και στην ερ­χόμενη περίοδο της δοκιμασίας δεν θα σας λείψει τίποτα, ακόμη και αν σας στερήσουν τα υλικά μέσα που είναι απαραίτητα για την επιβί­ωσή σας. Εάν πιστέψετε ότι Εγώ ο Ίδιος θα φροντίσω για σας που καταδιώκεστε προς χάριν Μου, δεν πρέπει να σας τρομάζουν τα μέ­τρα που θα λάβουν οι αντίπαλοί σας εναντίον σας. Διότι ό, τι σας παίρ­νουν με τη βία θα το πάρετε πίσω από Εμένα, αν και υπό άλλη μορ­φή. Πάντως δεν θα χρειαστεί να υποφέρετε από υλική άποψη, γιατί ΕΓΩ ο Ίδιος θα χορταίνω την πείνα σας. Διότι “κοιτάξτε τα πουλιά, δεν σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν την τροφή τους και όμως ο ουράνιος Πατέρας σας τα τρέφει!”

Σκεφτείτε αυτά τα λόγια, σκεφτείτε ότι Εκείνος που δημιούργησε τα πάντα, θα μπορεί χωρίς αμφιβολία να συντηρήσει όσα δημιούρ­γησε. Και ότι δίχως άλλο το κάνει όταν οι δικοί Του είναι σε κίνδυνο. Ωστόσο θα έρθει ο καιρός που θα επιχειρήσουν με βίαια μέσα να σας εξαναγκάσουν να εγκαταλείψετε την πίστη σας. Και όποιος δεν έχει ακλόνητη πίστη, δεν θα μπορεί να αντέξει μπροστά σε αυτά τα τρο­μακτικά μέτρα. Θα περάσετε από σκληρές δοκιμασίες της πίστης σας, όμως ακριβώς γι’ αυτό το λόγο θέλω να σας προετοιμάσω, ώστε τό­τε να μπορείτε να είσαστε επίσης ένα φωτεινό παράδειγμα για τους συνανθρώπους σας και να τους αποδείξετε τι μπορεί να κατορθώσει μια δυνατή πίστη. Γιατί ζείτε, παρ’ όλο που θα σας έχουν αφαιρέσει
τα απαραίτητα προς το ζην. Γι’ αυτό ν’ αναζητείτε μόνο το Βασίλειό του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, όλα τα άλλα θα σας δοθούν επιπρόσθετα. Και αυτή εδώ η υπόσχεση θα εκπληρωθεί φανερά για τους δικούς Μου, για εκείνους που υπερασπίζονται Εμένα και το Όνομά Μου ενώπιον του κόσμου, που δεν φοβούνται την κοσμική εξουσία, γιατί
αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι από Μένα. Τότε πλέον θα αποδειχθεί ποιοι πιστεύουν ολοζώντανα και αυτοί θα είναι μόνο λίγοι. Τότε θα καταρρεύσουν εκείνα τα οικοδομήματα που είναι κτισμένα πάνω στην άμμο, τα οποία δεν είναι θεμελιωμένα πάνω στο βράχο της πίστης, το βράχο που έκτισα Εγώ, την Εκκλησία Μου. Θα είναι μια δυσχερέστατη περίοδος, την οποία κανένας άνθρωπος δεν θα άντεχε εάν δεν σας αποκάλυπτα πρώτα την Αλήθεια, η οποία δίνει την ερμηνεία για όλα και μόνο η οποία μπορεί να γεννήσει την ακλόνητη πίστη. Γιατί η πλάνη δεν θα δώσει σε κανένα τη δύναμη να αντέξει όσα θα συμβούν και μόνο όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει επίσης και η δύναμη της πίστης.

Ένας ξεχωριστός άνθρωπος θα προσφερθεί να αποτελέσει το ορατό περίβλημα για τον αντίμαχό Μου και αυτός ο άνθρωπος θα δώσει το έναυσμα για την τελευταία πάλη πάνω σε αυτή τη γη. Προσέξτε το αυτό το γεγονός και θα ξέρετε τότε ότι τώρα η ώρα του τέλους είναι πολύ κοντά. Ταυτόχρονα όμως προσέχετε επίσης τους απεσταλμένους Μου από ψηλά, οι οποίοι εμφανίζονται τον ίδιο καιρό για να προπορευτούν μπροστά από σας τους ανθρώπους με ένα φως, το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε. Προσέξτε όλους όσοι κηρύττουν ζωντανά το Λόγο Μου και ενωθείτε μαζί τους, ώστε να συναχθεί η μικρή ομάδα των πιστών Μου, για να μπορούν να αντλούν συνέχεια φως και η πίστη τους να μεγαλώνει διαρκώς και περισσότερο. Σε όλους αυτούς υπόσχομαι να δώσω την προστασία Μου, την πατρική Μου φροντίδα και την ευλογία Μου. Και δεν χρειάζεται να φοβούνται ότι θα πέσουν θύμα αυτής της απάνθρωπης εξουσίας, διότι θα έρθω Εγώ ο Ίδιος και θα τους πάρω κοντά Μου, όταν ο αντίπαλός Μου ξεπεράσει τα όριά του και υπέρτατος κίνδυνος απειλεί τους δικούς Μου. Γι’ αυτό το λόγο θα μικρύνω αυτές τις μέρες, ώστε να μπορέσουν οι δικοί Μου να αντέξουν και να μη λυγίσουν εξασθενημένοι από τον κατατρεγμό.

Επειδή όμως βλέπω ότι υφίσταται ακόμη μια τελευταία ελπίδα σωτηρίας για ορισμένες μεμονωμένες ψυχές, γι’ αυτό κρατώ το χέρι Μου προστατευτικά πάνω από όσους Με εκπροσωπούν μπροστά στον κόσμο. Έτσι με το παράδειγμα της δυνατής τους πίστης μπο­ρούν να ενθαρρυνθούν και οι υπόλοιποι και να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει μία εξουσία η οποία είναι ισχυρότερη από κάθε εγκόσμια εξουσία. Γϊ αυτό το λόγο θα προμηθεύω με ασυνήθιστο τρόπο τους δικούς Μου με ό, τι χρειάζονται ούτως ώστε θα μπορούν, παρά τα μέ­τρα καταπίεσης, να επιβιώσουν σωματικά και πνευματικά. Όλα αυτά θα συμβούν σύντομα.

Ό,τι σήμερα δεν διανοείστε καν, θα γίνει ολοκληρωμένα τότε, γι’ αυτό το λόγο σας εφιστώ σήμερα κιόλας την προσοχή, ούτως ώστε εσείς που διδάσκεστε από Εμένα, ξέρετε το γιατί θα συμβούν όλα αυ­τά. Επίσης εσείς συνειδητοποιείτε την πνευματική κατάπτωση που ή­δη επικρατεί στη γη και από τα σημεία των καιρών μπορείτε να αντιληφθείτε τι ώρα είναι στο κοσμικό ρολόι. Όταν επομένως αρχίσει ο διωγμός της πίστης, μπορείτε να υπολογίζετε ότι ο εναπομένων χρό­νος είναι ελάχιστος, γιατί τότε πια τα πάντα εξελίσσονται με εξαιρετι­κή ταχύτητα.

Διότι εκείνος ο άντρας τον οποίο έχει επιλέξει ως φορέα του ο αντίμαχός Μου, δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και η ηγεμονία του δεν κρατάει πολύ σε αυτή τη γη. Θα τον αναγνωρίσετε εξάλλου από τις υπερφυσικές του ικανότητες, διότι ο αντίμαχός Μου θα τον εξοπλίσει με εκπληκτικές ιδιότητες, γι’ αυτό άλλωστε υπηρετεί αυτόν και τα σχέ­διά του. Κι έστω αν ολόκληρος ο κόσμος τον προσκυνάει, εσείς τον αναγνωρίζετε και διακρίνετε τι κρύβεται μέσα του. Θα πρέπει όμως παράλληλα να δείξετε μεγάλη προσοχή και ο ζήλος σας να μη σας παρασύρει να προκαλέσετε τον κίνδυνο. Θα πρέπει να είσαστε τότε συνετοί και εύστροφοι σαν τα φίδια και ήπιοι σαν τα περιστέρια.

Αλλά όταν θα σας ζητήσουν να αποφασίσετε, τότε θα πρέπει να μείνετε ακλόνητοι έχοντας ακράδαντη εμπιστοσύνη σ’ Εμένα και τη βοήθειά Μου. Διότι όσο ισχυροί και αν είναι οι άνθρωποι, ενάντια στη δική Μου τη δύναμη είναι εντελώς ανίσχυροι, γιατί αρκεί μια πνοή Μου μόνο για να τους εξολοθρέψει. Και έτσι, όταν έρθει η ώρα, θα ε­πιβάλω το τέλος. Θα πάρω κοντά Μου όσους καταδιώκονται ασύδο­τα στη γη, τους δε διώκτες τους θα τους δέσω με αλυσίδες. Διότι η διορία έχει λήξει, μια περίοδος για τη λύτρωσή τείνει προς το τέλος και αρχίζει μια νέα Εποχή, ούτως ώστε να συνεχιστεί η τελείωση ό­λων των πνευμάτων».

Προφητεία που δόθηκε μέσω της Μπέρτα Ντούντε στις 8.2.1957

«…Θα περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια μέχρι να δοκιμασθεί στην πίστη της ολόκληρη η χριστιανοσύνη, έτσι ώστε είτε θα πιστεύουν α­κράδαντα ή θα έχουν χάσει εντελώς την πίστη τους στον Ιησού Χρι­στό σαν λυτρωτή του κόσμου. Σε αυτά τα τρία χρόνια θα φανεί καθα­ρά ένας διαχωρισμός, διότι ο κόσμος και όσοι τον ακολουθούν θα ε­πιχειρήσουν να επιβάλουν την πλήρη απομάκρυνση από την πίστη, ενώ οι άλλοι θα ενώνονται όλο και πιο πολύ μεταξύ τους, νιώθοντας όλο και πιο θερμή αφοσίωση στο Σωτήρα και Λυτρωτή τους. Ο αριθ­μός των τελευταίων θα είναι βέβαια πολύ μικρότερος και γι’ αυτό θα πρέπει να βρει ακόμη μια μεγάλη συμφορά τη γη, ώστε να σωθούν όσοι δεν είναι εντελώς δέσμιοι του σατανά. Το μεγάλο πλήθος που αρνείται τον Κύριο το περιμένει ένα εφιαλτικό μέλλον.

Ο Κύριος είναι χωρίς έλεος όταν δεν δίνουν σημασία στα λόγια και στις προειδοποιήσεις Του, αλλά αντίθετα τα λοιδωρούν και τα ει­ρωνεύονται. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς πως ο Θεός προσπαθεί επανειλημμένα να πλησιάσει τους ανθρώπους με αγάπη και πραότητα, αλλά συναντάει όλο και πιο σκληρές καρδιές… Πως η επιδίωξή Του είναι σταθερά να επιτύχει την επιστροφή των αποστατών παιδιών Του, αλλά αυτό δεν αναγνωρίζεται. Και έτσι μένει μόνο ένας τρόπος για να μαλακώσουν οι καρδιές γιατί η πιο μεγάλη ηπιότητα και ευσπλαχνία είναι μάταιες αφού δεν λαμβάνονται υπ’ ό- ψιν. Μόνο στη μεγάλη συμφορά και στον κίνδυνο βρίσκουν οι άνθρω­ποι το δρόμο του γυρισμού προς το Δημιουργό τους. Όμως θα πρέ­πει τότε να μιλήσει και η καρδιά, γιατί τις προσευχές που γίνο­νται μόνο με τα χείλη, δεν θα τις λάβει υπ’ όψιν του ο Κύριος. Γιατί θα συμβεί επίσης ένας διαχωρισμός, όπου όσοι δεν γνωρίζουν πως να προσευχηθούν στον Κύριο, την τελευταία στιγμή θα αυταπατηθούν κάνοντας λάθος. Ένας βαθύς αναστεναγμός που θα έρχεται από την καρδιά και θα απευθύνεται προς τον Πατέρα του σύμπαντος, θα αρκέσει για να σωθεί το κάθε παιδί από τον έσχατο κίνδυνο… Όμως όσοι δεν προσεύχονται πνευματικά και αληθινά, θα επικαλούνται μά­ταια τον Θεό, γιατί η επίκλησή τους δεν μπορεί να εισακουσθεί και γι’ αυτό δεν θα είναι πολλοί εκείνοι που έστω την τελευταία στιγμή θ’ αναγνωρίσουν ότι ανήκουν στον Κύριο, όμως για αυτούς τους λίγους θα τους φέρει την ευλογία…».

Αποκάλυψη που δόθηκε μέσω της Μπέρτα Ντούντε στις 24-1-1939

Η δράση του αντίχριστου πριν από το τέλος

«…Ο μοναδικός στόχος του αντίχριστου είναι να Με εκθρονίσει για ν’ ανέβει ο ίδιος στο θρόνο, δηλαδή να κάνει τους ανθρώπους να χάσουν τελείως την πίστη τους σ’ έναν Θεό και προαιώνιο Δημιουρ­γό, προκειμένου να ανυψωθεί ο ίδιος, ούτως ώστε να τον προσκυ­νούν και να τον φοβούνται όπως τον Θεό.

Δεν θέλει να έχει την αγάπη των ανθρώπων, παρά μόνο την υ­ποταγή τους, θέλει να έχει την εξουσία υπεράνω όλων ώστε να είναι ο μοναδικός κυρίαρχος. Όσο οι άνθρωποι πιστεύουν ακόμη, όσο α­ναγνωρίζουν μια Δύναμη από πάνω τους στην οποία θα χρειασθεί κάποτε να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους, δεν πρόκειται να υποκύψουν στη θέλησή του που απαιτεί αντίθεες ενέργειες από αυτούς.

Γι’ αυτό το λόγο ο αντίχριστος θα πολεμήσει αυτή τη Δύναμη, προσπαθώντας να εκριζώσει την πίστη σ’ Εμένα με βάναυσα μέσα, με μέσα τα οποία θα δυσκολέψουν τους δικούς Μου να Μου μείνουν πιστοί. Εγώ όμως θα τους παρέχω πλουσιοπάροχα τη δύναμη για ν’ αντισταθούν. Θα τους αποκαλύπτομαι τόσο φανερά, ώστε θα δυνα­μώνει συνεχώς η πίστη τους, υπομένοντας κάθε αδικία, γνωρίζοντας ότι μόνο Εγώ μπορώ να τους δώσω τα πάντα και πως θα τους αντα­μείψω αληθινά για ό, τι υφίστανται στη γη.

Η επιδίωξη του αντίχριστου είναι να εκριζώσει τη χριστική διδα­σκαλία, να απαγορεύσει οποιαδήποτε γνώση σχετικά με τον Ιησού Χριστό σαν υιό του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου. Κηρύττει ανοικτά τον πόλεμο εναντίον Μου και αυτό είναι το τέλος του. Ο αντίχριστος θα ενσαρκωθεί μέσα σ’ έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι πλήρως και απόλυτα υποτελής του, θα του παραδώσει δηλαδή εντελώς την ψυχή του. Στην αρχή θα εξαπατήσει τους ανθρώπους με τα διάφορα χαρίσματά του, τα οποία θα του εξασφαλίσουν πολυαριθμότατους οπαδούς.

Τα λόγια και οι πράξεις του θα αποτελούν μια μάσκα, κάτω από την οποία θα κρύβεται ένα κακοηθέστατο φρόνημα. Την έπαρση, την υποκρισία και την απληστία του θα ξέρει να την κρύβει με μαεστρία, όμως σύντομα θα ξεσκεπασθεί εξαιτίας της σκληρότητάς του, αλλά μόνο στα μάτια των δικών Μου. Διότι απέναντι στους οπαδούς του θα υποκρίνεται ότι έχει κατανόηση για όλα τα βάσανά τους, τα οποία όμως δεν προσπαθεί να μετριάσει, παρά αντίθετα συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό τους.

Οι πιστοί θα τον αναγνωρίσουν, γιατί θα τραβήξουν τα πάνδεινα υπό την εξουσία του· αλλά όποιος κάνει ό,τι θέλει εκείνος, όποιος Με απαρνείται δημόσια θα του συμπεριφερθεί σαν φίλος, αποδίδοντάς του επίγειες τιμές και σεβασμό.

Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν σύντομα δύο στρατόπε­δα. η πλειοψηφία θα ακολουθήσει εκείνον και μόνο ένα μικρό πλή­θος θα Μου μείνει πιστό στο φρόνημα και στις πράξεις του. Κι αυτοί οι λίγοι θα διατρέχουν μόνιμα κίνδυνο, γιατί ο αντίμαχός Μου θα πα­ρακινεί τους άλλους ανθρώπους να τους βλάπτουν με κάθε τρόπο. Ο αντίχριστος θα τους ανταμείβει για τέτοιες πράξεις ενάντια στους δικούς Μου, προκειμένου να κάνει να λυγίσουν οι τελευταίοι πιστοί που του φέρνουν ακόμη αντίσταση…».

Ο πρόδρομος του Χριστού

« Τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο αρχάγγελος Μι­χαήλ που προστατεύει το λαό σου και θα έρ­θει μια τέτοια περίοδος θλίψης, η οποία ουδέ­ποτε έγινε αφότου υπάρχουν άνθρωποι αλλά τον καιρό εκείνο θα σωθεί ο λαός σου, κάθε άν­θρωπος που θα βρεθεί γραμμένος στο βιβλίο

Δανιήλ 12,1

Ήδη ο προφήτης Μαλαχίας της Π. Διαθήκης (κεφ. 3) προήγγει­λε ότι ο προφήτης Ηλίας θα δράσει και πάλι ως «πρόδρομος του Κυ­ρίου» πριν τη δευτέρα παρουσία. Πρόκειται για την ίδια πνευματική οντότητα η οποία σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού (Ματθ. 11, 9-14) έδρασε σαν Ιωάννης Βαπτιστής προαναγγέλοντας την επί γης γέν­νησή του. Εκτός από τον Ηλία όμως, θα εμφανισθεί και ο προφήτης Ενώχ για να αντιπαρατεθεί στον αντίχριστο όπως προφητεύεται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη κεφ. 11, 1-4. Αυτή την επιστροφή του Ηλία και του Ενώχ την έχουν προφητέψει και άλλοι μύστες, όπως η Χίντεγκαρντ του Μπίνγκεν, ο Γιάκομπ Λόρμπερ, ο Γιοχάνες Βίντμαν. Στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» του Λόρμπερ ο Ιησούς απο­καλύπτει ότι ο Ηλίας είναι ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ενώ στον Ενώχ κατοικούσε το πνεύμα του αρχάγγελου Ραφαήλ:… «Εσύ Μιχαήλ-Ηλία- Ιωάννη, ήσουν ο πρόδρομός μου στον τωρινό μου ερχομό. Θα είσαι πάλι ο πρόδρομός μου όταν θα ανατείλει εκείνη η μεγάλη εποχή για την οποία έχω μιλήσει. Ωστόσο οι άνθρωποι τότε δεν θα σε αναγνωρίσουν, παρ’ όλο που εσύ θα ξέρεις ποιος είσαι πραγματικά. Αυτή η τε­λευταία δοκιμασία ενσάρκωσης που σε περιμένει θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για το οικοδόμημα της επερχόμενης βασιλείας της ειρή­νης. Στην επόμενη ζωή σου οι άνθρωποι δεν πρόκειται ασφαλώς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα λόγια σου. Αλλά θα τους γραφτούν με πύρινα γράμματα μέσα στην ψυχή τους, ώστε να τα νιώσουν, όταν θα είναι ελεύθεροι από το σώμα τους. Τα λόγια σου θα είναι τα δικά μου λόγια και θα μου δώσει λόγο όποιος τα άκουσε αλλά τα περιφρόνησε!»

Επίσης, η Μπέρτα Ντούντε προαγγέλει αυτόν τον πρόδρομο: «Οι δικοί Μου θα τον αναγνωρίσουν, σαν το βοώντα στην έρημο, ο οποίος θα αναγγείλει την εμφάνισή Μου, όπως το έχω ήδη προσημάνει. Γιατί το φως του θα φέγγει αστραφτερό και τα λόγια του θα είναι γεμάτα δύναμη. Και δεν θα φοβάται να επιτεθεί με τα λεγόμενό του στους ισχυρούς, διότι έχει σταλεί από Μένα στη γη για να εκπληρώ­σει την τελευταία του αποστολή, που είναι να κηρύξει το τέλος αυτής της γης και να αναγγείλει τον ερχομό Μου, την Ημέρα της Κρίσης.

Εκείνους που ανήκουν σ’ Εμένα, θα τους αγγίξει βαθιά η δύνα­μη των λόγων του και θ’ αναγνωρίσουν ότι δεν αργώ πια να έρθω κι Εγώ ο Ίδιος για να τους σώσω από τα βάσανά τους. Προηγούμενα όμως θα περιπλακείτε επανειλημμένα κάνοντας λάθος υποθέσεις, γιατί θα πιστέψετε ότι τον αναγνωρίζετε σε πολλούς άλλους ανθρώ­πους. Εγώ όμως σας λέω, ότι δεν θα χρειασθεί να αναρωτηθείτε, παρά να ξέρετε ότι αυτός είναι εκείνος που έστειλα πριν από Μένα τον Ίδιο. Γιατί όταν θα κάνει την εμφάνισή του, ο αντίμαχός Μου θα βρίσκεται ήδη εν δράσει- θα έχει ενσαρκωθεί μέσα σε έναν ηγέτη, ο οποίος επιτίθεται ενάντια σε κάθε πνευματική επιδίωξη, κυρίως ενά­ντια στην πίστη. Και τώρα χρησιμοποιεί τους υποτελείς του για να κα­ταπιέσει τους δικούς Μου, ώστε να Με εγκαταλείψουν και να ομολο­γήσουν πίστη σ’ αυτόν.

Τότε πλέον θα βεβαιωθείτε ότι αρχίζει ο διωγμός των πιστών.

Γι’ αυτό ο πρόδρομός Μου θα είναι μεγάλη παρηγοριά για σας, αφού θα ξέρετε ότι το τέλος δεν είναι πια μακριά. Γιατί η αποστολή του στη γη δεν είναι μεγάλης διάρκειας. Έτσι και τον αντίχριστο, ο ο­ποίος επίσης δεν πρόκειται να ζήσει πολύ, θα μπορείτε εύκολα να τον αναγνωρίσετε. Ο πρόδρομος θα έρθει για να ενδυναμώσει την πίστη σας, θα δώσει μαρτυρία για Μένα και θα αναγγείλει τον ερχομό Μου με τόσο δυνατά λόγια, που οι δικοί Μου θα αντλήσουν δύναμη από τα λεγόμενά του και θα βαστάξουν ως το τέλος, διότι Εγώ ο ίδιος θα τους συμπαραστέκομαι στις δοκιμασίες που θα τους επιβάλει αυτός ο τελευταίος διωγμός της πίστης.

Το βοώντα εν τη ερήμω δεν θα τον κάνει τίποτα να σιγήσει και θα καταγγείλει ανοικτά εκείνους τους ανθρώπους που θα είναι εχθρικοί απέναντι στους δικούς Μου. Θα στιγματίσει τις πράξεις τους σαν βδελυρές και θα έχει πάντα την προστασία Μου απέναντι στις επιθέσεις τους έως ότου έρθει και η δική του ώρα. Γιατί θα πληρώσει πάλι με το θάνατο την αποστολή του, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας τρομά­ζει εσάς που είσαστε δικοί Μου, παρά αντίθετα να σας ενθαρρύνει, ότι βρίσκεσθε με την πλευρά της Αλήθειας και ότι μπορείτε να περι­μένετε να έρθουν όλα όπως σας τα έχει αποκαλύψει το Πνεύμα Μου.

Με αυτά τα γεγονότα ολοκληρώνεται μια χρονική περίοδος, η οποία έχει παραχωρηθείσε σας τους ανθρώπους για να λυτρωθείτε από τον περιορισμό μέσα στη σάρκα. Αλλά μέχρι την τελευταία ημέ­ρα ακόμη θα σας βοηθάω να βρείτε την αληθινή πίστη σ’ Εμένα, ό­πως επίσης και ο “Πρόδρομος” σας έχει σταλεί για να δυναμώσει την πίστη σας. Όποιος θέλει να τον αναγνωρίσει, θα τον αναγνωρίσει. Όποιος όμως απορρίπτει τα λόγια του, είναι φανερά οπαδός του α­ντιπάλου Μου, ώστε απορρίπτει επίσης κι Εμένα τον ίδιο. Ωστόσο το Φως που έρχεται από τα ύψη, το οποίο θα φέγγει υπέρλαμπρο, δεν θα μπορεί να το παραβλέψει κανείς, τον δυνατό του λόγο δεν θα μπο­ρεί κανείς να τον παρακούσει.

Η πορεία του και η δράση του το τελευταίο διάστημα στη γη είναι τόσο φανερά θεόπνευστη, που ο καθένας μπορεί να τον αναγνωρί­σει χωρίς να χρειάζεται να αναρωτηθεί αν αυτός είναι ο αληθινός πρό­δρομος.

Τότε ο αντίμαχός Μου θα επιχειρήσει και πάλι να δράσει με τον ίδιο τρόπο, προσπαθώντας να προκαλέσει σύγχυση και παρασύροντας τους οπαδούς του να βλέπουν τον πρόδρομο πότε εδώ και πό­τε εκεί. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να έχει κανείς ένα στενό δε­σμό μαζί Μου, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει την αλήθεια και να σκέφτεται σωστά. Γι’ αυτό το λόγο σας ενημερώνω συχνά για το γε­γονός ότι ο πρόδρομός Μου εμφανίζεται στο προσκήνιο όταν πια ο αντίπαλός Μου έχει ετοιμάσει ήδη την κατάλληλη εξωτερική μορφή μέσα από την οποία θα δράσει τρομοκρατώντας τους πιστούς. Διότι διαθέτει μεγάλη δύναμη, την οποία και χρησιμοποιεί για έναν ανηλεή διωγμό της πίστης. Και τότε κάνει την εμφάνισή του αυτός που έχω στείλει Εγώ για να τον πολεμήσει ανοικτά, χωρίς να τον φοβάται. Α­πό αυτό θα τον αναγνωρίσετε, διότι αυτός διαθέτει επίσης μεγάλη δύναμη, την οποία όμως χρησιμοποιεί στο Όνομά Μου θεραπεύοντας επίσης αρρώστους και κάνοντας θαύματα. Γι’ αυτό το λόγο θα τον κα­ταδιώκουν οι κρατούντες την εξουσία για να τον σκοτώσουν και τε­λικά θα το καταφέρουν να πεθάνει κι αυτός με έναν βίαιο θάνατο.

Όμως το φως που μεταδίδει στους δικούς Μου θα τους δώσει ε­ξαιρετική δύναμη, έτσι ώστε θα περιμένουν με εμπιστοσύνη τον ερ­χομό Μου και θα βαστάξουν ως το τέλος διότι γνωρίζουν ότι ο Λόγος θα εκπληρωθεί και όλα θα έρθουν όπως τα έχω προαγγείλει με το λόγο και τη γραφή».

Το όραμα της αγίας Χίλντεγκαρντ αναφορικά
με τον αντίχριστο

Η προφήτισσα Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν γεννήθηκε το 1098 και από οκτώ ετών έγινε δεκτή σε μία μονή βενεδικτινών μοναχών. Από παιδί είχε διάφορα οράματα, αλλά αργότερα βρισκόταν μόνιμα σε κατάσταση οραματισμών που αφορούσαν την εποχή του τέλους. Στα έργα της συνόψισε κυρίως τις φυσιοδιφικές γνώσεις της εποχής της και αλληλογραφούσε με διάφορους σύγχρονούς της ποντίφηκες και ηγεμόνες. Πέθανε το 1179.

«Αυτός ο καταχθόνιος άνθρωπος θα προετοιμασθεί κρυφά καλ­λιεργώντας κάθε αμαρτία και κακία ως τον ανώτατο βαθμό και τότε πια θα εμφανισθεί δημοσίως. Χάρις στα χαρίσματά του και επίσης στη βοήθεια και στην επενέργεια του κακού πνεύματος, θα πλανέψει όλο τον κόσμο ώστε θα αποκτήσει απίστευτη δύναμη και εξουσία. Θα μαυλίσει μάλιστα τους ανθρώπους σε τέτοιο βαθμό, που θα ονομασθούν όλοι από αυτόν, όπως οι χριστιανοί από τον Χριστό. Θα στηρί­ζεται σε διάφορα φαινομενικά θαύματα τα οποία θα προκαλούν το θαυμασμό του κόσμου.

Με το πρόσχημα της λύτρωσης της ανθρωπότητας από το θά­νατο θα προσποιηθεί ότι θα πεθάνει και ότι θα αναστηθεί. Όμως ο Θεός δεν θα επιτρέψει για πολύ καιρό να εξαπατώνται οι θνητοί άνθρω­ποι. Θα στείλει τον Ενώχ και τον Ηλία για να κηρύξουν την αλήθεια. Αυτοί οι δύο θα εκτελέσουν με ζήλο την αποστολή τους μέχρι που θα πέσουν στα χέρια του αντίχριστου και θα τους σκοτώσει.

Στο τέλος ο ίδιος ο αντίχριστος θα δώσει τέλος στην τραγωδία- θα επιχειρήσει να αναληφθεί όπως ο Χριστός, αλλά ενώ θα βρίσκε­ται ήδη στον αέρα, με εντολή του Θεού θα απομακρυνθούν αυτοί που τον σηκώνουν ψηλά, από όπου θα γκρεμιστεί στη γη με το κεφάλι προς τα κάτω και θα παραδώσει το πνεύμα του. Όταν συντρίβει με αυτό τον τρόπο η πλάνη των ανθρώπων, τότε θα λάμψει πλέον με μεγαλύτερο φως η Αλήθεια».

«Από τα βάθη της γης θ’ ακουστεί

η απόκωφη φωνή ενός πνεύματος.

Ανθρώπινη φλόγα θα περνιέται

για τη φωνή του Θεού.

Θα πνίξει τη γη με το αίμα των ιερωμένων

και οι ιεροί ναοί θα καταστραφούν για τους άνομους».

Νοστράδαμος 4, 24

Αναφορές σχετικά με τη νέα ενσάρκωση του Ηλία-Ιωάννη

του Βαπτιστή στην εποχή του τέλους

από τη Βίβλο και τον Γιάκομπ Λόρμπερ

«Και ει’ θέλετε δέξασθαι, αυτός έστιν Ηλίας ο μέλλων έρχεσθαι.»

Ματθαίος 11,14

«Θα σας στείλω τον προφήτη Ηλία πριν έρθει η μεγάλη και φο­βερή ημέρα του Κυρίου. Αυτός θα στρέψει τις πατρικές καρδιές προς τα παιδιά τους και των παιδιών προς τους πατέρες τους, για να μην έρθω και πατάξω τη γη».

Μαλαχίας 3, 23-24

***

«Τότε εμφανίστηκε σ’ αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας και συνομι­λούσαν με τον Ιησού».

Ματθαίος 17,3

«Τότε εμφανίστηκαν δύο προφήτες, ο Μωυσής και ο Ηλίας για να συζητήσουν μαζί Μου γι’ αυτό που θα Μου συμβείσε ένα-δύο χρό­νια και μήπως μπορεί να αποφευχθεί. Τους βεβαίωσα όμως ότι Μου είναι αδύνατον να κάνω διαφορετικά από αυτό που θέλει ο Πατέρας, που είναι και κατοικεί μέσα Μου.

Τότε οι δύο προφήτες υποκλίθηκαν βαθιά μπροστά Μου και εί­παν ομόφωνα: “Το δικό Σου θέλημα Κύριε, είναι το μόνο ιερό και ας γίνεται πάντα μόνο αυτό, όπως σε μας στους Ουρανούς, έτσι και σε όλους τους ανθρώπους και τα πνεύματα πάνω στη γη! Όσο ζούσα- με στη γη, εμείς οι δύο είμασταν μεγάλοι και σεβαστοί χάρη στο δικό Σου το Όνομα! Όμως θα προτιμούσαμε καλύτερα να είμασταν τώρα μαζί Σου στη γη, αυτό που είναι τούτοι οι τρεις και οι άλλοι που δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή (οι μαθητές του Ιησού), παρ’ όλο που τώρα και για πολύ καιρό ακόμη θα τους καταφρονούν και θα τους καταδιώ­κουν για χάρη του Ονόματος Σου!”

Ρώτησα τότε τον Ηλία: “Εσύ όμως ήσουν μέχρι πρόσφατα μαζί Μου στη γη (ως Ιωάννης ο Βαπτιστής), σου έκανε λοιπόν καλό ό,τι έκανε ο Ηρώδης στη σάρκα σου;”

Ο Ηλίας απάντησε: “Πάνω στη γη όχι, αλλά μου ανταποδώθηκε με το παραπάνω εδώ. Αλλά παρ’ όλη τη μεγάλη, αιώνια μακαριότη­τα που απολαμβάνω τώρα πια, θα προτιμούσα από αγάπη για Σένα να πορευθώ εκατοντάδες φορές ακόμη το δρόμο της σάρκας, όσο ά­θλιος και ακανθώδης κι αν είναι!…”

Απευθυνόμενος τότε στους δύο προφήτες, είπα στον Ηλία: “Στο τέλος των καιρών αυτής της γης θα ξανασταλείς ενσαρκωμένος στους ανθρώπους της γης. Όμως τότε δεν θα είναι πια καλυμμένη η εσω­τερική πνευματική σου όραση, παρά θα είναι ακόμη πιο διαυγής απ’ ό,τι ήταν τις δύο προηγούμενες φορές που κατέβηκες με το όνομα ‘Σεχήλ’ και αργότερα με το όνομα Ηλίας’. Ο αδερφός Μωυσής θα σε συνοδεύει, αλλά μόνο σαν πνεύμα. Γιατί η σάρκα του θα παραμένει ιδιοκτησία της γης ως τα τέλη των καιρών”».

Από το «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» του Γιάκομπ Λόρμπερ

* * *

«Αυτός ο άνθρωπος που κήρυττε τη μετάνοια και βάφτιζε τους μετανοημένους με νερό στον Ιορδάνη, λεγόταν Ιωάννης. Μέσα σε αυ­τό τον άνδρα κατοικούσε το πνεύμα του προφήτη Ηλία, και αυτός ή­ταν το ίδιο αγγελικό πνεύμα το οποίο νίκησε στις αρχές τον Εωσφό­ρο και αργότερα πάλεψε και πάλι εναντίον του πάνω στο γνωστό βου­νό για τη σορό του Μωυσή (ήταν δηλαδή ο αρχάγγελος Μιχαήλ)».

Γιάκομπ Λόρμπερ, το «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη»

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΓΗΣ

ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΗ

«Ο θείος Λόγος θα χαρίσει τον απόκρυφο χρυσό μέσα σε μυστικιστικό φως σ’ εκείνη την ουσία που κρύβει μέσα της ουρανό και γη: όταν σώμα, ψυχή και πνεύμα θα έχουν την εξουσία στη γη θα είναι όπως στον ουράνιο θρόνο!»

Νοστράδαμος 3, 2

«Στις έσχατες μέρες θα εμφανισθούν άνθρωποι που θα ακολουθούν αποκλειστικά τις επιθυμίες τους και εμπαίζοντάς σας θα σας ρωτούν: Τι έγινε λοιπόν με την υπόσχεση ότι θα επιστρέφει ο Κύριος;… αφού όλα παραμένουν τα ίδια όπως ήταν απαρχής κόσμου! Τους διαφεύ­γει θεληματικά ότι οι ουρανοί ήταν από την αρχή της δημιουργίας και η γη δημιουργήθηκε από το νερό και εν μέσω του νερού με το λόγο του Θεού. Όμως με το νερό και τον (προστακτικό) λόγο του Θεού κα­ταστράφηκε από τον κατακλυσμό ο τότε κόσμος. Ο δε σημερινός κό­σμος διατηρείται με το λόγο του Θεού ως την ημέρα της πύρινης κρί­σης όπου θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς.

Αλλά εσείς αγαπητοί μου να μην ξεχνάτε ότι για τον Κύριο μια μέ­ρα είναι σαν χίλια χρόνια δικά μας και χίλια γήινα χρόνια σαν μια μέ­ρα. Δεν αργεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νο­μίζουν μερικοί. Αλλά δείχνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να χαθούν ού­τε κάποιοι λίγοι, αλλά να μετανοήσουν.

Ωστόσο η ημέρα του Κυρίου θα έρθει σαν τον κλέφτη τη νύχτα, όπου οι ουρανοί θα εξαφανισθούν με πάταγο, τα στοιχεία της φύ­σης θα διαλυθούν στη φωτιά, ενώ η γη και όλα όσα υπάρχουν πάνω της θα κατακαούν… Εμείς όμως περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του, όπου θα βασιλεύει η δι­καιοσύνη».

Επιστολή Πέτρου Β΄ κεφ. 3

***

«Σημειώστε το καλά: τις πύλες των Ουρανών Μου τις έχω αφήσει τώρα ορθάνοικτες. Όποιος θέλει να μπει ας έρθει, ας έρθει γρήγορα και ας έρθει τώρα! Διότι έχει έρθει η μεγάλη περίοδος της Χάρης και η νέα Ιερουσαλήμ κατεβαίνει σε όλους σας στη γη, ώστε όλοι όσοι Με αγαπούν να μπορούν να κατοικήσουν εκεί και να χορτάσουν με το μέλι, το γάλα και το ψωμί και να πιουν άφθονο από το καθαρό νερό της Ζωής, αντλώντας το πλουσιοπάροχα από το αιώνιο πηγάδι του Ιακώβ.

Αλλά η κάθοδος της μεγάλης Μου πόλης θα αποτελεί πάντα α­πό μιας πλευράς ένα άπειρα μεγάλο έλεος για όλα τα παιδιά Μου, ό­μως από την άλλη, με τα ισχυρά της τείχη θα καταπλακώνει όλους τους τυφλούς και θα συνθλίβει όλους τους κουφούς. Γιατί είναι τόσο μεγάλη, που θα καταλάβει ολόκληρη την επιφάνεια της γης! Και όποιος δεν τη δει να κατεβαίνει και δεν ακούσει το θόρυβο που θα κά­νει διασχίζοντας τους καθάριους αιθέρες της γης, δεν πρόκειται να βρει πουθενά τόπο στη γη για να κρυφτεί και να γλυτώσει από το βά­ρος της… Τότε θα φωνάξει ο αληθινός ποιμένας τα πρόβατά Του και ακούγοντας τη φωνή Του, θα την αναγνωρίσουν σε όλα τα πλάτη της γης, θα συναχθούν για να απολαύσουν τους απέραντους βοσκότο­πους της αιώνιας Αγάπης του άγιου Πατέρα, που είναι οι μεγάλοι κή­ποι της νέας ιερής πόλης του μεγάλου Βασιλέα όλων των λαών. Κι αυτοί οι κήποι θα είναι ο παράδεισος που χάθηκε εξαιτίας του Αδάμ, τον οποίο ξαναβρήκα πρώτος Εγώ και τον διαφύλαξα για αυτούς για να κατοικήσουν αιώνια εκεί».

Από το νεοαποκαλυπτικό έργο του Γ. Λόρμπερ «Η οικονομία του Θεού»

***

«Και δεν θα υπάρχει πια τίποτα το καταραμένο. Εκεί θα βρίσκε­ται ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου και οι δούλοι του θα τον λα­τρεύουν, θα βλέπουν το πρόσωπό του έχοντας το όνομά του στα μέ­τωπά τους. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια, ούτε θα χρειάζεται λυχνάρι ή το φως του ήλιου, γιατί θα τους φωτίζει ο Κύριος ο Θεός και θα βα­σιλέψουν στους αιώνες των αιώνων.

Και μου είπε: “Τούτα τα λόγια είναι αληθινά και αξιόπιστα. Ο Κύ­ριος ο Θεός που το Πνεύμα του μίλησε μέσα από τους προφήτες, έστειλε τον άγγελό του για να δείξει στους δούλους του όσα πρόκειται να γίνουν πολύ σύντομα”. “Και ιδού, έρχομαι σύντομα. Μακάριος ό­ποιος τηρεί τα λόγια της προφητείας αυτού του βιβλίου. Έρχομαι σύ­ντομα και φέρνω μαζί μου το μισθό που θα δώσω στον καθένα ανά­λογα με τα έργα του. Εγώ είμαι το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχα­τος, η αρχή και το τέλος. Εγώ, ο Ιησούς, σας έστειλα τον άγγελό μου να σας τα αναγγείλει αυτά στις εκκλησίες!” Και το Πνεύμα και η νύφη λένε, “έλα”! Κι όποιος ακούει ας πει “έλα!” Όποιος διψάει ας έρθει κι όποιος θέλει ας πάρει το νερό της ζωής δωρεάν!»

Αποκάλυψη του Ιωάννη 22, 3-7.12.13.16.17

***

«Ρωτάτε γιατί μόνο τώρα μαθαίνετε γι’ αυτά τα πράγματα, για τα οποία προηγουμένως δεν ξέρατε παρά ελάχιστα ή και καθόλου και θέλω να σας εξηγήσω το γιατί.

Υπήρξαν επανειλημμένα άνθρωποι που χάρις στην πνευματική τους ωριμότητα μπορούσαν να μυηθούν σε βαθύτατα μυστικά της δη­μιουργίας. Έτσι γνώριζαν για την αρχή όλων των όντων, για την α­ποστασία τους και την πτώση τους από Μένα καθώς και το προαιώ­νιο λυτρωτικό σχέδιο. Ήταν όμως αδύνατον να μεταδώσουν αυτή τη γνώση στους συνανθρώπους τους, εφόσον εκείνοι βρίσκονταν σε μία χαμηλότερη βαθμίδα από πλευράς ωριμότητας, από αυτούς που ελάμβαναν αυτή τη γνώση από Μένα.

Δεν επρόκειτο σε καμία περίπτωση να τη συλλάμβαναν σε όλο της το βάθος και θα την είχαν εκλάβει κατά λέξη μόνο. Κι επειδή ένα μη αφυπνισμένο πνεύμα δεν θα μπορούσε ποτέ να τη συλλάβει, η λογική τους θα τους οδηγούσε τελικά να την απορρίψουν εντελώς σαν φαντασιοπληξίες κάποιου μυθομανούς.

Έτσι και την εποχή που πορεύτηκα στη γη, οι άνθρωποι βρίσκο­νταν σε μια πολύ χαμηλή πνευματική βαθμίδα, γιατί ήταν εντελώς κά­τω από την εξουσία του αντιπάλου Μου, ο οποίος ήταν ο υπαίτιος για το βαθύ πνευματικό σκοτάδι. Γι’ αυτό το λόγο ήταν πολύ λίγοι οι άν­θρωποι τους οποίους μπορούσα να διδάξω σχετικά με αυτά τα μυστήρια της Δημιουργίας· κι ακόμη και αυτοί με μεγάλη δυσκολία τα καταλάβαιναν, επειδή ήταν ακόμη βεβαρυμμένοι με την αμαρτία της πρώτης πτώσης των πνευμάτων και αυτό σήμαινε ότι είχαν περιορισμένη αντιληπτικότητα. Εννοείται ότι Με ρωτούσαν επανειλημμένα σχετικά με αυτά τα θέματα. Το μόνο όμως που μπορούσα να κάνω ήταν να τους παραπέμπω στο θάνατό Μου στο σταυρό και στη φώ­τιση του πνεύματός τους που θα συνέβαινε μετά το έργο της λύτρω­σης, η οποία έβγαλε από το πυκνό σκοτάδι εκείνους που Με αγα­πούσαν με αφοσίωση.

Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έφθασαν σιγά-σιγά να καταλάβουν κά­ποτε όσα τους είχα διδάξει παρ’ όλα αυτά δεν είχαν τη δυνατότητα να μεταδώσουν αυτή τη γνώση παραπέρα, ακριβώς για το λόγο ότι οι συνάνθρωποί τους, που δεν είχαν αφυπνίσει ακόμη το πνεύμα τους, δεν θα ήταν σε θέση να την καταλάβουν.

Θα πρέπει να ξέρετε επίσης, ότι οι μαθητές Μου, οι οποίοι κατέ­γραφαν κατ’ εντολή Μου τη διδασκαλία Μου για τους μεταγενέστε­ρους, έγραφαν κι αυτοί μόνο όσα τους επιφόρτιζα να γράψουν. Γιατί ακόμη και οι ίδιοι δεν μπορούσαν ακόμη να διεισδύσουν στις πιο βαθύ­τερες σοφίες. Ως εκ τούτου περιορίζονταν να γράψουν αυτά που τους είχα αναθέσει, αναφέροντας μόνο όσα είχα πει στους ανθρώπους ε­κείνους που Με ακολουθούσαν, οι οποίοι Με έβλεπαν σαν έναν προφή­τη και περίμεναν από Μένα θαύματα ή να τους γιατρέψω από τις αρ­ρώστιες τους αντλούσαν από Μένα παρηγοριά και δύναμη και Εγώ μπορούσα να ενισχύω την πίστη τους στον μοναδικό Θεό, γιατί ήταν άνθρωποι με καλή θέληση.

Ήταν ελάχιστοι όμως εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να διεισδύσουν βα­θύτερα και αυτούς τους παρακινούσε πιο πολύ ο νους τους παρά η καρδιά τους για να ρωτήσουν πράγματα που μόνο Εγώ μπορούσα να απαντήσω.

Τέτοιοι άνθρωποι αποδέχονταν βέβαια τις εξηγήσεις Μου, αλλά δεν άφηναν μέσα τους κάποιες βαθύτερες εντυπώσεις, εκτός από λί­γους μεμονωμένους οι οποίοι είχαν περισσότερη αγάπη στην καρ­διά τους και Με αναγνώριζαν σαν Θεό και Δημιουργό τους. Είναι αυ­τονόητο βέβαια ότι εισήγαγα και αυτούς επίσης σε μία τέτοια γνώση, πράγμα που τους έκανε ιδιαίτερα ευτυχισμένους. Έτσι όμως ήταν μό­νο αυτοί οι οπαδοί Μου, τους οποίους δίδασκα προσωπικά, που χαί­ρονταν αυτή τη γνώση, χωρίς να τη μεταδίδουν παραπέρα στους συνανθρώπους τους ή στους απογόνους τους, αφού εκείνοι δεν ήταν σε θέση να την καταλάβουν. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε οι μαθητές
Μου δεν ανέφεραν τέτοιους διαλόγους. Συν τοις άλλοις, μια τέτοια
γνώση γύρω από την αρχή και τον τελικό προορισμό της δημιουργίας δεν ήταν απαραίτητη για τους ανθρώπους- πολλές φορές μάλιστα ούτε καν ωφέλιμη. Γιατί το να διδαχθούν σχετικά με αυτά τα πράγματα, θα μπορούσε από κάποια άποψη να επηρεάσει αναγκαστικά τη θέλησή τους.

Διότι στην περίπτωση που τα πίστευαν, θα συλλογίζονταν με φρίκη την εξέλιξή τους ώσπου να γίνουν άνθρωποι και συνεπώς δεν θα αισθάνονταν ελεύθεροι ή δεν θα μπορούσαν να αγαπήσουν έναν Θεό που το σχέδιό του δεν θα μπορούσαν να το καταλάβουν καθόλου.

Όποτε όμως έδινα τις αποκαλύψεις Μου στη γη, τότε οι άνθρωποι μάθαιναν γι’ αυτή τη γνώση. Τώρα δε η εγγύτητα του τέλους είναι ο λόγος που γίνονται όλο και πιο σαφείς οι σχετικές εξηγήσεις. Γιατί τώρα είναι επιταγή να έρθουν αντιμέτωποι οι άνθρωποι με την ευθύνη τους, δεδομένου ότι τώρα πρόκειται για τη νέα φυλάκιση μέσα στην ύλη, η οποία συμβαίνει μόνο στο τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου και είναι εξαιρετικά σημαντική για όλες τις ψυχές που βρίσκονται στη διαδικασία της ανέλιξής τους.

Προηγουμένως, οι ψυχές οι οποίες δεν έφθαναν στην ωριμότητα πάνω στη γη, είχαν πάντα τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την ωρίμανσή τους στο επέκεινα. Όμως στο τέλος μιας λυτρωτικής περιόδου δεν υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα!

Τότε επέρχεται το πιο τρομακτικό για τις ψυχές, διαλύονται δηλαδή εκ νέου στα συστατικά τους μέρη και έτσι, κατακερματισμένες μέσα σε απομονωμένα μόρια εγκλείονται μέσα στη συμπαγή ύλη*…».

Αποκάλυψη μέσω της Μπέρτα Ντούντε

Σχετικά με την επιστροφή του Χριστού, την ανύψωση

των πιστών Του, την μεταμόρφωση της γης

και τη Νέα Γη που θα προκύψει

«Σήμερα η γη έχει μολυνθεί με το πνεύμα του σατανά. Οι ισχυ­ροί, οι κύριοι του κόσμου, οι οποίοι εξουσιάζουν μέσα στο σκοτάδι αυτού του κόσμου, είναι κατειλημμένοι από τους απεσταλμένους του διαβόλου, τα ακάθαρτα πνεύματα και τους δαίμονες οι οποίοι τους συμβουλεύουν και τους επηρεάζουν. Και τώρα, πριν την επιστροφή Μου, στρατιές από κακά πνεύματα έχουν εξαπολυθεί και εκτελούν το καταστροφικό τους έργο. Αλλά όλα αυτά Εγώ τα επιτρέπω, όπως κά­ποτε επέτρεψα και τον Ιούδα και τον συμπεριέλαβα στο έργο που πραγματοποίησα για τη λύτρωσή σας, ώστε να μπορέσει να εκπλη­ρωθεί το θεϊκό σωτήριο σχέδιό Μου. Για τον ίδιο λόγο επιτρέπω σή­μερα στον αντίχριστο να δράσει, για να μπορέσει να γίνει ορατό το Βασίλειό Μου, η νέα Δημιουργία, την οποία έφερα στη γη.

Σας έχω δώσει την υπόσχεση, ότι θα σας φτιάξω μια Νέα Γη και έναν καινούργιο Ουρανό. Αυτή την καινούργια Γη και τον καινούρ­γιο Ουρανό, τα έχω ήδη τελειώσει μέσα στην καρδιά του κάθε παι­διού που ακολουθεί τις εντολές της αγάπης. Η καινούργια δημιουρ­γία Μου αποκαλύπτεται κατ’ αρχήν στα παιδιά, τα οποία θα πάρω κοντά Μου και θα τα μεταμορφώσω δίνοντάς τους το πνευματικό τους σώμα λίγο πριν έρθουν οι τελευταίες, πικρότατες ώρες στη γη. Εσείς οι άνθρωποι αυτής της τωρινής εποχής είσαστε που θα τα ζήσετε αυ­τά.

Μη νομίσετε όμως ότι πρόκειται για τη συντέλεια του πλανήτη σας. Όχι, αυτό που Θα συμβεί είναι ένας κλονισμός, ένα τράνταγμα και η φωτιά θα μεταμορφώσει τα υφιστάμενα πράγματα, όπως σας το έχω ήδη από παλιά προαγγείλει. (Αποκάλυψη του Ιωάννη κεφ. 8 και 9).

Αλίμονο, αλίμονο, τρεις φορές αλίμονο σ’ όποιον ξεσπάσει πά­νω του αυτή η καταδίκη…».

Γιοχάνα Χέντσελ 12-3-1961

Διευκρινήσεις σχετικά με τον ερχομό του Χριστού

«Θέλω να σας δώσω μια μεγάλη διαφώτιση για το πνεύμα σας, η οποία θα σας βοηθήσει στην τελείωση της ψυχής σας. Θα σας προ­σφέρω την πρόσβαση σε ένα πεδίο στο οποίο δεν θα μπορούσατε ποτέ να εισχωρήσετε χωρίς την επενέργεια του Πνεύματός Μου. Γιατί θα σας εισάγω σε έναν κόσμο, από τον οποίο μόνο ο πνευματικά αφυπνισμένος άνθρωπος μπορεί να έχει μία άποψη, δεδομένου ότι προϋποτίθεται μια ορισμένη γνώση κάποιων πραγμάτων τα οποία διαφορετικά οι άνθρωποι τα αγνοούν.

Σας έχω δώσει την υπόσχεση ότι θα επιστρέψω στη γη όταν έρ­θει η ημέρα του τέλους. Αλλά αυτή η υπόσχεση γέννησε μέσα σας τις πιο διαφορετικές αντιλήψεις χωρίς να βρείτε όμως την ερμηνεία που ανταποκρίνεται στην Αλήθεια. Γιατί ακριβώς αυτό το γεγονός της ε­πιστροφής Μου στη γη -όπως και η ανύψωση των δικών Μου- ερμηνεύεται με τόσους διαφορετικούς τρόπους και τοποθετείται σε τό­σους διαφορετικούς χρόνους ώστε έχουν προκύψει πάρα πολλές λανθασμένες αντιλήψεις και τις οποίες θέλω εδώ να διορθώσω.

Η επιστροφή Μου στη γη δεν θα συμβεί σωματικά ώστε το “πό­δι Μου ν’ ακουμπήσει αυτή τη γη”, αλλά θα εμφανισθώ με το πνευ­ματικό Μου σώμα, ακολουθούμενος από ανώτατες φωτεινές οντότη­τες και θα Με δουν όλοι όσοι είναι δικοί Μου. Αλλά όποιος έχει τα­χθεί με τον αντίμαχό Μου, δεν θα μπορεί ποτέ να Με δει μέσα σε ό­λη Μου τη δόξα, μια και το σκοτάδι δεν θα έχει ποτέ τη δυνατότητα να δει το Φως, γιατί τότε οι άνθρωποι θα έσβυναν εντελώς, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν το Φως που ακτινοβολείται από Εμένα. Θα έρθω έτσι λοιπόν στη γη, κρυμμένος μέσα στα σύννεφα ακόμη και για τους δικούς Μου. Ωστόσο αυτοί θα είναι σε θέση να αντέξουν την πληρότητα του Φωτός και θα Με ζητωκραυγάσουν απέραντα ευτυ­χισμένοι όταν θα Με δουν να έρχομαι με τις στρατιές των αγγέλων, γιατί θα τους ανοίξω τα μάτια για να το δουν.

Επομένως είναι λάθος να λέει κανείς ότι θα Με δουν όλοι όταν θα έρθω να κρίνω τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Διότι η “Κρίση” θα γίνει διαφορετικά, δεν πρόκειται δηλαδή το κάθε άτομο χωριστά να δώσει λόγο σ’ Εμένα, αφού Εγώ γνωρίζω κάθε μεμονωμένη ψυ­χή και ξέρω σε ποιον ανήκει. Και η τελική Κρίση πάνω σε αυτή τη γη συνίσταται στο ότι ολόκληρη η γη αναπλάθεται και αποσυντίθεται σε όλα τα δημιουργήματα στα εξ ων συνετέθη, ούτως ώστε να απελευθερωθούν όλα τα πνευματικά στοιχεία που είναι φυλακισμένα μέσα τους, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν νέα μορφή. Γι’ αυ­τό η αποσύνθεση αυτή σημαίνει το θάνατο για τους ανθρώπους εκεί­νους, οι οποίοι απέτυχαν κατά την τελευταία ευκαιρία που τους δόθη­κε για να αποδείξουν τον προσανατολισμό της θέλησής τους στη διάρ­κεια μιας ζωής πάνω στη γη και υποδουλώθηκαν στον αντίπαλό Μου.

Αυτοί τότε βλέπουν το θάνατο με τα μάτια τους και δεν μπορούν να ξεφύγουν πράγμα, που φέρνει τους ανθρώπους σε φρίκη και από­γνωση. Ωστόσο, πριν συμβεί αυτό το έργο της τελικής καταστρο­φής οι δικοί Μου θα ανυψωθούν θα έρθω Εγώ ο Ίδιος για να τους πάρω. Θα μπορέσουν να Με δουν όπως θα κατεβαίνω αιωρούμενος από τα ύψη προς το μέρος τους, θ’ απλώνουν με λα­χτάρα τα χέρια τους σ’ Εμένα, με ιαχές ανάτασης και φλογερή αγάπη για Μένα και Εγώ θα τους τραβήξω κοντά Μου, θα τους αρπάξω και θα τους σηκώσω στα ύψη και τότε θα βιώσουν μια εμπειρία η οποία είναι ενάντια σε όλους τους νόμους της φύσης.

Κι αυτή την υμνολογία των δικών Μου θα την αντιληφθούν και οι άλλοι άνθρωποι, χωρίς να μπορούν στην αρχή να την εξηγήσουν, επειδή οι ίδιοι δεν θα βλέπουν τίποτα, με αποτέλεσμα να τους κατα­λάβει τότε μια αγωνία, η οποία θα μετατρέπεται όλο και πιο πολύ σε απέραντο τρόμο και πανικό, καθώς Θα διαπιστώνουν την ξαφνική ε­ξαφάνιση των δικών Μου και δεν θα μπορούν να εξηγήσουν πως ό­λοι οι δικοί Μου θα είναι πια μακριά. Θα υπάρχει γύρω βέβαια ένα αστραφτερό φως, το οποίο όμως για εκείνους θα είναι ανυπόφορο, αλ­λά δεν θα έχουν πια πολύ χρόνο για να σκεφθούν, γιατί αμέσως α­κολουθεί η τελευταία στιγμή του τέλους. Το αστραφτερό φως θα το διαδεχθεί ένα σχεδόν αδιαπέραστο σκοτάδι, το οποίο θα φέρει τους ανθρώπους σε απόγνωση. Και τότε θα ακολουθήσουν εκρήξεις, φω­τιά θα ξεπηδάει από παντού, η γη θα ανοίξει στα δύο, έτσι που κανέ­νας δεν θα μπορέσει να γλυτώσει και θα τον καταπιεί η γη.

Ανάμεσα στην ανύψωση των δικών Μου και σε αυτή την τελευ­ταία καταστροφή, δεν μεσολαβεί πολύς χρόνος, γιατί αλλιώς η ανύ­ψωση θα ανάγκαζε τους υπόλοιπους ανθρώπους να πιστέψουν. Μια τέτοια πίστη όμως θα ήταν χωρίς καθόλου αξία, γιατί θα απόκλειε μια ελεύθερη απόφαση από πλευράς τους. Οι άνθρωποι δε είχαν προη­γουμένως αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για ν’ αποφασίσουν ελεύθερα, όπως και συνεχείς προειδοποιήσεις και υποδείξεις και ο καθένας που θα συνετίζεται πριν έρθει ακόμη το τέλος, θα γίνει δεκτός. Θα περάσει στο επέκεινα πριν τη διάλυση της γης ώστε να βοηθηθεί να προχωρήσει παραπέρα.

Αυτή η πράξη της ανύψωσης είναι εντελώς αντίθετη με τους νόμους της φύσης, αλλά μπορώ να τους θέσω εκτός ισχύος σε αυτή την περίπτωση, διότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί πια να βλάψει κανενός την ψυχή. Επίσης, ο ‘‘ερχομός Μου μέσα στα σύννεφα” δεν εξαναγκάζει κανέναν να πιστέψει, δεδομένου ότι εκείνοι οι άνθρωποι που Με βλέπουν, έχουν ήδη κατακτήσει την ανάλογη ψυχική ωριμότητα, ώστε τότε πλέον να βιώνουν την εκπλήρωση όσων είχαν ήδη ακλόνητα πιστέψει από πριν και γι’ αυτό το λόγο προσδοκούσαν καθημερινά την επιστροφή Μου.

Γι’ αυτό ακριβώς, ως προς τα τελευταία γεγονότα, σπάνια μπορεί να δοθεί μια σωστή εξήγηση στους ανθρώπους, γιατί όλοι έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα μέσα στο μυαλό τους και δεν είναι διατεθειμένοι ν’ αλλάξουν γνώμη. Είναι αδύνατον η ανύψωση να συμβεί πολύ πρωτύτερα, επειδή ένα τέτοιο υπερφυσικό γεγονός θα υποχρέωνε αναγκαστικά τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο της σκέψης τους. Και το τέλος αυτής της γης σημαίνει επίσης το τέλος όλων των ανθρώπων που ζουν ακόμη εκεί. Αυτό το τέλος θα το ζήσουν και οι δικοί Μου, μόνο που θα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου δεν θα αισθάνονται θλίψη, παρ’ όλο που θα μπορούν να παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία, διότι είναι αυτή η θέλησή Μου. Γιατί αφού τώρα πιστεύουν απόλυτα, τους αξίζει να βιώσουν τη δύναμη και τη λαμπρότητά Μου. Θα μπορούν δε να δουν επίσης την τεράστια στρατιά των αγγέλων που Με περιτριγυρίζουν. Έτσι θα είναι τώρα άξιοι να γίνουν οι πατριάρχες που θα ζωντανέψουν τη Νέα Γη, η οποία βέβαια θα είναι για Μένα το έργο μιας στιγμής, όπου θα δώσω πάλι μια νέα εξωτερική μορφή σε όλα τα απελευθερωμένα πνευματικά στοιχεία για την περαιτέρω ωρίμανσή τους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι όμως δεν έχουν καμία αίσθηση του χρόνου μέχρι να ξανατοποθετηθούν πάνω στη Νέα Γη. Βρίσκονται ακόμη μέσα στο παλαιό σάρκινο σώμα τους, το οποίο όμως είναι πλέον πολύ πνευματοποιημένο. Αυτό το γεγονός θα πρέπει επίσης να αναφερθεί, προκειμένου να αντικρουσθεί η λανθασμένη αντίληψη ότι στη Νέα Γη θα ζουν εντελώς πνευματοποιημένα όντα. Γιατί και η Νέα Γη έχει τον προορισμό να λειτουργεί σον σταθμός στην ανοδική εξέλιξη των όντων, ως εκ τούτου οι παλαιοί νόμοι θα έχουν την ισχύ τους και στη Νέα Γη.

Τα έκπτωτα πνεύματα θα διανύσουν όλη την πορεία μέσα από τη Δημιουργία μέχρι να φθάσουν στη βαθμίδα του ανθρώπου όπου ο καθένας θα πρέπει να περάσει την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του. Στην αρχή η δοκιμασία αυτή θα στέφεται πάντα με επιτυχία, επειδή θα εκλείπουν οι πειρασμοί από πλευράς του αντίθεου, δεδομένου ότι θα είναι δέσμιος για μεγάλο διάστημα και αφού οι άνθρωποι θα είναι γεμάτοι αγάπη, άρα θα επιτυγχάνουν την άμεση σύνδεση μαζί Μου, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να φθάνουν στην πλήρη ωριμότητα.

Μην παρασύρεσθε από λανθασμένες θεωρίες ώστε να παραμελείτε ή να αναβάλετε την καλλιέργεια της ψυχής σας, διότι η προθεσμία θα τηρηθεί όπως και η ημέρα που θα έρθω μέσα στα σύννεφα και με αυτή την ημέρα η τελευταία κρίση πάνω σε αυτή τη γη».

Προφητεία που δόθηκε στην Μπέρτα Ντούντε στις 3-2-1964

Αποσπάσματα από τη Βίβλο και τη νέα αποκάλυψη

για τον εξαγνισμό μέσω του πυρός και για τον νέο εγκλεισμό

των ψυχών μέσα στην ύλη

«Εκείνο τον καιρό ο Κύριος θα τιμωρήσει τη στρατιά των ουρα­νών στους ουρανούς και τους βασιλιάδες της γης πάνω στη γη, θα συναχθούν ως δεσμώτες στο δεσμωτήριο και θα κλεισθούν στη φυ­λακή και θα τιμωρηθούν για πολλές γενεές».

Ησαΐας 24, 21-22

***

«Ο Κύριος θα έρθει ως πυρ, τα άρματά του σαν ανεμοστρόβιλος, για να φέρει το θυμό του με ορμή, την επιτίμησή του με φλόγες πύρι­νες. Διότι ο Κύριος θα κρίνει όλη τη γη με το πυρ του και κάθε σάρ­κα με τη ρομφαία του και οι φονευμένοι από τον Κύριο θα είναι πολλοί».

Ησαΐας 66, 15-16

***

«Διότι ιδού, έρχεται ημέρα που θα καίει σαν κλίβανος. Όλοι οι α­σεβείς και οι άνομοι θα είναι σαν άχυρα και η ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει λέει ο Κύριος των δυνάμεων ώστε δεν θο αφήσει ρί­ζα ή κλαδί!»

Μαλαχίας 3,19

***

«Το τσεκούρι είναι ήδη στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό θα κοπεί και θα πεταχτεί στη φωτιά. Κρατάει το λιχνηστήρι στο χέρι του για να καθαρίσει το αλώνι του, το μεν σι­τάρι θα το συνάξει στην αποθήκη, το δε άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ».

Ματθαίος 3, 10 και 12

***

«Όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα του και σημαδεύε­ται με ένα χάραγμα στο μέτωπο ή στο χέρι, αυτός θα πιει επίσης από το κρασί του θυμού του Θεού, που έχει χυθεί ανόθευτο στο ποτήρι της οργής του και θα βασανισθεί με φωτιά και θειάφι μπροστά στους άγιους αγγέλους και στο Αρνίο».

…«Και ο θάνατος και ο άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος, η λίμνη της φωτιάς, και όποιος δεν βρέθηκε να είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς».

…«Οι δε δειλοί και οι άπιστοι, οι βδελυροί, οι δολοφόνοι, οι πόρ­νοι, οι μάγοι και οι ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτες, θα έχουν μοίρα στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος».

Αποκάλυψη του Ιωάννη 14, 9 και 10. 20, 14 και 15. 21,8

* * *

«Θα έρθει ο καιρός όπου όλα αυτά τα απόκρυφα πράγματα θα αποκαλυφθούν στους ανθρώπους. Προηγούμενα θα πρέπει πολλά δέντρα να αφήσουν τους άγουρους καρπούς να πέσουν από τα κλα­διά τους, γιατί μετά βίας θα φθάσει το ένα τρίτο από αυτούς στην ωρίμανση. Ενώ τα δύο τρίτα που θα πέσουν στη γη, θα καταπατηθούν πρωτύτερα και θα πρέπει να σαπίσουν και να αποσυντεθούν. Έτσι θα μπορέσει να τα διαλύσει η βροχή και ένας δυνατός άνεμος να φυσήξει μέσα στον κορμό για τη δεύτερη γέννηση».

Γιάκομπ Λόρμπερ

***

«Τα πρόβατά Μου θα σκορπισθούν μεν όταν θα διωχθώ από ποιμένας τους, αλλά θα τα συμμαζέψω πάλι Εγώ ο Ίδιος, έτσι που στο μέλλον θα είναι μόνο ένα ποίμνιο πια με έναν ποιμένα από εκεί και στο εξής. Αλλά τα ερίφια και οι λύκοι που φοράνε προβιά προβά­του, θα διωχθούν από το κοπάδι και θα αφεθούν στην καταδίκη τους και στο θάνατο της ύλης».

Γιάκομπ Λόρμπερ

***

«Τότε του είπα: φίλε Μου, δεν το έχεις καταλάβει ακόμη καλά! Κοίτα, πάρε για παράδειγμα έναν αγγειοπλάστη που φτιάχνει ένα αγ­γείο από πηλό στον τροχό του. Εάν λοιπόν το αγγείο, εκεί που έχει γίνει ήδη κατά το ήμισυ, αποτύχει, από κάποια ας πούμε τυχαία αι­τία, τι κάνει τότε ο αγγειοπλάστης;

Απλά κομματιάζει το ημιτελές αγγείο, παίρνει τον πηλό από τον τροχό και αφού πρώτα τον ανακατέψει με άλλο, φρέσκο πηλό, τον ξαναβάζει πάνω στον τροχό για να φτιάξει αυτή τη φορά ένα άλλο πιο εύκολο σκεύος, το οποίο φέρει σε πέρας με επιτυχία.

Έτσι λοιπόν το υλικό μεν δεν πρόκειται και αποκλείεται ποτέ να πάει χαμένο, όμως η χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του πρωτόφτιαχτου έργου είναι πια για πάντα χαμένη και νεκρή. Με λίγα λόγια, το πρώ­το εγώ έχει εξαφανισθεί εντελώς και αυτός είναι κατά την καθαυτό έννοια ο αιώνιος θάνατος, τον οποίο καμία αγάπη και καμία ανάμνηση της πρωταρχικής οντότητας δεν μπορεί να επαναφέρει στη ζωή. Όπου όμως αυτό δεν μπορεί ποτέ πια να συμβεί, τότε είναι αδύνατη για πάντα και η πλήρης τελείωση στο τέλος. Η διατήρηση της ατομικότητας που δόθηκε εξ αρχής είναι ανυπολόγιστα σημαντική, γιατί χωρίς αυ­τήν δεν μπορεί κανείς να επιτύχει την υιοθεσία από τον Θεό. Διότι μια δεύτερη γέννηση δεν πρόκειται ποτέ πια να γίνει όπως η πρώτη…».

Γιάκομπ Λόρμπερ στο βιβλίο «Ρόμπερτ Μπλουμ»

***

«Κάποιος που από το πρωταρχικό πνεύμα που ήταν κάποτε, κα­τέληξε στο πρώτο ή στο δεύτερο επίπεδο της κόλασης, επειδή η α­γάπη του πήρε λανθασμένη κατεύθυνση, μπορεί παρ’ όλα αυτά να ξαναγίνει αυτό που ήταν πρωταρχικά μετά από πολλές πικρότατες εμπειρίες. Συνείδηση και μνήμη θα του αφεθούν και μπορεί να φθάσει ως την τελείωση.

Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι αυτό που Εγώ απεχθάνομαι πάνω απ’ όλα, δηλαδή οι χλιαροί που δεν τους κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, ούτε για το καλό ούτε για το κακό ή το ένα τους είναι το ίδιο με το άλλο, έτσι ώστε μπορούν τη μια φορά να διαπράξουν εν ψυχρώ τα μεγαλύτερα ανουσιουργήματα και την άλλη να κάνουν και κάτι το καλό. Με λίγα λόγια, όλα τους είναι το ίδιο, ο Θεός ή ο διάβολος, η ημέρα ή η νύχτα, η ζωή ή ο θά­νατος, η αλήθεια ή το ψέμα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταπέσει στον καθεαυτό αιώνιο θάνατο και βρίσκονται στην πιο κατώτατη κόλαση, από την οποία είναι αδιανόητο πια να διαφύγουν έχοντας την ίδια και την αυτή πρωταρχική οντότητα.

Ο λόγος αυτής της κατάστασης είναι η εξαιρετικά συμπαγής αλα­ζονεία, η οποία έχει περάσει από όλα τα στάδια και τους βαθμούς της αυτοπάθειας και της φιλαυτίας. Σε αυτό τον υψηλό βαθμό συμπύκνω­σης κατά κάποιον τρόπο αυτοσυνθλίβεται, με αποτέλεσμα να σημαί­νει το τέλος για την πρωταρχική ζωή του πνεύματος.

Σε αυτό ακριβώς συνίσταται ουσιαστικά ο αιώνιος θάνατος, ο οποίος είναι το χειρότερο από όλα τα κακά, επειδή η καθαυτό ύπαρξη λαμβάνει οριστικό τέλος. Μια τέτοια ψυχή είναι τότε εντελώς διαβρωμένη. Η ολότητα από την οποία αποτελείτο κατ’ αρχήν θα πρέπει να διαλυθεί από την ορμή της φωτιάς σε όλους τους μεμονωμένους σπινθήρες αρχέγονης ζωής και στη συνέχεια, αναμεμειγμένη με άλλους καινούργιους, να διανύσει μέσα από μια μακριά πορεία το φυτικό και το ζωικό βασίλειο ενός άλλου πλανήτη, σε μια εντελώς ξένη ηλιακή περιοχή, ώσπου να περάσει τελικά σε μια εξαιρετικά υποδεέστερη ανθρώπινη μορφή.

Με αυτό τον τρόπο δεν απομένουν τελικά παρά τραγικά ελάχι­στα χαρακτηριστικά από την πρωταρχική οντότητα μιας τέτοιας ψυ­χής. Κι αυτό είναι το μεγαλύτερο κακό, γιατί μια τέτοια ψυχή είναι πια αδύνατον να καταφέρει να Με δει ποτέ, γιατί τότε πλέον, χωρίς το δι­κό Μου πνεύμα μέσα της, είναι και παραμένει μόνιμα απλά ψυχή».

***

«Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ιδίως αυτή την εποχή, οι οποίοι έ­χουν φθάσει στο άκρο άωτο με τη λατρεία που τρέφουν για τα εγκόσμια πράγματα και για τον εαυτό τους και κατά συνέπεια βρίσκονται σαν ζωές μέσα σε βαθύ σκοτάδι. Στον άλλο κόσμο αυτοί οι άνθρωποι θα αρχίσουν πάλι από το ίδιο σημείο που βρίσκονται τώρα και ανάλογα με τις περιπτώσεις, μπορούν να γίνουν ακόμη χειρότεροι και πιο υλιστές.

Κι όσο αληθινό είναι ότι είμαι Εγώ ο Κύριος που σας τα λέω αυτά, άλλο τόσο είναι αλήθεια ότι θα εγκλεισθούν πάλι μέσα στη νεκρή ύλη και μάλιστα μέσα από μια αφάνταστα οδυνηρή διαδικασία και αυτό για πάρα-πάρα πολύ καιρό, ώσπου να γίνουν και οι ίδιοι σκλη­ρή αδρανής ύλη, να κατακερματισθούν τελικά σε πάρα πολλά μέρη και μετά από πολύ μεγάλο διάστημα να ξανατοποθετηθούν σε αυτή τη γη, ή σε άλλα ουράνια σώματα, σαν άνθρωποι ή σαν άλλα πλάσματα. Γιατί για Μένα χίλια γήινα χρόνια είναι το ίδιο με μια μέρα.

Επομένως, όποιος χάρη στην έμφυτη ελεύθερη θέλησή του, δεν θέλει να εναρμονισθεί με το θέλημά Μου που έχω αποκαλύψει σε όλους τους ανθρώπους, δεν πρόκειται να χαθεί εντελώς γι’ αυτό το λόγο, αλλά εντούτοις τον περιμένει ένας μεγάλος και μακροχρόνιος σωφρονισμός».

Γιάκομπ Λόρμπερ «Τα δώρα του ουρανού»

«Εσείς οι άνθρωποι βρίσκεστε μπροστά σε ένα τέτοιο τέλος, ακό­μη και αν σας φαίνεται απίστευτο και ο νους σας αντιδρά αρνητικά α­πέναντι σε μια τέτοια προοπτική. Συλλογισθείτε όμως αυτούς που είναι δέσμιοι ακόμη, σκεφθείτε όλα τα δημιουργήματα κάτω από τα πόδια σας και αναρωτηθείτε πώς μπορεί να λυτρωθεί όλο αυτό το πνευματι­κό στοιχείο, εάν δεν του δοθούν κάθε τόσο οι δυνατότητες γι’ αυτό;

Σκεφθείτε επιπλέον τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εντε­λώς μακριά από τον Θεό και βέβαια δεν πρόκειται να ζήσουν αιώνια πάνω στη γη!

Τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι η Αγάπη του Θεού μεριμνά ευσπλαχνικά για όλα τα αλύτρωτα πνεύματα κι ότι ένα τέτοιο φαινομενικά κα­ταστροφικό έργο αποτελεί μια πράξη μέγιστης ευσπλαχνίας. Διότι οι νέες δημιουργίες που θα ακολουθήσουν, προσφέρουν στα πνεύμα­τα που έχουν πέσει στο μέγιστο δυνατό βάθος τη δυνατότητα να εξε­λιχθούν και πάλι προς τα πάνω, ώστε να φθάσουν κάποτε ως το Θεό, αν και μετά από ένα ατέλειωτα μακρύ διάστημα».

Μπέρτα Ντούντε

***

«Μέσα στο προαιώνιο σχέδιό Μου είναι καθορισμένη η ημέρα που θα σημαίνει το τέλος αυτής της γης και θα φέρει μια ολοκληρωτική ανατροπή των υφισταμένων, τόσο από γήινη όσο και από πνευμα­τική σκοπιά.

Και το σχέδιό Μου αυτό θα πραγματοποιηθεί αμετάκλητα, διότι είχα προβλέψει από αιωνιότητες, σε ποιο βαθύτατο σημείο πνευματι­κής υποστάθμης θα έφθανε η σημερινή ανθρωπότητα. Σε συνάρτηση λοιπόν με αυτό το σημείο, έχω καθορίσει τα χρονικά πλαίσια του λυ­τρωτικού σχεδίου Μου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε τόσο νέες επο­χές εξέλιξης, ανάλογα με το τι έκρινε ότι είναι καλό για το πνευματικό στοιχείο που πρέπει να εξελιχθεί ανοδικά, η Αγάπη και η Σοφία Μου.

Συνεπώς, μια περίοδος εξέλιξης λήγει και αρχίζει ξανά μια και­νούργια, ως εκ τούτου το τέλος αυτής της γης δεν μπορεί με καμία δυνατότητα να θεωρηθεί αποκλειστικά σαν έργο καταστροφής! Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το πνευματικό στοιχείο που είναι δε­σμευμένο χρειάζεται βοήθεια για να εξελιχθεί παραπέρα. Γι’ αυτό το λόγο επομένως είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια Νέα Γη, πράγ­μα όμως που απαιτεί προηγουμένως τη διάλυση όλων των δημιουρ­γημάτων της παλαιάς γης.

Ωστόσο δεν αφήνω να συμβεί τίποτα στην ανθρωπότητα, χωρίς να το αναγγείλω προηγούμενα, ούτως ώστε να μπορούν να προετοιμασθούν κατάλληλα για να κάνουν όλα τα δυνατά προκειμένου να α­ποφύγουν τη φοβερή μοίρα μιας νέας φυλάκισης μέσα στην ύλη…!»

Μπέρτα Ντούντε

***

«Θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη σας ότι η Αγάπη Μου περιλαμ­βάνει και τα πνεύματα που είναι ακόμη έγκλειστα μέσα στα διάφορα έργα της Δημιουργίας και ότι θέλω επίσης να δώσω νέες μορφές σε αυτά τα πνεύματα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν προς τα πάνω, διότι υποφέρουν εδώ και ατέλειωτο χρονικό διάστημα τα πνευματικά στοιχεία που είναι φυλακισμένα μέσα στη σκληρή ύλη, α­πό την οποία αποτελείται η γη. Κι αυτή η σκληρή ύλη πρέπει κάπο­τε να διαλυθεί, να ελευθερωθεί με άλλα λόγια για να μπορεί να περά­σει σε νέες μορφές.

…Συνεπώς η λήξη αυτής της περιόδου λύτρωσης αποτελεί μια πράξη μέγιστης ευσπλαχνίας για όλα τα πνευματικά στοιχεία που υ­πάρχουν πάνω στη γη και είναι φυλακισμένα μέσα στα δημιουργή­ματα. Το τέλος σημαίνει μια πλήρη αναμόρφωση, όχι όμως τον αφανισμό του πλανήτη γη.

…Εάν επομένως το γεγονός ότι επιτρέπω αυτό το καταστροφικό έργο το ερμηνεύετε μόνο σαν έλλειψη αγάπης από πλευράς Μου, τό­τε βρίσκετε ακόμη πολύ μακριά από τη σωστή αντίληψη!

Θέλετε να βλέπετε μόνο τη μοίρα των ανθρώπων, δεν σκέφθε- σθε όμως τα πνευματικά στοιχεία που βρίσκονται ακόμη δέσμια μέ­σα στη συμπαγή ύλη για τα οποία θα πρέπει κάποτε να έρθει η στιγ­μή να απελευθερωθούν από τη σημερινή μορφή τους, ώστε να μπο­ρούν να συνεχίσουν την ανέλιξή τους σύμφωνα με το προαιώνιο σχέ­διό Μου».

Μπέρτα Ντούντε

* * *

«Αν ήξεραν οι άνθρωποι γι’ αυτή τη μαρτυρική κατάσταση (της νέας φυλάκισης μέσα στην ύλη σ.τ.μ.) προς την οποία βαδίζουν, θα έκαναν παν το δυνατόν για να την αποφύγουν. Γ‘/’ αυτό το λόγο θα πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα.

Όμως δεν υπάρχει αρκετή πίστη, αλλά και ούτε μπορούν να τους δοθούν αποδείξεις, γιατί δεν θα είχε καμία αξία εάν συμμόρφωναν τη ζωή τους γι’ αυτό το λόγο, δηλαδή μόνο από φόβο, με το θέλημα του Θεού. Η εναρμόνιση αυτή είναι απαραίτητο να γίνει με ελεύθερη θέλη­ση, προκειμένου να αποφύγει κανείς τη νέα φυλάκιση της ψυχής του».

Μπέρτα Ντούντε

Η τελευταία Κρίση είναι και αυτή μια πράξη αγάπης του Θεού!

«Η τελευταία Κρίση θα πρέπει μεταξύ άλλων να θεωρηθεί σαν μια πράξη αγάπης από πλευράς του Θεού, γιατί μια αιτία γι’ αυτή την Κρίση είναι επίσης και η περαιτέρω εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου που απέτυχε κατά την τελευταία δοκιμασία της ενσάρκωσής Του στη γη. Γι’ αυτό πρέπει να εισαχθεί εκ νέου σε μια καινούργια διαδικασία ωρίμανσης, προκειμένου να φθάσει κάποτε στον τελικό του στόχο.

Ένας Θεός-κριτής εξακολουθεί να είναι Θεός της Αγάπης, για­τί η Δικαιοσύνη Μου επιβάλλεται μόνο όπως κρίνει η Αγάπη Μου στο τι είναι ωφέλιμο για το πνευματικό στοιχείο, ενώ επανορθώνει ταυτό­χρονα τις εσφαλμένες σκέψεις και πράξεις των ανθρώπων, οι οποίες υπόκεινται σε αυτή την Κρίση.

Σώζω τις ψυχές από την πτώση στην πιο βαθιά άβυσσο. Τις φυλακίζω εκ νέου μέσα στη συμπαγή ύλη, εισάγοντάς τες έτσι στην εξελικτική διαδικασία. Πρόκειται τότε για μια Κρίση η οποία έχει α­ποκλειστικό στόχο τη λύτρωση και όχι τον αιώνιο θάνατο, πράγ­μα που αποδεικνύει σαφώς την Αγάπη Μου για όλα όσα έχω δη­μιουργήσει, για όλα όσα είναι νεκρά και προορισμός τους είναι να α­ποκτήσουν αιώνια ζωή».

Μπέρτα Ντούντε

Η καταστροφή της γης θα είναι αποτέλεσμα
ανθρώπινων πειραμάτων

«Την τελική πράξη της καταστροφής αυτής της γης, την προκαλείτε εσείς οι ίδιοι οι άνθρωποι από μόνοι σας. Κι Εγώ δεν πρόκειται να σας εμποδίσω, επειδή σκέφτομαι τα πνευματικά στοιχεία τα οποία χάρη σε αυτή την καταστροφική πράξη απελευθερώνονται από την ύλη, ούτως ώστε θα μπορέσουν να συνεχίσουν παραπέρα την εξελικτική τους πορεία με μια καινούργια μορφή πάνω στη νέα Γη.

Αυτό σας έχει ήδη ειπωθεί επανειλημμένα, εντούτοις σας φαίνεται σχεδόν απίστευτο, διότι η όλη διαδικασία είναι για σας καθαρά αδιανόητη.

Παρ’ όλα αυτά αποτελεί την κατάληξη μιας εξελικτικής περιόδου της πλάσης, την οποία ακολουθεί αμέσως μια νέα, με σκοπό να διεκπεραιωθεί το έργο της επιστροφής των έκπτωτων πνευμάτων πάλι μέσα στα πλαίσια της έννομης τάξης. Και τότε υπάρχουν πάλι δυνατότητες επιτυχίας, πράγμα που ήταν πλέον αδύνατον στην παλαιό γη.

Ο αντίμαχός Μου πραγματοποιεί το τελευταίο του σατανικό έργο παρακινώντας τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το οποίο ο ίδιος δεν έχει τη δύναμη να το κάνει: να διαλυθούν δηλαδή τα δημιουρ­γήματα, επειδή πιστεύει ότι απελευθερώνοντας τα πνευματικά στοιχεία που είναι δέσμια μέσα τους θα τα πάρει υπό το κράτος του. Κατευ­θύνει όπως θέλει τους ανθρώπους και τους εξωθεί να κάνουν δια­φόρων ειδών πειράματα, τα οποία πειράματα όμως προσκρούουν στην ανθρώπινη άγνοια και επιφέρουν ολέθρια επακόλουθα.

Οι άνθρωποι τολμούν να κάνουν πειράματα χωρίς να γνωρίζουν τι αποτελέσματα θα έχουν. Αποδεσμεύουν και εξαπολύουν δυνάμεις τις οποίες δεν ελέγχουν και καθορίζουν έτσι τον αφανισμό τους. Και μαζί με αυτούς και ολόκληρη η γη υφίσταται τρομακτικότατες καταστρο­φές. Ολόκληρη η γήινη επιφάνεια θα αλλάξει ολοκληρωτικά όλα τα δημιουργήματα πάνω στη γη θα παραδοθούν στην καταστροφή.

Οι αντιδράσεις θα φθάσουν ως το εσωτερικό της γης, με αποτέ­λεσμα να μπορεί να μιλάει κανείς για μια καταστροφή τεραστίων δια­στάσεων. Ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να το ζήσουν αυτό, εκτός από το μικρό πλήθος εκείνων που θα πάρω προηγούμενα από τη γη.

Εγώ ο Ίδιος δεν θα επέτρεπα ποτέ να συμβεί μια τέτοια κατα­στροφή, εάν δεν αποκόμιζα με αυτό τον τρόπο νέες δυνατότητες λύ­τρωσης για τα φυλακισμένα πνεύματα, τα οποία βασανίζονται εδώ και ατέλειωτο διάστημα μέσα στη συμπαγέστατη ύλη. Εννοείται βέβαια ότι η περαιτέρω εξέλιξη αυτών των πνευματικών στοιχείων θα ήταν δυνατή και χωρίς μια ολοκληρωτική καταστροφή της γήινης επιφά­νειας, εάν ωστόσο οι άνθρωποι δεν ανέτρεπαν την έννομη τάξη αλλά αντίθετα εκπληρούσαν απλά το καθήκον τους να την υπηρετούν.

Αλλά οι άνθρωποι δεν ζουν πια σε αρμονία με τη Θεία Τάξη Μου, γι’ αυτό ο αντίμαχός Μου έχει μεγάλη επιρροή επάνω τους και τους ωθεί να κάνουν πειράματα από τα οποία ελπίζει να αποκομίσει οφέ­λη, γιατί έχει την προσδοκία ότι θα επιτύχει την επάνοδο όλων των δεσμευμένων πνευματικών στοιχείων υπό την εξουσία του. Εγώ δε δεν του φέρνω εμπόδια, επειδή σε τελευταία ανάλυση εξαρτάται πά­ντα από την ελεύθερη θέληση των ίδιων των ανθρώπων το εάν θα πραγματοποιήσουν αυτά τα οποία τους υποκινεί να κάνουν ο αντί­μαχός Μου.

Πάντως ό, τι κι αν κάνουν οι άνθρωποι, Εγώ ξέρω πάντα πως να οδηγήσω τα πράγματα ώστε να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλε­σμα από τις πράξεις τους, διότι ο σκοτεινός κόσμος υπόκειται στην πραγματικότητα σ’ Εμένα και στην εξουσία Μου, γι’ αυτό είναι υπο­χρεωμένος να Με υπηρετεί και να συμμετέχει επίσης, αν και ασυνεί­δητα, στο έργο που πραγματοποιώ για την επιστροφή των πνευμά­των. Αναμφισβήτητα Εγώ ξέρω από προαιώνια την κατεύθυνση που παίρνει η θέληση των ανθρώπων, γι’ αυτό μπόρεσα να καταστρώσω το σχέδιό Μου για τη σωτηρία τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτή τη θέληση. Επομένως γνωρίζω επίσης πότε θα έχει έρθει η ώρα ό­που δεν θα υπάρχει πια ελπίδα για μια περαιτέρω πνευματική πρό­οδο στη γη.

Γνωρίζω δε πότε έχει έρθει επίσης η ώρα να ελευθερωθούν οι πνευματικές μονάδες οι οποίες είναι ακόμη δέσμιες μέσα στην ύλη. Γι’ αυτό το λόγο δεν εμποδίζω τις ενέργειες των ανθρώπων, όταν η θέλησή τους έχει πάρει κακό δρόμο και τους οδηγεί σε μια τρομακτι­κή καταστροφή. Αυτή η παραπλανημένη θέληση κάνει τους ανθρώ­πους πειθήνια όργανα του σατανά.

Γιατί εκείνος από μόνος του δεν είναι σε θέση να καταστρέφει το παραμικρό δημιούργημα, ούτε έχει καμία δυνατότητα να διαλύει την ύλη, δεδομένου ότι όλα τα πνευματικά στοιχεία που βρίσκονται σε κα­τάσταση ανελευθερίας, είναι εκτός του πεδίου της εξουσίας του. Ωστόσο επιδιώκει να τα ξανακάνει δικά του αυτά τα πνευματικά στοιχεία και οι άνθρωποι τον εξυπηρετούν σε αυτό το στόχο, συμβάλλοντας οι ί­διοι στη διάλυση της ύλης, κατ’ αρχήν πραγματοποιώντας αμέτρητα μικρότερα πειράματα, τα οποία όμως αργότερα παίρνουν τέτοιες δια­στάσεις στις οποίες η ύλη δεν μπορεί να διατηρηθεί. Παρ’ όλα αυτά Εγώ επιτρέπω να αποδεσμευθούν τα πνευματικά στοιχεία που είναι έγκλειστα μέσα στην ύλη κι ας είναι σε βάρος ολόκληρου του ανθρώ­πινου γένους, αφού έχει πια φτάσει σε μια τέτοια πνευματική κατάπτωση η οποία καθιστά αναγκαία μια νέα φυλάκιση μέσα στην ύλη.

Επομένως, ό,τι κι αν επιχειρήσουν ο αντίθεος με τους υποτελείς του ανθρώπους, σε τελευταία ανάλυση, θα εξυπηρετήσει και πάλι την ανοδική εξέλιξη των πνευμάτων, τα οποία οφείλουν κάποτε να φθάσουν στην τελείωσή τους. Γι’ αυτό το λόγο το σχέδιό Μου για τη λύ­τρωση των όντων θα εκτελεσθεί, όπως σας έχει προαγγελθεί».

Προφητεία της Μπέρτα Ντούντε από τις 29-3-1963

Η ανύψωση

«Ο Λόγος Μου δεν θα πάψει να σας διαφωτίζει σε όλα τα πνευ­ματικά προβλήματα, τα οποία δεν μπορείτε να λύσετε από μόνοι σας, όπου δηλαδή πρέπει να παρέμβει το Πνεύμα Μου για να είναι σω­στές οι σκέψεις σας, να ανταποκρίνονται με άλλα λόγια στην Αλήθεια. Διότι μόνο η Αλήθεια φέρνει ευλογία, ενώ οι λανθασμένες αντιλήψεις δεν αποφέρουν κανένα όφελος για την ψυχή, αντίθετα πυκνώνουν ακόμη περισσότερο το κέλυφος που την περιβάλλει. Γιατί οι λανθα­σμένες αντιλήψεις δεν έχουν την προέλευσή τους σ’ Εμένα αλλά στον αντίμαχό Μου.

Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι πάντοτε ικανοί να δεχθούν την κα­θαρή Αλήθεια απροκάλυπτα. Καμιά φορά χρειάζεται να διδαχθούν ό­πως τα παιδιά, με εικόνες και με αλληγορίες, οι οποίες ωστόσο ανταποκρίνονται απολύτως στην Αλήθεια. Ωστόσο σε αυτή την περίπτω­ση ο αντίθεος επιχειρεί να διεισδύσει και ο ίδιος, παραμορφώνοντας αυτές τις εικόνες και τις αλληγορίες για να εμποδίσει τους ανθρώπους να σκέφτονται σωστά.

Επομένως είναι απαραίτητο, το πνεύμα να φωτίζει τον άνθρω­πο προκειμένου να μπορεί να ερμηνεύσει σωστά αυτές τις αλληγο­ρίες ή για να καταλάβει επακριβώς αυτά που έχουν δοθεί καλυμμέ­να στους ανθρώπους, όσα δηλαδή έχουν προαγγείλει ενορατικοί και προφήτες κατ’ εντολή Μου.

Η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων ήταν που επέβαλε μια τέτοια καλυμμένη παρουσίαση, επειδή η απροκάλυπτη Αλήθεια θα φαινόταν εντελώς απίστευτη σε όλους όσοι δεν θα είχαν συνειδη­τοποιήσει ότι η πνευματική εξέλιξη είναι ο σκοπός της επίγειας ζωής τους. Γι’ αυτό το λόγο θα απέρριπταν εντελώς τον γραμμένο Λόγο Μου -τη Βίβλο των Πατέρων- γιατί τα γεγονότα της εποχής του τέ­λους δεν θα γίνονταν σε καμία περίπτωση πιστευτά εάν παρουσιά­ζονταν εντελώς ανοικτά. Επομένως το αποτέλεσμα θα ήταν η ολο­κληρωτική απόρριψη του Λόγου Μου.

Εκείνο τον καιρό δεν άφησα να παρουσιασθούν τα γεγονότα πριν από το τέλος απροκάλυπτα, ωστόσο έδινα πάντα παραπέρα εξηγή­σεις, όποτε αυτό ήταν απαραίτητο. Όμως σαν επακόλουθο αυτής της κάλυψης της Αλήθειας, προέκυψαν ένα σωρό διαφορετικές αντιλή­ψεις, όπου ο κάθε άνθρωπος πρεσβεύει τη δική του άποψη, ανάλογα με την πνευματική του ωριμότητα. Αλλά μόνο ένα φωτισμένο πνεύ­μα σκέφτεται σωστά και μπορεί να ξεσκεπάσει την καλυμμένη Αλή­θεια.

Τώρα όμως το προφητευμένο τέλος είναι πλέον κοντά, αν και λί­γοι μόνο άνθρωποι θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν συνειδητά όσα διαδραματίζονται στο τέλος, επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρέος να πληροφορήσουν το επόμενο ανθρώπινο γένος που θα κα­τοικεί τη Νέα Γη για την Παντοδυναμία και τη Δόξα Μου, όπως και για τον τερματισμό της παλαιός λυτρωτικής περιόδου και την έναρξη μιας νέας. Κι αυτούς τους εκλεκτούς θα τους αρπάξω από τη γη όταν έρ­θει το τέλος. Τη στιγμή όμως που θα συμβαίνει αυτό, θα σηκωθούν ολολυγμοί και θρήνοι από τη γη, γιατί όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο θα βλέπουν αυτή την ανύψωση, και θα τους πιάνει ένας απερίγρα­πτος πανικός, γιατί είναι κάτι έξω από κάθε φυσικό νόμο. Γιατί τώρα πλέον οι άνθρωποι που θα έχουν μείνει πίσω θα ξέρουν ότι τους πε­ριμένει το τέλος. Αλλά τον ερχομό Μου μέσα στα σύννεφα δεν πρό­κειται να τον δουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορώ να είμαι ορα­τός σε εκείνους που ανήκουν στον αντίμαχό Μου. Μόνο οι δικοί Μου θα Με δουν και αναγαλλιάζοντας και δοξάζοντάς Με θα Μου απλώ­σουν τα χέρια κι Εγώ θα τους τραβήξω κοντά Μου, μπροστά στα μά­τια των συνανθρώπων τους.

Και μπροστά σε αυτό το γεγονός, κάποιοι λίγοι ακόμη θα Μου φωνάξουν παρακινημένοι από τη βαθύτατη συντριβή της ψυχής τους, όχι από το φόβο τους, αλλά επειδή μεμιάς θα καταλάβουν και θα με­τανοήσουν βαθιά. Τους γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους γι’ αυτό τους απευθύνω το λόγο ξανά και ξανά, γιατί χρειάζονται μόνο ένα γε­ρό τράνταγμα για να αποβάλουν την αντίστασή τους και να παραδώ­σουν την καρδιά τους σ’ Εμένα. Κι αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θ’ αναστηθούν από τους τάφους τους, για να τους πάρω επίσης από τη γη, επειδή γνωρίζω τις καρδιές τους και επειδή με την επίκλησή τους δείχνουν ότι πιστεύουν στο σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού και γι’ αυτό βρίσκουν τη λύτρωση από την αμαρτία και το θάνατο.

Και οι τάφοι θα αφήσουν και άλλους πολλούς “νεκρούς” ανθρώ­πους, οι οποίοι θα αναστηθούν στη ζωή. Γιατί τα τελευταία γεγονότα σε τούτη τη γη θα τους κάνουν πολύ μεγαλύτερη εντύπωση από όσο θέλουν να παραδεχθούν, όπου δηλαδή απομένει μόνο να παραμερισθεί το σκέπασμα του τάφου τους, πράγμα που πετυχαίνουν οι τρανταγμοί της γης που αρχίζουν αμέσως μετά την ανύψωση των δικών Μου.

Όλα όσα θα διαδραματισθούν άλλωστε πριν από την ανύψωση, μπορεί να συμβάλουν ήδη στην αφύπνιση των “νεκρών” ψυχών. Για­τί η κόλαση θα εκβράσει στη γη τα πιο δαιμονικά πνεύματα, αλλά πα­ράλληλα και από το βασίλειο του Φωτός θα κατέλθουν ανώτερες ο­ντότητες. Έτσι η πάλη γύρω από τις ψυχές των ανθρώπων θα είναι φανερή και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν οι δικοί Μου, οι οποίοι τώρα θα βιώνουν την αποκάλυψη όσων είχαν προαγγελθεί πάντα καλυμμένα στο παρελθόν.

Τότε θα ανοίξουν στους δικούς Μου τα μάτια τους, γιατί τώρα θα καταλαβαίνουν όσα ήταν μέχρι εκείνη την ώρα μυστικά, των οποίων το νόημα ωστόσο ένας αφυπνισμένος πνευματικά άνθρωπος μπο­ρούσε να το καταλάβει.

Επειδή όμως οι άνθρωποι στην τελευταία εποχή είναι ιδιαίτερα προσκολλημένοι στην ύλη, γι’ αυτό ελάχιστα γνωρίζουν γύρω από το σχέδιό Μου για τη λύτρωση των πνευμάτων. Αλλά αυτό είναι το μο­ναδικό κλειδί για όλες τις αποκαλύψεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς καλυμμένες στην ανθρωπότητα.

Για τις διάφορες περιόδους λύτρωσης δεν γνωρίζουν τίποτα, α­κόμη και αν πιστεύουν στο ότι θα αποδώσουν λόγο στην τελική Κρί­ση και σε μια συντέλεια του κόσμου. Κι ανάλογα με τη γνώση τους, επιχειρούν να ερμηνεύσουν αντίστοιχα τις αποκαλύψεις που αναφέρονται σε αυτό το τέλος. Εντούτοις, όσο πιο εγκεφαλικά ασχολούνται με αυτό το θέμα, τόσο πιο συγκεχυμένα είναι τα συμπεράσματά τους. Αντίθετα το Πνεύμα Μου τους αποκαλύπτει με πολύ απλό τρόπο τό­σο τα σημεία, όσο και τα γεγονότα του τέλους. Η δε ανύψωση των δι­κών Μου θα είναι το τελευταίο συμβάν που θα διαδραματίζεται σε αυ­τή τη γη πριν από την καταστροφή, πριν από την ολική ανάπλαση της εξωτερικής μορφής αυτής της γης, κατά την οποία εξαφανίζεται κά­θε ζωή από πάνω της, οπότε δεν μένει πολύς χρόνος μετά, ώστε να μπορούσαν οι άνθρωποι να το συζητήσουν ακόμη μεταξύ τους.

Γιατί κάτι τέτοιο αναμφισβήτητα θα εξανάγκαζε τους εναπομείναντες ανθρώπους να πιστέψουν. Κανένας άνθρωπος τότε δεν θα μπο­ρούσε να μην αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, θα ή­ταν δηλαδή εξαναγκασμένος να πιστέψει στην ύπαρξή Μου. Αλλά Ε­γώ δεν χρησιμοποιώ τέτοια μέσα για να Με πιστέψουν. Γι’ αυτό θα έ­χει έρθει ήδη το τέλος της γης όταν θα πάρω τους δικούς Μου από αυτήν. Κι ο τρόμος που θα προκληθεί από αυτό το γεγονός θα συμπέσει με τον τρόμο για το βέβαιο θάνατο, που οι υπόλοιποι θα αντικρύζουν μπροστά τους.

Γιατί τότε θ’ ανοίξει η γη στα δύο και θα ξεχυθεί φωτιά από το ε­σωτερικό της. Οι άνθρωποι θα μείνουν απολιθωμένοι και δεν θα εί­ναι ικανοί πια να σκεφτούν απολύτως τίποτε, εκτός από τους λίγους εκείνους, οι οποίοι χρειάζονται μόνο μια μικρή ώθηση για να Με α­ναγνωρίσουν και να Με καλέσουν στη συντριβή τους. Αυτούς λοιπόν τους γνωρίζω και τους ευσπλαχνίζομαι, γι’ αυτό οι ψυχές τους δεν χρειάζεται να μοιρασθούν τη μαρτυρική μοίρα των υπολοίπων.

Αυτά που θα διαδραματισθούν δεν μπορούσαν παρά μόνο συμ­βολικά να προφητευθούν στους ανθρώπους γιατί δεν θα επρόκειτο ποτέ να τα καταλάβουν, εάν δεν γνώριζαν προηγούμενα για το προ­αιώνιο σχέδιο της σωτηρίας τους. Όμως κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνα­τόν επειδή δεν το επέτρεπε το χαμηλό πνευματικό τους επίπεδο.

Ωστόσο ο Λόγος Μου κηρυσσόταν πάντα στους ανθρώπους και ο Λόγος Μου τους παρακινούσε να ζουν με αγάπη. Αν τον είχαν α­κολουθήσει το Λόγο Μου, εάν είχαν ακολουθήσει την εντολή Μου για την αγάπη, θα είχαν οδηγηθεί από μόνοι τους στη γνώση, κατά συ­νέπεια επίσης και στη γνώση σχετικά με το σχέδιο της σωτηρίας τους. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαν καταλάβει και τις συμβολικές εικό­νες των προφητειών. Όπως άλλωστε τις καταλάβαιναν εκείνοι που ζώντας έμπρακτα με αγάπη, πετύχαιναν τη φώτιση του πνεύματός τους. Αλλά όσο πιο κοντά είναι το τέλος, τόσο μεγαλύτερη σύγχυση επικρατεί στις σκέψεις των ανθρώπων, και τόσο πιο αινιγματικές τους φαίνονται οι συμβολικές εικόνες, τις οποίες προσπαθούν να ερμηνεύ­σουν αποκλειστικά με τη νοημοσύνη τους και μόνο.

Οι άνθρωποι όφειλαν απλά να ακολουθήσουν εκείνα μόνο που τους δίδαξα Εγώ ο Ίδιος όταν βάδιζα πάνω στη γη. Όφειλαν τα λό­για Μου να τα κάνουν κτήμα τους και να τα βιώσουν στην πράξη και θα διαπίστωναν τότε με έκπληξη ότι γίνεται μέσα τους φως, ότι κατα­λαβαίνουν απόλυτα οτιδήποτε τους ήταν μέχρι τότε ακατανόητο. Για­τί τότε μπορεί το Πνεύμα Μου να επενεργήσει μέσα τους και να τους προσφέρει ένα άπλετο φως.

Όποιος όμως πιστεύει ότι μπορεί να κατακτήσει μόνος του τη Γνώση με την επισταμένη μελέτη, παραλείποντας ωστόσο να ζήσει όπως είναι το θέλημά Μου, δεν πρόκειται ούτε σε αιωνιότητες να φτά­σει στη Γνώση. Θα πελαγοδρομεί συνέχεια μέσα σε πλανημένες σκέ­ψεις και ακόμη και αν πιστεύει πως ανακάλυψε κάτι, θα πρέπει πάλι να το απορρίψει χωρίς να βρίσκει κανένα φως μέσα του.

Μόνο οι εντολές για την αγάπη που έχω δώσει και η εκπλήρω­σή τους σας εξασφαλίζουν ορθότητα σκέψης. Και τότε κάθε ένας λό­γος, κάθε προφητεία και κάθε αναφορά στο τέλος θα σας είναι κατα­νοητά. Γιατί τότε σας φωτίζει το δικό Μου Πνεύμα, το οποίο δεν σφάλ­λει ποτέ και πάντοτε σας οδηγεί στην Αλήθεια».

Μπέρτα Ντούντε 30-10-1956

«Εκεί όπου θα βρίσκεται ο καθένας, θα μπορεί και να καρ­πώνεται τους καρπούς της γης και να ικανοποιεί τις βιοτικές του ανά­γκες. Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον και κανένας δεν θα λέει πια: αυτό είναι δική μου ιδιοκτησία και μόνον εγώ είμαι κύριός της! Βέβαια θα έπρεπε ήδη να είναι έτσι τα πράγματα ανάμεσα στους ανθρώπους. Εντούτοις θα παραμείνουν όπως είναι, για όσο κρατάει αυτή η μεσαία περίοδος διαπαιδαγώγησης των ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη εξαγνιστεί από τη μεγάλη φωτιά της ζωής. Ωστόσο δεν πρόκει­ται να συμπληρωθούν δύο χιλιάδες χρόνια από τώρα…».

«Αφού την εποχή εκείνη οι άνθρωποι δεν θα επιθυμούν πια γήι­νους και εφήμερους θησαυρούς πάνω στη γη, θα ζουν εκατό ή χίλιες φορές περισσότεροι άνθρωποι απ’ ό, τι τώρα, ευτυχισμένοι και σε ευη­μερία. Συγχρόνως δε θα εξαλειφθούν από τη γη όλες οι κακές αρρώστιες που βασανίζουν τη σάρκα. Οι άνθρωποι θα φθάνουν ευτυχι­σμένοι σε μεγάλη ηλικία και θα μπορούν να κάνουν πολλά καλά ενώ κανείς δεν θα φοβάται το θάνατο του σώματος, γιατί θα βλέπει καθα­ρά μπροστά του την αιώνια ζωή της ψυχής».

Γιάκομπ Λόρμπερ

***

«Έρχεται η κυριαρχία του ανθρωπισμού θείας προέλευσης,

μια περίοδος ειρήνης και ομόνοιας των λαών.

Τότε η μαινάδα του πολέμου θα είναι δέσμια.

για πολύ καιρό θα επικρατήσει η ειρήνη».

Νοστράδαμος 10,42

***

«Όπως κι αν φαντάζεσθε τη νέα Γη, η πραγματικότητα θα την ξε­περνάει κατά πολύ, διότι μία εποχή μακαριότητας ανατέλλει για τους δικούς Μου, για τους ανθρώπους που θα βαστάξουν ως το τέλος και μετά την ανύψωσή τους θα επιστρέψουν στη Νέα Γη. Θα ζουν μέσα σε πλήρη αρμονία και ειρήνη μεταξύ τους, περιτριγυρισμένοι από πρωτοφανή δημιουργήματα.

Ο δε κόσμος των ζώων θα συμβιώνει επίσης ειρηνικά, δεν θα υπάρχει καθόλου πόλεμος ανάμεσα στα πλάσματα, διότι οι ψυχικές τους ουσίες θα βρίσκονται κι αυτές λίγο πριν την ενσάρκωσή τους ως άνθρωποι. Επιπλέον, όλα τα πνευματικά στοιχεία που είναι έγκλει­στα μέσα στην πλάση αισθάνονται κι εκείνα την αρμονία που επικρα­τεί γύρω τους. Το αποτέλεσμα είναι να αποβάλουν φανερά την αντί­στασή τους, πράγμα που φαίνεται από την προθυμία με την οποία υ­πηρετεί το κάθε πλάσμα τον προορισμό του, δεδομένου ότι και αυτά τα πνευματικά στοιχεία θέλουν επίσης να περάσουν σύντομα στο τε­λικό στάδιο της πορείας τους σε αυτή τη γη.

Και οι άνθρωποι θα μπορούν να χαίρονται πάρα πολλά έξοχα πράγματα, διότι είναι πλέον ώριμοι για να απολαύσουν μια ζωή μακα­ριότητας, την οποία θα απολάμβαναν κανονικά στο υπερκόσμιο Βασί­λειο. Ωστόσο οφείλουν να συνεχίσουν να ζουν πάνω στη νέα Γη, γιατί από αυτούς θα προκύψει το νέο ανθρώπινο γένος. Έτσι θα μπορέσουν να ενσαρκωθούν πάλι οι ψυχές εκείνες οι οποίες χάρη στη μεγάλη αλλαγή που μεσολάβησε, όπως και εξαιτίας της υπέρμετρης δυστυχίας, που σήμαινε η τελευταία εποχή της παλαιάς γης, και της τεράστιας καταστροφής που μεσολάβησε, κατέκτησαν επίσης έναν ανώτερο βαθ­μό ωριμότητας. Τώρα χάρη στην έντονη αγάπη που βιώνεται από τους ανθρώπους της Νέας Γης, είναι περισσότερο πρόθυμες κι αυτές οι ψυχές να ενσαρκωθούν μέσα σε μια υλική μορφή, προκειμένου υ­πηρετώντας για τελευταία φορά να εκπληρώσουν τον προορισμό τους.

Γι’ αυτό το λόγο, ήδη από την αρχή της ανθρώπινης ενσάρκω­σής τους, δεν είναι εντελώς στερημένοι από αγάπη, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται ταχύτερα προς ανώτερα επίπεδα, δεδομένου μάλι­στα ότι δεν υφίστανται πίεση από την πλευρά του αντίθεου, αφού η αγάπη που διαθέτουν τους εξασφαλίζει προστασία και βοήθεια από τις φωτεινές οντότητες, ώστε να μπορούν με ευκολία να αποβάλουν τα ορμέμφυτα και τις επιθυμίες που κουβαλούν ακόμα επάνω τους.

Η θέλησή τους είναι στραμμένη προς τη δική Μου κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να υπόκεινται εντελώς συνειδητά στη δοκιμασία της θέλησης, η οποία είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ενσάρκωσής τους στη γη, δεδομένου ότι ο αντίμαχός Μου δεν μπορεί να τους φέρει σε σύγχυση, ενώ η αγάπη που έχουν μέσα τους τους συνδέει μαζί Μου.

Αυτούς τους ευνοϊκότερους όρους για μια πιο εύκολη επίγεια πο­ρεία των απογόνων τους, τους κατέκτησαν οι δικοί Μου χάρη στη νί­κη τους στον τελευταίο αγώνα, ο οποίος απαιτούσε μια πραγματικά ισχυρή θέληση και μεγάλη αγάπη σ’ Εμένα και γι’ αυτό θα τους αντα­μείψω με κάθε τρόπο.

Επιπλέον γνωρίζω πως έχει μεταστραφεί η θέληση των πνευμα­τικών στοιχείων που βρίσκονται έγκλειστα στις διάφορες υλικές μορ­φές, οπότε μπορώ να τα εμφυτεύσω στη Νέα Γη στις αντίστοιχες ε­ξωτερικές μορφές, οι οποίες τους προσφέρουν την ευκαιρία να υπη­ρετήσουν πρόθυμα στα πλαίσια της Τάξης Μου.

Και πάνω στη Νέα Γη θα επικρατεί μια κατάσταση, όπου τους αν­θρώπους δεν θα τους κατατρύχουν προβλήματα και έγνοιες, όπου δεν θα αντιμετωπίζουν καμία ανάγκη, τόσο από υλική όσο και α­πό πνευματική άποψη, όπου θα μπορούν ανέμελοι να χαίρονται όλα τα εξαίσια δημιουργήματα, όπου ο ένας θα νιώθει τέτοια α­γάπη για τον άλλον, ώστε θα προσπαθεί να παραμερίσει από το δρόμο του το καθετί που θα μπορούσε να τον ενοχλήσει. Κι αυτό το γεγονός με προτρέπει να παρευρίσκομαι προσωπικά ανάμεσα στους δικούς Μου, να τους διδάσκω και να τους κάνω ευτυχισμέ­νους με την παρουσία Μου.

Μία αληθινά θεία ειρήνη θ’ απλώνεται πάνω από όλα τα πλάσμα­τα, η οποία θα διαρκέσει για μεγάλη περίοδο. Γιατί η αγάπη θα είναι η αιτία για το οτιδήποτε θα γίνεται, με αποτέλεσμα και οι επόμενες γε­νεές να Μου επιτρέπουν να παρευρίσκομαι ανάμεσά τους, ενώ ο α­ντίθεος δεν θα ασκεί καμία επιρροή πάνω τους διότι δεν μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα εκεί που είμαι Εγώ. Έτσι όλοι αυτοί οι άνθρω­ποι έχουν αληθινά λυτρωθεί, διότι πορεύονται κάτω από το σήμα του σταυρού, γνωρίζουν με πλήρη ενάργεια για το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και Με αγαπούν στο πρόσωπό Του με όλη τη θέρμη της καρδιάς τους.

Πρόκειται για μια αληθινά παραδείσια κατάσταση, η οποία μεν διαρκεί για μια μεγάλη περίοδο, αλλά δεν παραμένει απεριόριστα έτσι. Διότι όλο και περισσότερα πνευματικά στοιχεία που θα έχουν διατρέξει τα στάδια της δημιουργίας, θα φθάνουν στην τελευταία ενσάρκωση σαν άνθρωποι. Πρόκειται για πνευματικές μονάδες των οποίων δεν έχει καμφθεί απόλυτα η αντίστασή τους, με αποτέλεσμα να επικρατή­σουν τελικά οι υλικές επιθυμίες, έτσι ώστε θα λυθούν οι αλυσίδες που δένουν τον αντίπαλό Μου. Γιατί οι άνθρωποι θα επιθυμούν πάλι αυτά που ανήκουν σ’ εκείνον, αποδεικνύοντας έτσι ότι και οι ίδιοι του ανήκουν, με συνέπεια να καταλήξουν να βρεθούν πάλι υπό την εξουσία του.

Με αυτό τον τρόπο ο αντίθεος αποκτάει πάλι το δικαίωμα να επι­δρά πάνω στην ανθρώπινη θέληση, πράγμα το οποίο το εκμεταλλεύ­εται, παρακινώντας τους σε πράξεις οι οποίες δεν είναι σωστές κατ’ Εμένα, γιατί είναι ενάντιες προς τις εντολές για την αγάπη, με συνέ­πεια να Με εκτοπίζουν από το πεδίο της όρασης όσων παραδίδονται στον αντίπαλό Μου.

Τότε θ’ αρχίσει πάλι η πάλη ανάμεσα στο Φως και στο σκοτάδι και η γη θα υπηρετήσει ξανά το σκοπό της ως σταθμός ωρίμανσης των πνευμάτων, διότι είναι αμέτρητα τα φυλακισμένα πνευματικά στοι­χεία που εξελίσσονται ακόμη και όλα έχουν τον προκαθορισμένο τους χρόνο. Συνάμα, συνεχώς θα αποδημούν από τη γη προς το πνευμα­τικό βασίλειο ψυχές που θα έχουν λυτρωθεί ολοκληρωτικά, γιατί το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού δεν θα μείνει ποτέ χωρίς καρ­πούς.

Εγώ δε από την πλευρά Μου θα φροντίζω πάντοτε να φθάνει αυ­τή η γνώση στους ανθρώπους, διότι ο Ιησούς θα είναι πάντοτε ο α­ντίπαλος του άρχοντα του σκότους.

Κι ο Ιησούς πάντα θα βγαίνει νικητής αργά ή γρήγορα, ανάλογα με τη θέληση του ανθρώπου, ο οποίος είναι και θα παραμένει ελεύ­θερος και ο οποίος θα επιτύχει μια μέρα την τελική τελειοποίησή του στη γήινη ζωή του, διότι κάποτε θα αφοσιωθεί σ’ Εμένα και θα υπο­ταχθεί ολότελα στο Θέλημά Μου»

Μπέρτα Ντούντε 4.3.1963

** Σ.τ.μ. στην Αποκάλυψη του Ιωάννη 8,10 και μέσω του Γιάκομπ Λόρμπερ.

** Αυτή είναι η έννοια του «δεύτερου θανάτου» σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Ιωάννη 20,6 και 21,8

 


Η συνέχεια στο βιβλίο…

2020-03-25T17:39:13+00:00